söndag, april 01, 2007

DF:Regeringen måste stå emot muslimers krav på särbehandling

"Dansk Folkepartis utbildningsordförare, Martin Henriksen, kommer ta upp ärendet med undervisningsministeriets stöd till böcker, som ska packa in sexualundervisningen i speciella islamska varianter, bara för att muslimer inte tål att se nakna kroppar.

Det är ett oacceptabelt hänsynstagande till utvalda grupperingar och användare och i rak motsats till regeringens hållning om att danska lagar och normer ska gälla hela befolkningen. Undervisningsminister Bertel Haarder (V) kommer att bli ombedd att redogöra för sin hållning till islamska särkrav till Martin Henriksen

-Det har efterhand uppstått en ganska ohelig allians mellan naiva danska kulturradikala och fundamentalistiska muslimer, där det de verkat blivit eniga om att muslimer är några speciellt veka/klena själar, som inte kan umgås med danskar om det serveras varmkorv, dricks alkohol, blottas hårtestar på flickorna. Detta omöjligör givetvis fullständigt varje tanke om integration, säger Martin Henriksen.

- Det verkar efterhand som om regeringens medlemmar helt enkelt inte kan bestämma sig för vilket ben de ska stå på, när det i tid och otid dyker upp saker, där i regel fundamentalistiska muslimer, som till exempel den nye imamen Mostafa Chendid från det lilla islamska trossamfund i Nordväst, ställer krav på särbehandling av muslimer, påpekar Martin Henriksen, som konstaterar, att samma dag som det kommer fram att undervisningsminister Bertel Haarder stöttar särskild islamsk sexualundervisning, så avisar arbetsmarknadsministern, Claus Hjort Frederiksen (V), att tillmöteskomma särkrav från religiösa grupperingar.

-De muslimer, som har kommit till Danmark under tidgare tiders slappa regeringars helt ogenomtänkta invandringspolitik, måste ställa in sig på att man och kvinnor är lika, att homosexualitet är fullt accepterat och att nakenhet är något som inte bara är tillåtet, men också praktiseras i det danska samhället på stränderna, i omklädningsrummen och många kulturella sammanhang och det ska varken de kulturradikala eller islamisterna lyckas förhindra, understryker Martin Henriksen, som kommer be undervisningministern om sluta med att stötta den smygande islamiseringen, som ofta missvisande göms under den positiva beteckningen "intergration".
"

Pressmeddelande Dansk Folkeparti

Inga kommentarer: