torsdag, december 06, 2007

Avtal om flyktingar ska gälla

Malmö kommun lovar, genom ett nytt avtal, att ta emot 500 flyktingar per år fram till och med 2009. Kommunen får ett tillskott på 20–25 miljoner kronor per år.

Moderaterna anser att Malmö kommunen inte klarar av att hantera ”den senaste tidens flykting- och invandrarströmmar.” Det hjälpte inte vid årets sista kommunstyrelsesammanträde igår. Då beslutades det att kommunens, Migrationsverkets och länsstyrelsens avtal, som innebär att Malmö förbinder sig att ta emot 500 flyktingar per år, ska gälla.

Slutligt beslut tas av kommunfullmäktige den 19 december.

Sydsvenskan

Inga kommentarer: