måndag, december 04, 2006

Ams jobbsatsning följdes aldrig upp

"Ams lägger över 4,5 miljarder kronor per år på integrationen av utrikes födda på arbetsmarknaden. Av allt att döma läggs resurserna fel - på utbildning i stället för matchning och arbetsplatspraktik. Men det är oklart för ingen egentlig utvärdering av effekterna har gjorts av Ams."

"Allra sämst går det för personer från Asien och Afrika som i stor utsträckning fastnar i utbildningsinsatser - och är underrepresenterade i att komma ut i jobbrelaterade insatser som praktik. Alltså precis stick i stäv med Ams och regeringens mål."

Läs mer på E24


Det är så skönt att veta att vi bara kastar ut våra skattepengar genom fönstret. För vi själva skulle ju inte alls tyckt det var kul att få behålla mer av våra löner.....eller?

Inga kommentarer: