tisdag, januari 24, 2012

SD lanserar hemsida om invandringsmyter - svar på regeringssida


"Den 18 december lanserade regeringen och integrationsminister Erik Ullenhag en hemsida där man radade upp 13 påstådda myter om invandringen. Sidan mötte massiv kritik i media från så väl ledarredaktioner, statsvetare och samhällsdebattörer. Sverigedemokraterna valde att anmäla Erik Ullenhag till konstitutionsutskottet då man vill få det klarlagt huruvida det är acceptabelt att ägna sig åt att vilseleda och sprida direkta felaktigheter på regeringens webbplats.

Idag lanserar Sverigedemokraterna webbplatsen www.myterominvandringen.se. Det sker dels som ett svar på regeringens mytsida men också för att i allmänhet belysa den skönmålning av invandringspolitiken som sker i debatten idag. Martin Kinnunen, kommunikationsansvarig för partiet, kommenterar lanseringen:

- Efter lågvattenmärket från regeringen med lanseringen av den här mytsidan så kom vi fram till att det behövdes någon form av moteld. Det är ett stort problem att tveksamma påståenden och direkta felaktigheter tas för sanningar i det offentliga samtalet. Denna försköning av invandringspolitiken och dess konsekvenser måste bemötas. Tanken är att www.myterominvandringen.se löpande ska uppdateras."

/Fröken Sverige - 6 år i svenska folkets tjänst

Inga kommentarer: