lördag, mars 12, 2011

Jan Kallberg: Utlandssvenskarna blir allt fler


"Antalet svenskar i utlandet närmar sig en halv miljon. Regeringen måste ta sig en funderare över varför människor flyttar. Att ersätta dessa med bönder från Afrikas horn ger inte tillväxt - det är snarare tvärtom. Det bara ökar farten i förfallet."
"De senaste tio årens svenska utvandring måste tas som en varningsklocka av regeringen, att något inte fungerar i Sverige – att akademiker inte får lön för sin prestation, att folk som inte är förmögna känner att lönearbete inte lönar sig i folkhemmets hägn och att samhället saknar gynnsamma förutsättningar. "

Läs mer om detta av Jan Kallberg på Dagens PS
och på bloggen: kallberg.blogs.com.

/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.seGe bidragAnser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare ?Hjälp till att stötta den, genom att skänka ett bidrag till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS".

Inga kommentarer: