lördag, september 11, 2010

Ramadan 2010 Scorecard - "The Religion of Peace"

Thousands of Deadly Islamic Terror Attacks Since 9/11

Läs mer på The Religion of Peace (and a big stack of dead bodies)

/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se

Inga kommentarer: