tisdag, april 20, 2010

PI: Skratta eller gråta? Ny WC-skylt introducerad


"En tipsare mailar in och meddelar att man på Värnamo Arbetsmarknadcenter i Småland sett sig tvungna att introducera en ny skylt på toaletterna för att undvika felaktig användning av toalettstolarna.

Skyltarna är uppsatta i åtminstone 5-6 toaletter i byggnaden. Bland de inskrivna i aktivitetsgarantin (fas 3) så har dessa skyltar kommenterats. Bland annat har åsikten framförts att man ej bara kan ha en överkryssad gubbe-skylt utan att det också borde finnas en skylt som visar hur toalettstolen ska användas. Skyltarna ska ha uppkommit pga olägenheter vid städning av toaletter.

Skall man skratta eller gråta? Kan man andas ut nu och vara säker på att våra pensioner och framtida välfärd räddas av invandrarna?"

Läs mer på utmärkta Politiskt Inkorrekt


/Fröken Sverige


Inga kommentarer: