fredag, mars 08, 2013

Thoralf Alfsson: VÅRD FÖR ILLEGALA INVANDRARE"Om några veckor kommer regeringens proposition om ”Vård för papperslösa”"


"Vad innebär då denna nya lag.

Alla personer som befinner sig utan tillstånd i Sverige, med andra ord illegalt kommer att få dessa rättigheter. I praktiken innebär det att de får samma rättigheter som asylsökande har idag.
  • Gratis hälsokontroll.
  • Barn upp till 18 år helt kostnadsfri och full sjukvård.
  • Vuxna får för 50 kronor ”sjukvård som inte kan vänta” (upp till läkare att bedöma)
  • Tandvård för 50 kronor inom folktandvården eller privata som har avtal med landstingen (tandläkaren avgör vad som är ”akut”)
  • Receptläkemedel 50 kronor
  • Gratis sjukhusvård, vilket innebär ingen dygnsavgift.
  • Sjukhusresa max 40 kronor
  • Inget krav på identifiering vid besök i sjukvården eller tandvården
Sjukvården innefattar även preventivmedelsrådgivning, mödravård, förlossning, abort och givetvis rätt till tolk."


 /Fröken Sverige - 7 år i svenska folkets tjänst
Share |

Inga kommentarer: