tisdag, april 20, 2010

Kent Ekeroth: Invandrar”barn” får 18 gånger större resurser än våra fritidsbarn och 11 gånger mer är våra skolelever

"Hofors kommun har tecknat avtal om att ta emot 30 ensamkommande flyktingbarn. Det blir 16-åriga pojkar från i första hand Somalia och Afghanistan. Gruppen av ungdomar kommer mellan den 1 till 15 maj och 18 förläggs i Torsåkers bygdegård och övriga i två boenden i Hofors.

Marie Nilsson-Johansson och Niclas Löfgren har lagt upp ramarna för arbetet och nu har personalen tillsammans fyllt ramarna med innehåll. Personalgruppen på sammanlagt 27 personer håller som bäst på med utbildning och försöker hitta formerna för hur de ska arbeta.

Dessa får alltså en personaltäthet på nästan 1:1 (0,9 för att vara exakt). Men hur tror ni det ser ut på andra områden i Sverige, t.ex. i våra skolor eller för våra äldre? Jo, enligt SVT såhär:

I dag är det i snitt 8,3 lärare per 100 elever."

Läs ALLT på Kent Ekeroths blogg

/Fröken Sverige


Inga kommentarer: