lördag, mars 10, 2012

Sverigedemokraterna: Dags att ta svenskfientligheten på allvar"Sydsvenska medier rapporterade den 5/3 om en familj som efter åratal av våldsamma trakasserier, som nyligen kulminerade i en allvarlig misshandel av sonen i familjen, nu kände sig tvingade att fly från sitt hem i Rosengård. Det bakomliggande motivet till trakasserierna var en rasistisk svenskfientlighet. Familjen hotades, misshandlades och kränktes för att de uppfattades som svenskar.

Tyvärr är denna familj inte ensam om att drabbas av en sådan behandling. Däremot är det ovanligt att etablerade medier, myndigheter eller organisationer lyfter fram dylika händelser på det sätt som skedde i det här fallet.
Staten har under de senaste decennierna lagt ned stora resurser på att motverka, forska och sprida medvetenhet kring de negativa attityder, den diskriminering och det våld som infödda svenskar utsätter invandrare för. Mycket av detta arbete har varit bra och nödvändigt.

Tyvärr har dock nästan ingen uppmärksamhet riktats mot den diskriminering, de negativa attityder och det våld som infödda svenskar utsätts för på grund av sin härkomst, trots att svenskfientlighet av allt att döma är ett allvarligt och relativt vanligt förekommande problem.

Svenskfientligheten kan ta sig uttryck på många olika sätt. Ett exempel är att svenskar blir offer för diskriminerande lagstiftning. Ett belysande exempel på detta är tillämpningen av den nuvarande lagen om hets mot folkgrupp, där Justitiekanslern slagit fast att HMF-lagen skyddar alla folkgrupper i Sverige, utom just svenskarna.

Svenskfientligheten kan också ta sig uttryck i form av kränkningar och nedsättande attityder kopplade till svenskarnas härkomst eller utseende. I en artikel i Uppsala nya tidning 2006-05-06 berättade en flicka att hon efter en längre tids svenskfientliga trakasserier inte längre vågar gå till skolan: "De slår mig, spottar mig i ansiktet och kallar mig för svennehora.".

Etnologen Maria Bäckman har i flera studier rapporterat om svenska flickors utsatthet i invandrartäta förorter. I en intervju med det norska vetenskapsmagasinet Forskning.no 2005-05-31 berättar hon bland annat om hur blonda, svenska flickor tvingas färga håret för att se mindre svenska ut och därmed slippa sexuella trakasserier.

En tredje form av svenskfientlighet är det grova våld och den brottslighet som svenskar utsätts för pågrund av sin härkomst. Brottsförebyggande rådet har i flera studier (1996:2, 2000:6, 2005:17) visat att invandrare inom de flesta brottskategorier är överrepresenterade som gärningsmän och att infödda svenskar är överrepresenterade som offer. Störst är överrepresentationen i brottskategorin våldtäkt. Det finns skäl att anta att det åtminstone i en del av dessa fall finns ett underliggande svenskfientligt motiv.

När sociologistudenten Petra Åkesson genomförde en studie där hon intervjuade unga ungdomsrånare med invandarbakgrund i Malmö angående motiven bakom deras brott så fick hon enligt Dagens Nyheter 2006-03-25 följande svar: "När vi är ute på stan och rånar så krigar vi, vi krigar mot svenskarna. (?) Makt för mig är det att svenskarna ska lägga sig ner på marken och pussa mina fötter."

När samma tidning 2000-02-11 ställde frågor till invandrarkillar om en uppmärksammad gruppvåldtäkt mot en svensk flicka i Rissne blev svaret bland annat: "Det är inte lika fel att våldta en svensk tjej som en arabisk (?) Jag har inte så mycket respekt för svenska tjejer."

Sverigedemokraterna anser det vara hög tid att regeringen och de ansvariga myndigheterna vidtar åtgärder för att kartlägga och stävja svenskfientligheten och har därför lämnat in en riksdagsmotion i ämnet. Som första åtgärder föreslår vi att en utredning tillsätts med uppdrag att kartlägga svenskfientlighetens utbredning och karaktär samt att föreslå åtgärder i syfte att motverka svenskfientligheten. Parallellt med detta bör även de befintliga lagtexter som medger negativ särbehandling av infödda svenskar ses över och ändras. Vidare föreslår vi att statligt stöd till antirasistiska organisationer endast ska ges till sådana organisationer som också förbinder sig att motverka svenskfientlighet samt att direktiv ska utfärdas till landets skolor om att belysande och motverkande av svenskfientlighet ska ingå som en naturlig del i skolornas värdegrundsarbete.

Jimmie Åkesson, partiledare SD

Mattias Karlsson, riksdagsledamot, SD"

Skånskan 
Sverigedemokraterna
/Fröken Sverige - 6 år i svenska folkets tjänst

Inga kommentarer: