söndag, december 16, 2007

Expo exponerar "kriget mot islam"

"Akademiker, bloggare och politiker gör gemensam sak med högerextremister. Under de två senaste åren har en rad nya anti-islamska nätverk bildats. Expo granskar personerna bakom den nya rörelsen."

"En av de mest betydelsefulla bloggarna är I mitt Sverige som drivs av den anonyma skribenten ”Fröken Sverige”. Sidan fungerar som en vidareförmedlare av negativa nyheter om muslimer och islam. ”Fröken Sverige” har även goda kontakter utanför landets gränser. Den anonyme skribenten har deltagit vid möten mellan bloggare
från usa, England, Norge och Danmark."

Läs mer på Expo

FLER "islamfober":

Jihad i Malmö som är vårt föredöme och lite av en hjälte:

"En av de mest refererade sidorna inom denanti-muslimska bloggosfären är Jihad i Malmö.Bloggen drivs av den före detta kristdemokratenHans C Pettersson. Pettersson menar atthan enbart granskar islamismen. Men han harsamtidigt svårt att hålla rågången. Han rapporterarom den internationella anti-islamskarörelsens aktioner och tackar för artikeltips
från öppet anti-islamska bloggkollegor"

Grue granskar hur islamfoberna har reagerar på Expo tidning:

"En sak kan man i alla fall hålla med Expo om: dessa strömningar växer. När de nu gör det, kan "antirasisterna" ha två strategier - antingen kan de nöja sig med att attackera de mest extrema varianterna, eller så kan man som Expo bunta ihop Kurt Lundgren med info-14. Expo har valt den andra strategin. Det finns troligen två skäl till det...."

Rakryggad: "Nyligen kom Expo - det statliga åsiktsregistret, kanske man kan kalla dem - ut med en publikation vid namn "Kriget mot islam" där man granskar s.k. islamofober. Rakryggad har hamnat i denna lista - som återfinns i artikeln "Så sprids den svenska islamofobin" - för jag är tydligen en islamofob.

Kurt Lundgren mailar Expo och skriver med sedvanlig humor:

"Hotets och hatets kultur. Det är Expos livsluft - jag betraktar Expo som en närmast fascistisk organisation - med humanism har den inget att göra.Det är väl ganska självklart att Expo med ett utpekande av mig som ISLAMOFOB vill a) skrämma mig att hålla tyst och b) implicit tala om för mig att jag kan vara i den största fara om jag fortsätter. Det är som när när MC-gängen säger til åklagaren : Vi vet var dina barn går i skola. Jag undrar och begrundar om jag skall försöka få detta prövat av åklagare... Jag vet att det är fullkomligt meningslöst, men som ett test på det havererade rättssamhället."

Germund Andersson frågar Expo:

"Avgrundsvänsterns aktivister har en besynnerlig förkärlek för islam, trots att de säger sig vara för demokrati (islam är teokrati), Mänskliga rättigheter (föraktas i muslimska länder), Jämlikhet och jämställdhet (finns inte inom islam), Religionsfrihet (död åt den som lämnar slam), Åsiktsfrihet ( i islam?), Tryckfrihet ( i islam?), Yttrandefrihet (noll i islam), Könsneutrala äktenskap (inom islam? -dumskallar!) och slutligen religionsneutral utbildning (otänkbart i islam).Vad är det ni vänstermuppar ser i islam, som är bra?"

Every Kinda People kartlägger Expo:

"Detta är crazy. En organisation som heter Expo har fått för sig att katalogisera "islamofobiska" bloggar. Va!? Det är skymfande att påstå att den berättigade rädsla som islam framkallar skulle vara en fobi.Expo motarbetar systematiskt yttrandefriheten men hålls under armarna av etablissemanget. Statsfinansierade till råga på allt. Skandalöst!"

Säfflemannen skriver om Expo och Täppas:

"Häromdagen blev det känt att ett flertal fullkomligt seriösa bloggar förtalats som påstått “islamofobiska” av den vanmäktiga begåvningsreserven på tidskriften EXPO."

Robsten tillhör också det islamofobiska släktet:

"Yes! Nu nämns denna blogg i en trycksak från Expo. Sannolikt har denna blogg länge funnits med i Expos arkiv. Robsten blogg nämns som "invandringskritisk". Det stämmer delvis. Jag är inte kritisk mot invandrare i sig men den vansinniga flyktingpolitik som svenska politiker driver, det är min demokratiska rätt att tycka så.Så här står det i Expo:s trycksak."Drivs av de två invandringskritiska bloggarna "Grue" och "Robsten". Menar att politiker och media medvetet viker sig för islams företrädare"

Jag utgår från att ni besöker dessa utmärkta bloggar! Och.....Ja...har jag missat någon nu, så lägger jag gärna till fler av dessa hjältar som dag ut och dag in, lägger all sin fritid för Sveriges framtids skull.

/FS - Expofob

Inga kommentarer: