onsdag, september 15, 2010

Direkt från Riksdag & Departement om asylpoltik


Alliansbråk om asylpolitik
"Sverige har under en lång period varit ett mål för många asylsökande som sökt sig till Europa. Under de senaste tio åren, med några undantag, har Sverige varit ett av de fem största mottagarländerna i EU. Vår andel av de asylsökande har varierat mellan 8 och 12 procent. Sveriges andel av de asylsökande i EU är betydligt större än Sveriges andel av befolkningen i EU.

lEnligt statistik från EU:s statistikbyrå, Eurostat, gav Sverige år 2008 ungefär lika många tillstånd till asylsökande i första instans som Tyskland och Storbritannien.

Antalet asylsökande 2009 var 24 194 personer, vilket är ungefär lika många som 2008 men cirka 12 000 färre än 2007.

Att Sverige skärper asylreglerna när EU-länderna harmoniserar sin flyktingpolitik ser folkpartiledaren Jan Björklund som "en logisk självklarhet". Men Centern vill inte slå in på den linjen.

De rödgröna har i ett särskilt dokument slagit fast att Sverige tydligt ska motverka en restriktiv utveckling av den gemensamma flyktingpolitiken inom EU.

Riksdag & Departement


/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se

Inga kommentarer: