söndag, december 04, 2011

Avpixlat.info: Utan invandrare stannar kriminalvården

"PINION DN-journalisten Lasse Granestrand har skrivit ett antal perspektivlösa artiklar om svensk invandring. Idag kom ytterligare ett alster med den slitna klyschan “utan invandrare stannar Sverige” som rubrik och Erik Ullenhags favoritfloskel om att 600 000 utrikes födda går till jobbet varje dag i ingressen. Artikeln för, med sitt propagandistiska sätt att skönmåla det svenska invandringshaveriet, tankarna till sovjetiska Pravdas rapporter om skörderekord på kolchoserna under svåra missväxtår. Granestrand uppehåller sig särskilt vid att vården och omsorgen skulle stanna utan invandrare. Hade han talat om kriminalvården och socialtjänsten, där ett förskräckande stort antal av Sveriges invandrare är kunder, skulle jag inte ha haft några invändningar."
 " I Göteborg har nyligen tre vårdcentraler fått stänga till följd av systematiskt fusk – Akutläkarna Stampen, Hagakliniken och GR Medical Center – samtliga drivs av utländska läkare. En slump?"
 "Menar han på fullt allvar att svenskar inte skulle klara dessa uppgifter? Skulle vi vara behäftade med någon genetisk defekt som gör att vi måste anlita utlänningar för att utföra dessa arbetsuppgifter?"


Läs hela inlägget av Mats Dagerlind på Avpixlat.info

  /Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se
Stötta bloggen Anser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: