lördag, mars 10, 2012

SD anordnar torgmöte ”Mot våld och kriminalitet i Malmö”


"TORGMÖTE: Med anledning av den skenande grova organiserade och invandringsrelaterade kriminaliteten i Malmö där regelrätta avrättningar med skjutvapen på öppen gata numera till hör vardagen och utgör ett återkommande inslag i stadsbilden, anordnar Sverigedemokraterna i Malmö ett torgmöte på Stortorget lördagen den 10 mars kl 13.00 under parollen “Mot våld och kriminalitet i Malmö”."


/Fröken Sverige - 6 år i svenska folkets tjänst

Sverigedemokraterna: Dags att ta svenskfientligheten på allvar"Sydsvenska medier rapporterade den 5/3 om en familj som efter åratal av våldsamma trakasserier, som nyligen kulminerade i en allvarlig misshandel av sonen i familjen, nu kände sig tvingade att fly från sitt hem i Rosengård. Det bakomliggande motivet till trakasserierna var en rasistisk svenskfientlighet. Familjen hotades, misshandlades och kränktes för att de uppfattades som svenskar.

Tyvärr är denna familj inte ensam om att drabbas av en sådan behandling. Däremot är det ovanligt att etablerade medier, myndigheter eller organisationer lyfter fram dylika händelser på det sätt som skedde i det här fallet.
Staten har under de senaste decennierna lagt ned stora resurser på att motverka, forska och sprida medvetenhet kring de negativa attityder, den diskriminering och det våld som infödda svenskar utsätter invandrare för. Mycket av detta arbete har varit bra och nödvändigt.

Tyvärr har dock nästan ingen uppmärksamhet riktats mot den diskriminering, de negativa attityder och det våld som infödda svenskar utsätts för på grund av sin härkomst, trots att svenskfientlighet av allt att döma är ett allvarligt och relativt vanligt förekommande problem.

Svenskfientligheten kan ta sig uttryck på många olika sätt. Ett exempel är att svenskar blir offer för diskriminerande lagstiftning. Ett belysande exempel på detta är tillämpningen av den nuvarande lagen om hets mot folkgrupp, där Justitiekanslern slagit fast att HMF-lagen skyddar alla folkgrupper i Sverige, utom just svenskarna.

Svenskfientligheten kan också ta sig uttryck i form av kränkningar och nedsättande attityder kopplade till svenskarnas härkomst eller utseende. I en artikel i Uppsala nya tidning 2006-05-06 berättade en flicka att hon efter en längre tids svenskfientliga trakasserier inte längre vågar gå till skolan: "De slår mig, spottar mig i ansiktet och kallar mig för svennehora.".

Etnologen Maria Bäckman har i flera studier rapporterat om svenska flickors utsatthet i invandrartäta förorter. I en intervju med det norska vetenskapsmagasinet Forskning.no 2005-05-31 berättar hon bland annat om hur blonda, svenska flickor tvingas färga håret för att se mindre svenska ut och därmed slippa sexuella trakasserier.

En tredje form av svenskfientlighet är det grova våld och den brottslighet som svenskar utsätts för pågrund av sin härkomst. Brottsförebyggande rådet har i flera studier (1996:2, 2000:6, 2005:17) visat att invandrare inom de flesta brottskategorier är överrepresenterade som gärningsmän och att infödda svenskar är överrepresenterade som offer. Störst är överrepresentationen i brottskategorin våldtäkt. Det finns skäl att anta att det åtminstone i en del av dessa fall finns ett underliggande svenskfientligt motiv.

När sociologistudenten Petra Åkesson genomförde en studie där hon intervjuade unga ungdomsrånare med invandarbakgrund i Malmö angående motiven bakom deras brott så fick hon enligt Dagens Nyheter 2006-03-25 följande svar: "När vi är ute på stan och rånar så krigar vi, vi krigar mot svenskarna. (?) Makt för mig är det att svenskarna ska lägga sig ner på marken och pussa mina fötter."

När samma tidning 2000-02-11 ställde frågor till invandrarkillar om en uppmärksammad gruppvåldtäkt mot en svensk flicka i Rissne blev svaret bland annat: "Det är inte lika fel att våldta en svensk tjej som en arabisk (?) Jag har inte så mycket respekt för svenska tjejer."

Sverigedemokraterna anser det vara hög tid att regeringen och de ansvariga myndigheterna vidtar åtgärder för att kartlägga och stävja svenskfientligheten och har därför lämnat in en riksdagsmotion i ämnet. Som första åtgärder föreslår vi att en utredning tillsätts med uppdrag att kartlägga svenskfientlighetens utbredning och karaktär samt att föreslå åtgärder i syfte att motverka svenskfientligheten. Parallellt med detta bör även de befintliga lagtexter som medger negativ särbehandling av infödda svenskar ses över och ändras. Vidare föreslår vi att statligt stöd till antirasistiska organisationer endast ska ges till sådana organisationer som också förbinder sig att motverka svenskfientlighet samt att direktiv ska utfärdas till landets skolor om att belysande och motverkande av svenskfientlighet ska ingå som en naturlig del i skolornas värdegrundsarbete.

Jimmie Åkesson, partiledare SD

Mattias Karlsson, riksdagsledamot, SD"

Skånskan 
Sverigedemokraterna
/Fröken Sverige - 6 år i svenska folkets tjänst

torsdag, mars 08, 2012

Tänk Om ...Pressmeddelande

SD-Kvinnor presenterar kampanjfilm om hedersproblematik på pressträff i Stockholm onsdag kl 13

2012-03-06 16:12
Onsdagen den 7/3 kommer SD-Kvinnor att hålla presskonferens för att presentera den kampanj om hedersproblematik som förberetts för att uppmärksamma Internationella kvinnodagen. Under presskonferensen sker också en första visning av den reklamfilm som tagits fram som en del av denna kampanj.
Plats: Pressrummet i Sveriges Riksdag. Riksgatan 1, plan 5.
Tid: Kl.13.00 onsdag 7 mars
Program:
  • Ordförande Carina Herrstedt berättar om kvinnoförbundet samt ger kort information om produktionen av den reklamfilm som förbundet tagit fram.
  • Vice ordförande Therese Borg (huvudansvarig för fokusområdet jämställdhet) presenterar kampanjen i sin helhet samt dess budskap.
  • Reklamfilmen visas.
  • Frågestund.
  • Förbundet bjuder på fika och i samband med det finns det möjlighet att diskutera kampanjen och ställa fler frågor.
Journalister som saknar riksdagslegitimation anmodas att föranmäla sig till therese.borg@sverigedemokraterna. se senast kl. 9.00 den 7/3.

Kategorisering

Ämnen:
Partier, rörelser,
Politik
Tags:
kvonnodagen,
riksdagen,
carina herrstedt,
sd-kvinnor,
sverigedemokraterna

Relaterade evenemang

2012-03-05 17:33 Onsdagen den 7/3 kommer SD-Kvinnor att hålla presskonferens för att presentera den kampanj om hedersproblematik som förberetts för att uppmärksamma den Internationella kvinnodagen. Under presskonferensen sker också en första visning av den reklamfilm som tagits fram som en del av denna kampanj. För vidare information kontakta: Therese Borg Telefon: 072-7258845 Vice ordförande och press...
Tid: 2012-03-07, 13:00 - 14:00 CET
Plats: Riksdagens pressrum

 
 
/Fröken Sverige - 6 år i svenska folkets tjänst

Internationella Kvinnodagen - då hyllar vi den svenske mannen

På Internationella Kvinnodagen så bör man hedra alla kloka, energiska, starka och vänliga svenska män som kämpar för frihet, demokrati, jämlikhet, åsiktsfrihet, yttrandefrihet och inte minst för en trygg framtid för de barn som växer upp nu.

Här är några av de dem.Rösta på SD 2010


SverigedemokraternaStötta bloggen


Anser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!


/Fröken Sverige


Share
|
onsdag, mars 07, 2012

Favorit repris: "Tankar som uppkommer när en saudisk delegation besöker Migrationsverket"

Söndag, februari 03, 2008

"Tankar som uppkommer när en saudisk delegation besöker Migrationsverket"

"När nu Migrationsverket tar emot en delegation från Saudiarabien som vill "studera Sveriges asylhantering" så tar de emot folk från ett land som inte ratificerat flyktingkonventionen och som inte tillåter människor (bland dem statslösa palestinier) att återvända om de varit utanför landets gränser i mer än sex månader.

Inte ens om de är födda och uppvuxna i Saudiarabien. Verket tar emot en delegation från ett land där inte samma regler och lagar gäller för andra nationaliteter som för landets egna medborgare.

Ett land där man i princip aldrig kan bli medborgare ens om man lever där i andra eller tredje generation. Ställde man från Sveriges sida (Migrationsverket) några frågor till delegationen om allt detta, månntro?

Passade man på att fråga något om det osmakliga sponsorsystemet?

Om det faktum att gästarbetare (invandrare) är nästintill livegna och varken kan byta arbetsgivare utan en massa problem och krångel (inte sällan med resultatet att det inte går) och inte kan resa ut när de vill utan måste beviljas utresetillstånd?"

Läs mer på Merit Wagers blogg, där hon också ställer frågan jag gjort om och om igen:
"Varför har Sveriges regering (genom dåvarande försvarsminister Leni Björklund) tecknat ett samförståndsavtal om militärt samarbete med Saudiarabiens regering?
Varför har Sverige ingått avtal om att "identifiera och utvidga huvudområdena för det militära samarbetet mellan parterna i fråga om militära system och försvarsmateriel, logistik, utbildning, teknologiöverföring, forskning och utveckling sant erfarenhetsutbyte inom områdena underhåll och militär sjukvård" med Saudiarabien?"

/Fröken Sverige - 6 år i svenska folkets tjänst