onsdag, mars 07, 2012

Favorit repris: "Tankar som uppkommer när en saudisk delegation besöker Migrationsverket"

Söndag, februari 03, 2008

"Tankar som uppkommer när en saudisk delegation besöker Migrationsverket"

"När nu Migrationsverket tar emot en delegation från Saudiarabien som vill "studera Sveriges asylhantering" så tar de emot folk från ett land som inte ratificerat flyktingkonventionen och som inte tillåter människor (bland dem statslösa palestinier) att återvända om de varit utanför landets gränser i mer än sex månader.

Inte ens om de är födda och uppvuxna i Saudiarabien. Verket tar emot en delegation från ett land där inte samma regler och lagar gäller för andra nationaliteter som för landets egna medborgare.

Ett land där man i princip aldrig kan bli medborgare ens om man lever där i andra eller tredje generation. Ställde man från Sveriges sida (Migrationsverket) några frågor till delegationen om allt detta, månntro?

Passade man på att fråga något om det osmakliga sponsorsystemet?

Om det faktum att gästarbetare (invandrare) är nästintill livegna och varken kan byta arbetsgivare utan en massa problem och krångel (inte sällan med resultatet att det inte går) och inte kan resa ut när de vill utan måste beviljas utresetillstånd?"

Läs mer på Merit Wagers blogg, där hon också ställer frågan jag gjort om och om igen:
"Varför har Sveriges regering (genom dåvarande försvarsminister Leni Björklund) tecknat ett samförståndsavtal om militärt samarbete med Saudiarabiens regering?
Varför har Sverige ingått avtal om att "identifiera och utvidga huvudområdena för det militära samarbetet mellan parterna i fråga om militära system och försvarsmateriel, logistik, utbildning, teknologiöverföring, forskning och utveckling sant erfarenhetsutbyte inom områdena underhåll och militär sjukvård" med Saudiarabien?"

/Fröken Sverige - 6 år i svenska folkets tjänst

Inga kommentarer: