tisdag, maj 27, 2008

Dubbla medborgarskap

"Riksdagen klubbade den 21 februari 2001 lagen om dubbelt medborgarskap utan någon större debatt. Partierna, utom moderaterna, var överens om att fördelarna skulle överväga för dem som fick ha två pass. På ett smidigt sätt skulle invandrare kunna hålla fast vid sin gamla identitet, samtidigt som de också blev fullvärdiga svenska medborgare.

Framför allt var det internationaliseringen och globaliseringen som pressade på för att tillåta dubbelt medborgarskap. Den ökande migrationen i världen leder till allt större folkomflyttningar och det ansågs opraktiskt för den enskilda att behöva välja ett medborgarskap när man i stället kan ha två.

Moderaterna ansåg att värdet av medborgarskapet riskerade att devalveras.

Partiet vände sig emot att man ska kunna rösta i parlamentsval och ställa upp på valbar plats i mer än ett land.Frågan om värnplikt orsakade också bekymmer. Vad skulle effekten bli? Att man riskerar att tvingas göra värnplikt i två länder? Vilka lojalitetskonflikter skulle då kunna uppstå?

Att integrationen skulle främjas av dubbelt medborgarskap var långt ifrån säkert, menade moderaterna.

– Jag tror att det lika gärna kan vara så att integrationen befrämjas av att man tar ställning och faktiskt satsar på det nya landet där man valt att bosätta sig, sade moderaternas Gustaf von Essen i riksdagsdebatten.

Moderaterna föreslog något som folkpartiet ett par år senare skulle få stor uppmärksamhet för – språktest för att beviljas medborgarskap."

Någon statistik över hur många personer som i dag har dubbelt medborgarskap finns inte. På Migrationsverket uppskattar man antalet till 400 000, en siffra som UD tror är rejält i underkant."

2007 Invandring.se

Det var dåtidens Moderater det, som ville stoppa dubblad medborgarskap och införa språktest....

Gustaf von Essen har numera lämnat Moderaterna....det kan man ju förstå...

Inga kommentarer: