onsdag, augusti 10, 2011

Al-Shabaab "ett direkt hot mot Västerlandet"


"Den amerikanska kongressens utskott för Hemlandets Säkerhet har hållit ett nytt förhör angående den somaliska terroristgruppen Al-Shabaab.
**
Man konstaterar bl a att över 40 somalier med amerikanska pass och 20 med kanadensiska återvänt till Somalia för att starta jihad mot regimen. Uppskattningsvis 15 "amerikaner" har dödats under terror-
uppdrag. 
 
 
“Al-Shabaab's recruiting success in the West is unrivalled”, said committee chairman Peter King, R-N.Y. 
 
"Not al-Qaeda, nor any of its other affiliates, have come close to drawing so many Muslim-Americans and Westerners to jihad."

 
SÄPO beräknar att minst 30 somalier från Sverige slåss i Al-Shabaab. Den ende journalist som regelbundet bevakar somalisk islamism är Gudmundson."
 
Läs mer på eminenta Jihad i Malmö 
 
“The threat is coming from the Muslim community. The radicalization attempts are directed at the Muslim community. Why should I investigate other communities?”
-- House Homeland Security Committee Chairman Peter King, R-N.Y., talking to the New York Times"
 
/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se
Stötta bloggen Anser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: