torsdag, november 19, 2015

Viktig läsning från Polisen: Nationell översikt av kriminella nätverk

Viktig läsning som kommer som ytterligare ett kvitto på hur förslappade och verklighetsfrånvända de flesta av de politiker många av er röstat fram i årtionden är. Detta är nu det samhälle svenska folket själva skapat genom att blunda och hellre följa Idol och Paradise Hotel, än att följa med i verkligheten och läsa på om verkligheten. Ihop med islamistisk terror, så är det arvet ni lämnar över till era barn."I Sverige finns i nuläget 55 geografiska områden där lokala kriminella nätverk anses ha
negativ påverkan på lokalsamhället
.

Områdena är fördelade över 22 städer från storstäder till mindre orter och anses vara socioekonomiskt utsatta.

Det stora kriminella genomslaget på lokalsamhället förefaller vara knutet till den sociala kontexten i områdena snarare än på en vilja hos de kriminella att ta makten och kontrollen över lokalsamhället.

Vanligt förekommande brott bland de lokala kriminella i områdena är bland annat öppen narkotikahantering,kriminella uppgörelser som yttrar sig i grova våldsyttringar på allmän plats, olika former av utpressning och otillåten påverkan samt utåtagerande missnöje mot samhället."


Läs utredningen HÄR!

/Fröken Sverige -  i svenska folkets tjänst sedan 2006Inga kommentarer: