lördag, mars 12, 2011

Kent Ekeroth: Lagra känsliga data i Sverige

"Den allra viktigaste förbättringen av lagförslaget vi velat få igenom handlar om att trafikdata inte ska tillåtas lagras utanför Sveriges gränser. Bollen är nu på regeringens planhalva; de kan förhandla med oss och fortfarande få igenom lagen den 16 mars och undvika alla böteskrav från EU, skriver Kent Ekeroth (SD)."

"Ställ prestigen åt sidan Vår förhoppning är att man väljer att låta svenska intressen gå före prestige och påtalar det orimliga i att Sverige ska få betala böter när kommissionen själva inte följer sitt eget direktiv. "

GP

/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.seGe bidragAnser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare ?Hjälp till att stötta den, genom att skänka ett bidrag till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS".

Inga kommentarer: