söndag, augusti 29, 2010

Jesús Alcalá: Med burka och niqab kan vi inte mötas

Bilden från: http://www.ishr.org/

"RÄTTIGHETER. Samtidigt som Alia strider för sin niqab, strider Miriam mot den diskrimingering kvinnor utsätts för i hennes SFI-klass. Jesús Alcalá menar att argumenten för heltäckande slöjor för kvinnor inte håller. "

"
Miriam DO-anmäler Hjalmar Strömerskolan i Strömsund för att den gör för lite åt den diskriminering och de trakasserier som muslimska män utsätter kvinnliga klasskamrater – i vuxenutbildning för invandrare (SFI) – för. Männen tvingar kvinnorna att sitta längst bak i klassrummet, tvingar muslimska kvinnor att bära niqab och tillåter dem inte att tala för sig själva.

Skolan säger: Muslimska män från främst Uzbekistan har i flera år åberopat sin trosfrihet för att ”kräva särskilda klasser för män respektive kvinnor”, för att ”deras kvinnor skulle få bära ansiktsslöja” och för att ”kvinnorna ej fick tala när andra män lyssnade”. Skolledningen tog inte strid."

Läs ALLT på SvD

/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se


Inga kommentarer: