fredag, januari 04, 2008

Muslimska brödraskapets planer för islamisering av USA

En artikel från förra året i amerikanska dagstidningen Dallas Morning News citerar bevis från rättegången mot terrorkopplade islamiska välgörenhetsstiftelsen "Holy Land Foundation" där även större islamiska PR-grupper som CAIR granskas. Bland de enorma mängder bevis som har framkommit i rättegången har bland annat en handfull tidigare hemligstämplade dokument med detaljerade planer för ambitiösa planer för att uppnå islamisk politiskt inflytande i USA på högsta nivå. En grupp av terroristexperter menar att dokumenten och ljudinspelningarna, många översatta från arabiska, innehåller detaljerade långsiktiga planer av den internationella islamistgruppen muslimska brödraskapet (MB). Experter menar att detta utgör entydigt bevis för att MB-kopplade islamister under en långt tid har arbetar för att på sikt kunna ersätta den amerikanska författningen med islamiska sharialagar - ett ur islam sprunget teokratiskt rättssystem som går i direkt strid med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Ett strategiskt dokument från 1991, titulerat "Ikhwan" på arabiska, återfanns hos en av de islamister som ställts inför rätta. Dokumentet beskriver hur det muslimska brödraskapets ambition för USA är en så kallad "civilisationell jihadprocess" där målet är amerikanska sharialagar:

"The Ikhwan must understand that their work in America is a kind of grand jihad in eliminating and destroying the Western civilization from within and sabotaging its miserable house by their hands and the hands of the believers so that it is eliminated and God's religion is made victorious over all other religions," it states. This process requires a "mastery of the art of 'coalitions,' the art of 'absorption' and the principles of 'cooperation.' " .


"[...] vårt arbete i USA är ett slags "större jihad" där vi via muslimer och icke-muslimernas egna handlingar långsamt eliminerar och nedmonterar västerländsk civilisation inifrån, vi saboterar deras usla "hus" så att det till slut elimineras och Allahs religion (islam) triumferar över alla andra religioner". [...] "Denna process kräver att vi bemästrar principerna för koalitionsbyggande, absorption, och samarbete."

Källa: Dallas Morning news

Läs mer och diskutera på FOMI

Det här är "The Project" som ,Muslimska Brödraskapet skapade i början av 80-talet. Finns att läsa om här:

Dessa dokument har hittats i razzior vid olika tidpunkter i olika länder och är bevis för att det FINNS en omfattande islamisk konspiration med planering och allt för att ta över väst. Palestina är en viktig del av dessa planer dessutom.

Tabari IX: 69
Profeten sade:
Att döda otrogna är en bagatell för oss.

Inga kommentarer: