måndag, januari 30, 2012

”Är burka i skolan viktigare än rätten att röra sig fritt?”


Slöjdebatten. Mycket förtigs i Skolverkets nya riktlinjer för burka och niqab i skolan. Verket ignorerar bland annat Europarådet som säger att ”religionsfriheten inte får accepteras som ursäkt för kränkningar av kvinnans rättigheter”.

Att vara emot ett förbud för heltäckande slöja i skolan har ofta sin grund i rädslan för rasism. Men skolan är folkrätts- och grundlagsskyldig att verka för jämställdhet. Frågan är alldeles för viktig för att Skolverket ska få sista ordet. Ansvaret är riksdagens, skriver Jesús Alcalá.
 Men handlar det verkligen om rätten att klä sig som man vill? Är ansiktstäckande slöja ett klädval i största allmänhet? Ku Klux Klan – är deras kåpor ett klädval vilket som helst?
 Jesús Alcalá på DN
/Fröken Sverige - 6 år i svenska folkets tjänst
Nu också på Twitter: http://twitter.com/@frokensverige

Inga kommentarer: