fredag, mars 12, 2010

"Carl Bildt: Det mångkulturella Sverige kan inte erkänna några folkmord"


"Till min stora glädje valde riksdagen under gårdagen att erkänna turkiets folkmord på en miljon kristna år 1915.

Mindre glad är DN:s ledarredaktion som oroas över att erkännandet av folkmordet kan störa borgerlighetens obegripliga planer på att till varje pris göra Turkiet till en fullvärdig medlem av den Europeiska unionen.

Ännu mindre glad är utrikesminister Carl Bildt som tillsammans med den överväldigande majoriteten av de övriga borgerliga riksdagsledamöterna röstade emot ett erkännande av folkmordet. I en magsur och högst uppseendeväckande kommentar till beslutet säger Bildt följande:

Jag döljer inte att jag är oroad för en situation där vi med detta öppnar för att fatta riksdagsbeslut om komplicerade historiska skeenden också I andra delar av världen och de konsekvenser detta kan få för våra möjligheter att fortsatt verka för fred och försoning.

Till detta skall också läggas en viss oro för att föra in gamla konflikter rätt in i vårt svenska samhälle. Jag oroas av tonläget mellan organisationer I Sverige som företräder olika nationaliteter som under årens lopp kommit till och blivit viktiga delar av vårt samhälle.

Det citatet tål att smakas på en stund. Det vår utrikesminister faktiskt säger är att han är rädd att erkännandet av detta folkmord skall leda till erkännandet av fler folkmord och att sådana erkännanden står i konflikt med det internationella arbetet för fred och försoning...

Det han också säger är att det mångkulturella Sverige inte kan erkänna några folkmord eftersom det kan leda till aggressioner mellan olika invandrargrupper."

Läs HELA inlägget på Mattias Karlssons blogg

/Fröken Sverige


Inga kommentarer: