fredag, augusti 19, 2011

Gudmundson: Självradikalisering i Kungälv?"Bloggen Sanningen skapades den 22 april 2008, i den lilla våg av något tiotal salafistiska bloggar som uppstått på det annars ganska bortglömda bloggverktyget Bloggspace. Dess religiösa inriktning har förvisso stundtals lutat åt det extrema hållet, genom att publicera predikningar av al-Qaidas ideolog Anwar al-Awlaki, men bloggen har inte i någon större utsträckning burit våldsbejakande budskap. Under sommaren har den dock utvecklats i en riktning som gör att såväl vänner och anhöriga som statliga säkerhetsorgan borde höja på ögonbrynen och undra hur det står till.
Efter ett blogguppehåll från oktober 2010 fram till den 14 juli 2011 har Sanningen blivit allt mer jihadistiskt inriktad. Från mitten av juli har det publicerats åtskilliga nashider, religiösa kampsånger, som manar till heligt krig, flera predikningar om det rättfärdiga i jihad av Usama Bin Ladins mentor Abdullah Azzam, föreläsningar av al-Qaidas ideolog Anwar al-Awlaki vilka ger religiös legitimitet åt våldsanvändning, samt en hyllning, med anledning av hans död, till Usama Bin Ladin, som kallas "det heliga krigets lejon". Bloggkategorin "JIHAD" har tillkommit, och sedan den 15 juli använts tio gånger."
 
Läs hela inlägget på Per Gudmundsons blogg

/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se
Stötta bloggen Anser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: