onsdag, december 14, 2011

Belgian Islamist Sheik Abu Imran with Al-Qaeda Flag Opposite the Atomium Monument in Brussels: Our Flag Will Soon Be Flying on Top of All the Palaces in Europe Until We Reach the White House


MEMRI TV: #3234 - Belgian Islamist Sheik Abu Imran with Al-Qaeda Flag Opposite the Atomium Monument in Brussels: Our Flag Will Soon Be Flying on Top of All the Palaces in Europe Until We Reach the White House

/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se
Stötta bloggen Anser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: