fredag, maj 30, 2008

Miljöbovar i moskén

"Imorgon är det fredag igen. För den muslimska friskolan Ögårdsskolan uppkommer då samma problem. Bilesökarna till moskén vid Islamic Center i Malmö får inte plats.

Tvunget ska muslimer köra bil till moskén. De orkar inte cykla. Många av de muslimska kvinnorna får inte cykla. Många muslimska män och kvinnor kan inte cykla och orkar inte lära sig. Det miljöovänliga alternativet bilfärd till moskén blir valet för flera tusen vid fredagsbönen som strömmar till från gångavståndet Rosengård.

Från Köpenhamn och övriga Skåne samt resten av Malmös gettostadsdelar strömmar ännu fler bilburna moskébesökare till.

Ögårdsskolans och moskéns gemensamma parkering är liten. Den är så utformad att bilisterna kan fortsätta köra från den asfalterade lilla parkeringen rakt ut på gräsmattan som är elevernas skolgård. Där kör de sönder gräsmattan för eleverna varje fredag. På måndagarna tar biträdande rektor upp hur mycket skolgårdens gräsmatta är sönderkörd och sönderparkerad. Värst är det när det regnat över helgen. Då har skolbarnen lera i stället för gräsmatta på måndagen. Det struntar moskéns VD och Ögårdsskolans rektor i. Det ramlar nämligen in saftiga summor i kollekten varje fredagsbön från de tusentals moskébesökarna. Ingen vet vart pengarna tar vägen eller redovisas."

Läs mer på Muslimska Friskolan

Alf Ronnby: Europa under attack, 2

2008-05-28 23:59 (Uppdaterad 2008-05-30 13:21)

KRÖNIKAN.

Islam skiljer ut sig från andra religioner genom att den också gör anspråk på att sätta den politiska dagordningen.

Expansion. Saudiarabien har sedan kriget i fd Jugoslavien 1995, intensifierat sina försök att sprida islam till Europa. I Sarajevo har man till exempel byggt två jättelika moskéer, som rymmer 5000 besökare. Saudiarabien har också betalt byggandet av ett par hundra andra moskéer, åtskilliga koranskolor och islamska kulturcentra. Grand Mosque i Paris och många andra moskéer i Frankrike får stöd och i Tyskland har 2500 moskéer vuxit fram med stöd av Saudiarabien och Turkiet.

Byrån för religiösa ärenden i Ankara sänder sina imamer för tjänstgöring i Tyskland och styr innehållet i fredagsbönerna. Islam är numera också en europeisk religion. I Storbritannien finansierar staten islamska skolor och i Tyskland kräver muslimska organisationer att få undervisa om islam i landets skolor.

Islam är en religion på stark frammarsch i världen och har nu gått om katolicismen i antal anhängare. I Frankrike och Storbritannien har 50 000 kristna i vardera landet konverterat till islam. Muslimer utgör nu 19,2 procent av världens befolkning (ca 1,3 miljarder), katolikerna 17,4 (ca 1,1 miljarder). De kristna tillsammans (protestanter, katoliker, ortodoxa, mfl) är dock störst med 33 procent av världens folk.

Ur ett kristet eller ateistiskt perspektiv, är problemet med islams utbredning i Europa, att islam inte bara är en religion. I islam är religion och politik ett och samma. Islam är en politisk religion med ambitionen att ta över som den dominerande kraften i samhället och världen.Ett annat problem är att islam är en schizofren religion, som å ena sidan predikar icke-våld och fred, men å den andra argumenterar för heliga krig – Jihad. Bosnien och Kosovo är, sedan kriget, uppmarschområde för jihadrörelsen i Europa, liksom Algeriet och Marocko. Jihadrörelsen finns med säkerhet i Danmark, Frankrike, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och Tyskland.

Islamska jihads hot mot vår västerländska kultur och livsstil har Europa fått känna på genom attackerna i Madrid och London och genom åtskilliga hot mot flyget. Polisen i Storbritannien har arresterat ett stort antal misstänkta terrorister, med anknytning till islamska centra och koranskolor. För en tid sedan skedde också arresteringar i Danmark. Det är tack vare en omfattande spaningsverksamhet från europeiska säkerhetspolisen, som inte fler bombdåd inträffat.

I många moskéer predikar militanta imamer mot vår dekadenta, promiskuösa kultur och livsstil och mot vårt ogudaktiga leverne. För dem är den islamska lagen – sharia – den enda giltiga. Den föreskriver muslimers uppträdande och klädsel. De yttre attributen är till synes enkla ting som att kvinnor inte får visa håret och de får inte vara tillsammans med män utanför familjen. Men under denna yta finns något mycket allvarligare, som kan komma att radikalt förändra livet i våra samhällen.

När Europa sakta islamiseras kommer alla vi andra att efterhand tvingas ta allt större hänsyn till vad muslimer och deras islam kräver hur vi ska leva våra liv. Vi kommer att tvingas anpassa oss till ett samhällsklimat allt mindre tolerant mot andra "ogudaktiga" uppfattningar. Detta är den obehagliga sidan av den smygande islamiseringen av Europa och den är redan här genom självcensuren.

Den islamska terrorn har gett oss mycket bekymmer vad gäller säkerhetsfrågor, inte minst inom flyget, där kontrollerna ibland lett till kaos. Men våldet har vi inte undgått. År 2004 mördades den holländske regissören Theo van Gogh på en gata i Amsterdam. Han fick halsen avskuren och två knivar i bröstet. Mördaren, en marockansk islamist, ville uppmana alla muslimer till ett heligt krig mot islams fiender.I Frankrike fick författaren Robert Redeher gå under jorden 2006, sedan han skrivit att koranen predikar hat och våld.

I Danmark grep polisen tre muslimska män, sedan det avslöjats att de hade tänkt mörda Jyllandspostens tecknare Knut Westergaard, som tecknat en karikatyr av Muhammed. Konstnären Lars Wilks har också blivit mordhotad för en rondellhund med Muhammedhuvud. Geert de Wilder i Holland mordhotades efter en kritisk film om islam. Alla har velat peka på islamskt våld och muslimer har med emfas tillbakavisat anklagelserna.

Samtidigt hotar muslimer att döda dem som säger att islam är en våldsreligion.

Alf Ronnby

Alf Ronnby: Europa under attack, 1

Försvaret tål inga fler nedskärningar

Försvaret tål inga fler nedskärningar

"I december 2004 fattade riksdagen för åren 2005-2007 ett för landets säkerhet mycket allvarligt försvarsbeslut. Sverige skulle gå från ett invasionsförsvar till ett "aktivt" insatsförsvar. Den dåvarande regeringen skrev då beslutet fattades att "insatsförband bör i huvudsak ha beredskap på mindre än ett år". Det är särskilt med denna bakgrund en mycket allvarlig situation regeringen försätter Sverige i när de under mandatperioden planerar att dra in ytterligare 3-4 miljarder kronor på försvaret. Med alliansregeringens besparingskrav blir beredskapsmöjligheten troligen än sämre samtidigt som betydligt färre soldater kan engageras vid en krissituation. Nyligen uppgav nämligen Försvarsmakten att man planerar att militären i Luleå, Karlsborg, Eksjö och Uppsala ska försvinna helt, och norr om Vänern skall inte en enda flygflottilj finnas kvar. Totalt tio förband kan antingen läggas ner eller flyttas. Definitivt besked lämnas den 15 september.

Nedskärningarna inom Försvarsmakten har sedan murens fall kommit att innebära att mycket av det kunnande och den kompetens som inom Försvarsmakten utvecklats från 1960-talet raserats. Inte minst har Försvarsmakten gått från en beredskapshållen mobiliserande krigsorganisation på 800 000 personer till ett numera mobiliserat insatsförband omfattande knappt 1 000-talet personer fördelade på diverse insatser. En fullständigt förödande utveckling för landets möjligheter att försvara vårt oberoende och suveränitet. Detta inte minst med tanke på att det minst tar mellan 10 till 15 år att utbilda personal, anskaffa materiel och därmed skapa en stridsduglig armé. Istället för att fatta de nödvändiga besluten om att satsa på försvaret för att kunna möta hotet av en tänkbar alternativ framtid där ett mobiliserande Ryssland kan vara en potentiell fiende, i en värld där troligen både sinande oljetillgångar såväl som klimateffekter skapar konflikter, väljer alltså regeringen att halvera försvarets stridsförband och att istället satsa på ett svenskt internationellt deltagande i "fredsframtvingande" konflikter. För det är just försvaret av Sverige som nedprioriteras till förmån för internationella insatser i EU:s, FN:s eller i NATO:s namn.

Rent samhällsekonomiskt kan man också ifrågasätta om besparingarna på försvaret har en sådan stor inverkan på statens finanser som regeringen gärna vill tro. Högteknologiska och personal-/humankapitalintensiva företag som Saab, Bofors, Kockums, Hägglunds och Ericsson har genom tidigare försvarsbeslut kunnat etablera industrier och kunskap i landet som i sin tur bidragit till ekonomin genom dess intensifiering av svensk spetskompetens. Detta har i sin tur inneburit att Sverige i en hög grad ökat sin export (inte bara av krigsmateriel), många småföretag i form av underleverantörer har skapats och det har dessutom skapats sysselsättning åt mängder med människor inom själva försvarsmakten. Inte minst har även Försvarsmakten kommit att skapa stor ekonomisk betydelse för de orter där försvaret haft verksamheter. Vi menar därför att neddragningarna på försvaret inte på långa vägar innebär en lika stor besparing för samhället som den givna besparingssumman. Tvärtemot går det till och med att seriöst ifrågasätta om inte försvarets tidigare höga anslag, i det stora hela för samhällsekonomin som helhet, haft en positiv effekt.

Regeringens beslut i höstas om att genomföra omfattande nedskärningar inom Försvarsmakten fick den direkta konsekvensen i att försvarsministern Mikael Odenberg (m) den 5 september avgick från sitt uppdrag. Odenberg liknade, precis som Sverigedemokraterna, regeringens neddragningar med försvarsslakten på 1920-talet. Det hävdar vi är en mycket relevant jämförelse, eftersom vi befarar att de långsiktiga konsekvenserna av regeringens besparingsbeslut kan bli lika ödesdigra som de blev då. Försvaret tål inga fler nedskärningar. Det är därför Sverigedemokraternas ambition att efter riksdagsinträdet 2010 verka för en upprustning av den svenska försvarsmakten. Svenskarnas trygghet måste på alla plan tryggas, värnas och prioriteras.

JIMMIE ÅKESSON
Partiordförande

BJÖRN SÖDER
Partisekreterare "

Sverigedemokraternas hemsida.

STÖD RIKSDAGSFONDEN 2010
Ge bidrag till valfonden!Bankgiro: 5308-3218

Leo Sundberg: Bara 7% av invandrade kvinnor jobbar

"Inte bara ett förlorat år - utan tio. Läs integrationsverkets drypande självkritik. Härligt med lite uppriktigt klarspråk vid sidan av allt trams om att invandringen sägs vara en sådan tillgång och berikning för landet.

Det sorgligaste med att läsa rapporten är insikten att kunskaperna om bristerna är över ett decennium gamla utan att någon på politisk nivå tagit konsekvenserna av det väl dokumenterade misslyckandet och handlat därefter.

20 % av männen har lyckats få jobb (ofta tack vare AMS-gräddfiler och lönebidrag) och enbart 7 % av kvinnorna.

Av 1000 invandrade kvinnor 2007 är 930 arbetslösa.

Lägg därtill att en vanlig sysselsättning för de kvarvarande ofta är anhörigvårdare - en mångkulturell version av vårdnadsbidrag för barn och gamla."

Läs hela inlägget av Leo Sundberg

torsdag, maj 29, 2008

Fler islamistiska terrorbombare i Storbritannien

" Nu duggar de islamistiska terrorbombarna tätt i Storbritannien. Förutom Nicky Reilly
i Exeter greps nyligen Andrew Ibrahim i Bristol. Han hade också tillverkat eget
sprängämne, sytt bombvästar, samlat spikar och kullager för att nu planera för ett stort attentat när polisen slog till.

**
Språkläraren Saeed Ghafoor planerade för ett riktigt mega-stort terrorangrepp mot Storbritanniens största shopping-center Bluewater i Kent. Där skulle tre limousiner lastade med sprängämnen köras in i anläggningen.

Läs mer på underbara Jihad i Malmö

Kommuner tvingas ta emot flyktingar

"Det ska inte gå att säga nej till att ta emot flyktingar, föreslår en kommande utredning. En pliktlag ska tvinga trilskande kommuner att hjälpa till.

Omkring 25 kommuner i Sverige vägrar ta emot flyktingar, men nu kan det bli slut på det. Nästa vecka presenteras en statlig utredning som föreslår att alla kommuner ska tvingas ta emot flyktingar, det skriver Dagens Samhälle.

Förra året tog länsstyrelserna över ansvaret för att sköta flyktingmottagandet. De har fört en dialog med kommunerna om hur många flyktingar varje kommun ska ta emot. Men om en kommun säger nej – då är det stopp.

– Om Migrationsverket bestämmer att 10 000 personer ska placeras ut i landet och länsstyrelserna bara kan hitta platser till 9 500, då måste länsstyrelserna kunna tvinga kommunerna att ta emot folk, säger utredare Monica Werenfels-Röttorp till TT.

Många kommuner skyller på bostadsbrist när de säger nej. Men det bör inte kunna vara ett argument för att befrias från ansvaret, anser Werenfels-Röttorp.

Utredningen lämnas över till integrationsminister Nyamko Sabuni på måndag. "

Sydsvenskan


Tack för tipset, Skånepåg!

Damen ifråga är ju folkpartist med, så jag tror nog Nyamko har varit med och påverkat resultatet redan. Plus att hon tycker som Nyamko att de som sköter sig på SFI ska tjäna pengar på det....

Och när det gäller åtgärder vad gäller könsstympningar och slöjförbud och annat, som fröken Sabuni gastade så om INNAN valet, så har i alla fall inte jag hört ett smack om sådant EFTER hon blev minister. Har ni?

onsdag, maj 28, 2008

Gustaf, 87, är fånge i sin egen bostad

Vi är ju ett sådant "rikt land" att vi kan låta 100.000 personer flytta hit varje år, för livstids försörjning av både dem själva och deras släkt - detta utan några som helst motkrav. Men våra gamla skiter vi i. De som har byggt detta land har uppenbarligen inget värde för våra politiker...

När de inte är produktiva längre, så ska man helst inte lägga en krona på dem i "onödan", tycks våra politiker tycka!

"Gustaf Carlsson, 87, lider av ryggbesvär, yrsel och har svårt att röra sig. Men Norrköpings kommun vill inte ge honom plats på ett äldreboende. - Jag är en fånge i min egen lägenhet, säger han till Norrkoping.expressen.se

87-årige Gustaf Carlsson bor på sjätte våningen i ett hyreshus i Norrköping. Men att ta sig ner utomhus är inget han klarar av på egen hand. Under förra sommaren kom han endast ut ett fåtal gånger."

"Gustafs önskan är att få en plats på ett av stadens äldreboende.

Men kommunen anser att han klarar sig med hemtjänsten.

- Där får man ju hjälp och det är det ju mer fasta tider. Jag är ju inte jättegammal, jag är ju bara 87 år. Det finns ju dom som är över 100 år och som klarar av att bo kvar hemma. Men jag är slut och orkar inte det här längre, säger han."

Expressen

Tack för tipset, Peter!

Jag SKÄMS!! Detta är så skamligt att jag mår illa.

Reinfeldt och Måna? Hur tycker ni att ni har lyckats med detta landet?

Socialchef Margareta Öst kan ni nå på socialkontoret@norrkoping.se eller 011-15 23 03.

Och här når ni Norrköpings kommundirektör, Åsa Byman Falck, 011-15 34 01 eller på email: kommundirektoren@norrkoping.se

Skriv eller ring gärna dem, och berätta vad ni tycker om detta.

Ge mig ett par säckar pengar så jag kan åka hem till Kroatien

"Marino Bozic, 53, blev gripen efter bomblarmet på kärnkraftverket i Oskarshamn. På tisdagskvällen fastnade en 50-årig serviceman i säkerhetskontrollen vid Forsmark - han friades helt. - Jag tycker det är helt åt helsike, man ser på min bakgrund och min nationalitet, säger Marino till Uppsala.expressen.se. "


" Jag har blivit dömd för misshandel trots mitt nekande. Det är någonting jag får betala för i dag, säger Marino."


"– Vem ska ge mig arbete efter det här? De skulle kunna ge mig upprättelse genom att fylla ett par säckar med pengar så att jag kan åka tillbaka till mitt hemland Kroatien, för här är jag stämplad som terrorist för alltid.


Expressen


Han glömmer uppenbarligen alla andra fall han varit inblandad i?


2005: Narkotikabrott - 40 dagsböter.

2002: Misshandel, grov misshandel, stöld, övergrepp i rättssak - 18 månaders fängelse.

2001: Trafikbrott (bilbälte) - 300 kronor i böter.

2001: Brukande av falsk urkund, olovlig körning - villkorlig dom och 60 dagsböter.

1995: Vapenbrott - 6 månaders fängelse.

1994: Grov stöld, grov vårdslöshet i trafik - 12 månaders fängelse.

1992: Häleri, brott mot knivlagen - 1 månads fängelse.

1988: Misshandel, olaga hot, varusmuggling - dagsböter.Detta är vad han är dömd för. Gud vet vad han har gjort utan att åka dit för....?


Varför inte bara ta och åka till ditt HEMLAND Kroatien direkt? Du har redan kostat skattebetalarna nog.


Källa: Barometern

60-åring våldtogs av syster och bror


"Den 37-årige mannen jagas av polisen i hela Europa.

Tillsammans med sin 32-åriga syster misstänks han för att ha kidnappat och våldtagit en 60-årig kvinna i Haparanda.

– Jag har aldrig varit med om ett liknande fall, säger kammaråklagare Agneta Karlsson.

Kvällen den 24 januari trängde sig de båda syskonen in hos den 60-åriga kvinnan.

Det blev inledningen till ett fasansfullt dygn.

Först tvingades kvinnan under knivhot avslöja var hon hade sin portmonnä med pengar.

Sedan spårade allt ur. I åtta långa timmar. Syskonparet började misshandla kvinnan med sparkar och slag.

Under misshandeln slet och drog syskonparet loss stora hårtussar på offret, som ådragit sig svullnader och hudavskrapningar.

Då kom den 32-åriga kvinnan, enligt uppgifter, på ännu en idé.

Med en kniv tryckt mot nacken tvingades den 60-åriga kvinnan att tillfredsställa syskonen sexuellt."

Aftonbladet

Tack för tipset, Peter!

Demonstration på Kastrups flygplats urartade

"En stor skara demonstranter samlades i morse på Kastrups flygplats utanför Köpenhamn.

En grupp med kriminella irakier skulle skickas hem.

15 demonstranter är gripna. (FS anm: Fel! Se nedan)

Strax före klockan nio strömmade demonstranterna in i avgångshallen, de bildade en kedja och skrek slagord.

Protesten riktade sig mot en uppgörelse mellan Irak och Danmarks regering vilket gör det möjligt för Danmark att skicka tillbaka Irakier som behått brott i Danmark, uppger den danska tidningen Politiken på nätet. "

Aftonbladet

"Aktivister demonstrerede i Københavns Lufthavn mod tvangshjemsendelse af irakere. Politiet anholdt 40. "

Mer om detta
Aktivister protesterer i lufthavnen mod udvisning af irakere (28. maj.)
Politiet skjuler næste udvisninger (28. maj.)
Aktivister klar til aktion i Kastrup Lufthavn (28. maj.)
Flygtningehjælp kan ikke hjælpe iraker
Udvisninger af irakere sat i stå (27. maj.)
Iraker får udsat hjemsendelse (27. maj.)
Advokat forsøger at stoppe udvisning (27. maj.)
Udvist iraker er løsladt (26. maj.)
Aktivister vil forhindre Irak-udvisninger (26. maj.)
Menneskeretssag skal standse udvisninger (26. maj.)
11 irakere er udvist uden aftale (23. maj.)
Udvisning bekymrer Amnesty (23. maj.)

Tack för tipset, RIM och Systemfel!

DO stödjer religiöst kvinnoförtryck

"En ung muslimsk man förlorade både arbetslöshetsersättning och praktikplats då han av religiösa skäl inte ville ta en kvinnlig intervjuare i hand. "

En allvarlig felbedömning", säger DO Katri Linna, som nyligen lämnade in en stämningsansökan mot Arbetsförmedlingen.

Det blir över 160 000 kronor i skadestånd till mannen om DO får bestämma. Maria Hagberg, ordförande för Nätverket mot hedersrelaterat våld, skriver att DO springer patriarkatets ärenden. Den religiösa mannen borde i stället ha anmälts till DO för diskriminering av kvinnor, skriver Hagberg i dag."

"Diskrimineringsombudsmannen, DO, Katri Linna utmärker sig igen genom att driva fall som går emot kommunala regelsystem eller, som nu senast, kränker kvinnors rättigheter. "

"Man kan fråga sig om DO Katri Linna är religiös eller vad som gör att hon upprepade gånger ifrågasätter den sekulära staten och ger religionsfriheten företräde framför lagstiftning och kvinnors rättigheter. "

Läs hela Maria Hagbergs debattinlägg på Expressen

Tack för tipset, Peter B!

Volvobossens utskällning av Reinfeldt

"Volvos ordförande Finn Johnsson går i spetsen för Göteborgs bolagselit i ett skarpt formulerat brev till Fredrik Reinfeldt.

Statsministern försummar det västsvenska näringslivet, dundrar de.Göteborgs näringslivstoppar rasar mot regeringens ointresse för dialog kring tillväxtfrågor i Västsverige."

"Västsvenska handelskammaren har gång på gång skickat inbjudningar till Rosenbad.

Påstötningarna har bemötts med total nonchalans till skillnad från föregående statsministern Göran Persson som, ofta i sällskap med ytterligare någon minister, kom på arbetslunch en gång per år, enligt Göteborgsposten.

Nu är måttet rågat. I ett gemensamt brev riktat direkt till Reinfeldt ger Göteborgstopparna statministern en ordentlig avhyvling."

DI

tisdag, maj 27, 2008

Danmark: Bigamist-tolken vägrar skilja sig...

Den irakiska tolken med två fruar vägrar skilja sig. Så nu hamnar detta i den danska rätten.

»Nu overlader vi sagen til retten, og så må vi se. Der er ikke andet for mig at gøre, end at gøre som retten siger«, siger tolken.

Tolken har också arbetat för engelsmännen och har hoppas på att kunna åka dit istället om den danska rätten säger nej till två fruar.

Den danska nyhetsbyrån, Ritzau, har dock kollat upp detta och ingen är välkommen till England med två fruar.

Politiken
Tolk med to koner må i retten
Politiken
Tolk: Mine koner vil ikke skilles

25-åring har erkänt mordet i Alvesta

"En 25-årig man har erkänt att han natten till tisdagen dödade sin lägenhetskamrat på Rönnelundsvägen i Alvesta.– Den döde mannen hade flera skär- och stickskador i huvudet, säger kriminalkommissarie Stefan Karlsson."

"Både 25-åringen och den mördade 26-åringen är utländska medborgare och söker politisk asyl i Sverige. De bodde tillsammans med två andra asylsökande i en av Migrationsverkets lägenheter.
– Vid mordet befann sig, förutom den misstänkte och mordoffret, även en gemensam kamrat på tillfälligt besök i lägenheten."


Tack för tipset, Leif!
Vad ska man säga? GRATTIS! Du får stanna i Sverige tills vidare...?
Politisk asyl, det lät det.... Y*s*f Alh*la**li heter den lille ängeln...Målnummer: B 1468-08

Här blir Elsa, 85, bedragarnas offer

"Här slår bedragarligan till mot Elsa, 85. I kassakön väntar de in henne - sen stjäl de plånboken. Polisen har stora problem med ligorna som ofta riktar in sig på äldre.

- Det kändes oerhört kränkande, säger Elsa.

Bedragarligorna har blivit ett stort problem för polisen i Stockholm. De riktar in sig på äldre och svagare människor.

- Det nya är att de opererar direkt i matbutiker och varuhus, de ställer sig i kassaköerna och ser när du slår in koden, säger Stig Sandgren, bedrägerisamordnare på Citypolisen i Stockholm.

Sedan stjäl de plånboken och använder pinkoden för att tömma kontot.

Få av brotten klaras upp och ofta kommer ligorna inte från Sverige, vilket gör det svårt för polisen att identifiera dem. Polisen fick dock tag i två av männen som tog Elsas plånbok. Båda är i dag utvisade."

Expressen

Tack för tipset, K och Andi!

Expressen: Svensk misstänks för terrorism

Svensk media fortsätter at kalla alla utländska brottslingar för svenskar...

"I dag inleds rättegången mot den svensk som anklagas för att ha planerat terrorattentat i Marocko. Åklagaren yrkar på mellan 10 och 20 års fängelse för svensken.

- Delarna av anklagelser mot min klient är väldigt svaga, säger mannens advokat till nyhetsbyrån AP. "

"Mannen, som har marockanskt ursprung, är anklagad för att tillsammans med medlemmar av ”Tetouancellen” att ha planerat terrorattentat och för att ha gett sitt stöd till upprorsmän i Irak."

Expressen

"Svensk" upprepas om och om igen i artikeln. Det är dags att skriva till journalisterna och fråga om de tror att de själva blir kineser om de bor 5 år i Kina.

Journalisten i detta fall kan ni nå här med ett mail: adam.ohman@expressen.se

Konvertera till islam eller betala

"”Nationell försoning” är en viktig punkt på Irakkonferensen på torsdag. Men i Södertälje har irakierna inget hopp om att regimen i Bagdad ska kunna garantera säkerheten för de kristna i hemlandet."


"Nagham Basheer var universitets­lärare i Bagdad, och säger att hon flydde sedan hon utsatts för utpressning: konvertera till islam eller betala. Hon anser att premiärminister al-Maliki ”inte ­lever i verkligheten”.


Bassel Yousef och hustrun Laamia al-Sammak säger att de som kristna levde tryggt när Saddam Hussein var president.


– Efter Saddams fall blev det mycket värre, säger Bassel Yousef. Det räcker ju att titta på antalet flyktingar."


SvD


Koranen 9:29:

Striden mot dem, som ej tro på gud och den yttersta dagen, ej helighålla vad gud och hans apostel förklarat heligt och ej bekänna sanningens religion, dem, som fått skriften, nämligen, tills de villigt giva skatt och ödmjuka sig!FAKTA:


Kostnaden för polisinsatsen vid den stora internationella Irakkonferensen på torsdag blir preliminärt cirka 25 miljoner kronor för skattebetalarna.


Om alla inbjudna gäster tackar ja behövs omkring 1 700 poliser, varav många får lånas in från andra län.


Tips från Exilen om Rapport igår - Spola fram till 06:40:


1.Irakierna skrattade åt Reinfeldts konferens. "Den kommer inte att lösa någonting".


2. På frågan vad irakierna önskar ska förbättras i Irak svarade de att de mycket hellre ville diskutera vad som kan göras för att de ska få det bättre i Sverige.


3. Reinfeldt uttryckte åsikten att han tycker att irakierna själva ska få bestämma om de någonsin ska åka hem igen eller stanna kvar i Sverige.

Tränades att bli självmordsbombare

"Tonåringar utbildas – mot sin vilja – till självmordsbombare i al-Qaidas tjänst.
Det uppger irakiska inrikesdepartementet.

Sex pojkar – vars datum för attackerna var bestämda – har nu fritagits.

De irakiska trupperna var på uppdrag i Mosul i norra Irak då de fann sex pojkar, 15–18 år gamla, som tränades till självmordsbombare.

På uppdrag av al-Qaida skulle de genomföra angrepp mot irakiska säkerhetsstyrkor. Det uppger amerikanska CNN. "Svensk media censurerar som vanligt - skyddar utländsk våldtäktsmanKlicka på skärmdumpen för att förstora den.

Signalemente är visst inget viktigt enligt svensk PK-media. Och därmed har också Sverige en extremt LÅG uppklarandeprocent när det gäller våldsbrott, om man jämför med andra länder.
I svensk media är det gärningsmannen som har rättigheter och ska skyddas - inte offret.
Men tack vare snabba tipsare och bloggare, så kommer det mesta fram till slut i alla fall. Men tyvärr når det inte dem de skulle behöva nå, typ eventuella vittnen.
"Serievåldtäkt i Sundsvall
Polisen tror att samme gärningsman kan ligga bakom två överfall och våldtäktsförsök mot unga kvinnor den senaste tiden."
"Medborgargatan i Skönsberg, 01.30 natten mot söndag: En 18-årig kvinna överfalls sedan hon klivit av bussen. Gärningsmannen sliter i hennes kläder och i håret, men kvinnan lyckas slå sig fri och kan fly.
Åkanten vid gamla slakteriet, 21-tiden 18 maj. En 18-årig kvinna överfalls bakifrån av en man. Han sliter och drar i henne, men hon kämpar framgångsrikt emot och kan sätta sig i säkerhet."
Beskrivning först: I båda fallen är det en man, 20-25 år gammal, 180 centimeter lång av utländsk härkomst och med mörka kläder, säger Back Lars Andersson
Två timmar senare: I båda fallen är det en man, 20-25 år gammal, 180 centimeter lång och med mörka kläder, säger Back Lars Andersson
ST (den censurerade versionen)
Tack för tipset, "Will" och Fria Nyheter!

Dubbla medborgarskap

"Riksdagen klubbade den 21 februari 2001 lagen om dubbelt medborgarskap utan någon större debatt. Partierna, utom moderaterna, var överens om att fördelarna skulle överväga för dem som fick ha två pass. På ett smidigt sätt skulle invandrare kunna hålla fast vid sin gamla identitet, samtidigt som de också blev fullvärdiga svenska medborgare.

Framför allt var det internationaliseringen och globaliseringen som pressade på för att tillåta dubbelt medborgarskap. Den ökande migrationen i världen leder till allt större folkomflyttningar och det ansågs opraktiskt för den enskilda att behöva välja ett medborgarskap när man i stället kan ha två.

Moderaterna ansåg att värdet av medborgarskapet riskerade att devalveras.

Partiet vände sig emot att man ska kunna rösta i parlamentsval och ställa upp på valbar plats i mer än ett land.Frågan om värnplikt orsakade också bekymmer. Vad skulle effekten bli? Att man riskerar att tvingas göra värnplikt i två länder? Vilka lojalitetskonflikter skulle då kunna uppstå?

Att integrationen skulle främjas av dubbelt medborgarskap var långt ifrån säkert, menade moderaterna.

– Jag tror att det lika gärna kan vara så att integrationen befrämjas av att man tar ställning och faktiskt satsar på det nya landet där man valt att bosätta sig, sade moderaternas Gustaf von Essen i riksdagsdebatten.

Moderaterna föreslog något som folkpartiet ett par år senare skulle få stor uppmärksamhet för – språktest för att beviljas medborgarskap."

Någon statistik över hur många personer som i dag har dubbelt medborgarskap finns inte. På Migrationsverket uppskattar man antalet till 400 000, en siffra som UD tror är rejält i underkant."

2007 Invandring.se

Det var dåtidens Moderater det, som ville stoppa dubblad medborgarskap och införa språktest....

Gustaf von Essen har numera lämnat Moderaterna....det kan man ju förstå...

Malmö: Tre män gripna för människohandel

"Natten till måndagen greps en man i tullen vid Lernacken misstänkt för människosmuggling. I hans bil satt tre afghanska flyktingar.

Några timmar senare greps ytterligare två män misstänkta för samma sak.

Sammanlagt sitter tre män anhållna i Malmö misstänkta för människosmuggling. De två männen som greps under måndagsmorgonen misstänks för att ha försökt smuggla in tre män från irakiska Kurdistan. – Det har varit fler ärenden än vanligt. det är mycket resurskrävande, säger Per Robertz, inre befäl vid Malmöpolisen"

Sydsvenskan

Åtalas för mord på småflickorna


"Han misstänks ha våldtagit och mördat Stacy, 9, och Nathalie, 10. Nu har rättegången mot Abdullah Ait Oud inletts. - Jag tror fortfarande att han haft en medhjälpare, säger Nathalies mamma. "

"Den 28 juni 2006 hittades 9-åriga Stacy Lemmens och Nathalie Mahy, 10, mördade utanför staden Liège i Belgien.
Nu har Abdullah Ait Oud åtalats för att ha kidnappat, våldtagit och mördat flickorna. I Belgien river rättegången, som inleddes i går, upp minnen av pedofilen Marc Dutroux, som dömdes till livstid 2004 efter att ha hållit sex unga flickor kidnappade i en källare som sexfångar, där fyra av dem dog."

"Polis och åklagare förlitar sig helt på teknisk bevisning i fallet. Fibrer från offrens kläder har kunnat matchas med Ait Oud, som tidigare är dömd för sexbrott mot minderåriga."

Expressen
Tack för tipset, Spitfire!

Utbildning i svensk ungdomskultur...

"Kommunledningen i Åsele beslutade i går att inte stänga sin flyktingmottagning efter att två asylsökande häktats misstänkta för sexuella övergrepp mot barn.

Övriga asylsökande ska däremot tvingas gå en utbildning i svensk ungdomskultur."

"I går morse träffades kommunledningen för att diskutera den akuta situationen i Åsele.

Mötet enades om att den fortsatta flyktingmottagningen måste förändras så att man undviker flera konflikter med ortsbefolkningen.

Fler barnfamiljer

- Vi ska försöka lösa det här. Vår första åtgärd blir inte att köra i väg de asylsökande, säger kommunalrådet Bert-Rune Dahlberg, s.

Det som nu planeras är en träff med de asylsökande där polis och kommunledningen deltar på fredag. Frågan kommer även att diskuteras på dagens arbetsutskott i kommunstyrelsen. Ett av förslagen är att kommunen ska ta emot fler barnfamiljer och färre ensamstående."

Åseleborna har fortsatt att skänka gåvor till de asylsökande via Vuxenskolan under hela året och han tror inte att offerviljan kommer att avta på grund av händelsen i torsdagskväll.

Han tror heller inte att rasistiska organisationer kommer att få fotfäste i Åsele.

- Jag tror att folk i Åsele är så pass förnuftiga att det inte sker, säger han.

VK

Tack för tipset, Henrik!

Känslor och handlingskraft i Åsele (video)

Pappan: "Min dotter sa ifrån, men de ville inte lyssna" En av de misstänkta männen bara stod där och log

"Fuck you!! XXX hora"

En väninna berättade precis om vad hennes 13-åriga dotter ständigt råkar ut för av ett muslimsk tjejgäng i Stockholm. Detta har de skrivit till hennes dotter på en community:

"XXXX, gå o skär dig o lyssnar på wecamewithbrokenteeth
har du vänner? hur många?... 1-3? nåja.. vi alla har problem i livet, min kuk är för lång.
men ditt liv SUGER, du har inga vänner o du tror att du är så jävla cool

"Äre kul att få rackblad av 9orna ?? Hoppas att det e det för snart kommer du dö av nån jävla sjukdom


Hoppas att du dör Du hatar ändå ditt liv Jävla äkliga XXX.

Du är så jävla fuckade äklig att din morsa tycker synd om dejj, Fhan ta självmord ingen skulle sakna dig!!! "

"dra åt helvete o låta XXXXX va ifred o sluta hålla på o så

jävla XXX döööööö

fuck you!! XXX hora"

måndag, maj 26, 2008

Irak uteslutet från internationell fotboll i ett år

Regeringar ska INTE blanda sig i hur de nationella fotbollsförbunden agerar.

Detta är ett krav, som det internationella fotbollsförbundet, FIFA, står fast vid.

Det bevisade FIFA åter igen, när de nu har uteslutit Irak från att delta i all internationell fotboll under ett år.

Orsaken är att Iraks regering den 20 maj upplöste landets internationella olympiska kommitté och alla landets sportsföreningar.

Irak vann asisiatiska mästerskapen förra året och i söndags skulle landslaget möta Australien i Brisbane.


Politiken

Tidigare om FIFA i bloggen:

Irans damlag stoppas -spelar i heltäckande och slöja

Härligt Fifa! - om slöjförbud i samband med fotboll

Fem år för förskoleägare


"Fem års fängelse för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott - så lyder tingsrättens dom mot den 40-åriga ägaren till Bismilahis förskolor i Tensta och Rinkeby."

"Fällande domar och fängelsestraff i varierande längd blir det också för tre av de fyra män som stått åtalade tillsammans med kvinnan. Därmed står klart att Solna tingsrätt i huvudsak gått på åklagarens linje i det uppmärksammade Bismilahi-fallet.
Flera omständigheter talar emot att det skulle förhålla sig som NN (kvinnans namn) har påstått, resonerar Solna tingsrätt. "

"Bedrägerierna i Bismilahi-härvan ska enligt åtalet ha pågått mellan mars 2005 och januari 2008. Löner och inkomster ska ha mörkats i bokföringen och till Skatteverket. Med falska fakturor fick man ut kontanter till svarta löner.

Åklagaren Björn Rosenlöf hävdar också att minst 14 miljoner av pengarna förts till Dubai, Addis Abeba och Djibouti genom penningförmedlingar i Rinkeby. "

Läs mer på SvD
UPPDATERING 12.48: Nu är det snart 2 timmar sen domen föll och ändå står det inget i Aftonbladet.

Gänguppgörelse på Tjällmogård

"Tre tonårspojkar uppsökte en fjärde pojke i hans hem i Tjällmo natten till lördagen för att göra upp.En av de misstänkta gärningsmännen, som är 15 år, greps för misshandel och skadegörelse. Hans båda kumpaner lyckades fly.De tre förövarna åkte på moped hem till offret. När de kom fram misshandlade de pojken. – Pojkens pappa kom då till hans undsättning. Han misshandlades med en träpåk, uppger Christer Wernström, som är stationsbefäl vid Motalapolisen. Gärningsmännen slog även sönder delar av pappans bil innan de åkte därifrån på mopeden. Upprinnelsen till bråket var en misshandel som tidigare på fredagskvällen hade ägt rum i centrala Borensberg."


Motala Tidning


Tack för tipset, Peter!

Överfallsvåldtäkt mot 14-årig flicka

"En våldtäktsman slog till i Motala sent i fredags kväll.

Offret var en 14-årig flicka som var på väg hem från en privat fest.

– Vi ser oerhört allvarligt på den här händelsen, säger länsvakthavande befäl vid Linköpingspolisen, Per-Åke Olsson"

Motala Tidning

Tack för tipset, Peter!

Läkare varnar för dold hiv-spridning

"Förra året chockades Sverige av att antalet nyupptäckta hiv-fall ökade relativt kraftigt. 541 personer diagnostiserades med hiv under detta år. Det är den högsta siffran sedan 1986 när det blev möjligt att fastställa och rapportera hiv via de då nyintroducerade hiv-testerna. Siffran har därefter sedan 90-talet legat på ungefär 300 nya fall per år.

Nu kommer ytterligare oroande hiv-tecken. Läkarna vid Sveriges största hiv-klinik, infektionsavdelningen vid Karolinska universitetssjukhus i Huddinge, har i sin kartläggning detaljstuderat de cirka 100 nydiagnostiserade som behandlats vid avdelningen. Den absoluta merparten av samtliga drabbade återfinns i Stockholmsområdet.

– Vi blev klara förra veckan och resultaten förvånade oss. Ett stort antal av de nyupptäckta fallen måste ha varit infekterade under relativt lång tid utan att det upptäckts till exempel i sjukvården och utan de blivit hiv- testade, säger professor Anders Sönnerborg, vid kliniken som sedan i fredags kallas HIV-Centrum Karolinska"

SvD

98% av muslimska kvinnor väljer slöjan före ett arbete

Ett slöjförbud på offentliga arbetsplatser kommer inte att få många muslimska kvinnor att lämna slöjan hemma.


Kvinnorna väljer hellre bort ett arbete, än de tar av slöjan. Det visar en undersökning som den danska tidningen Politiken har gjort bland 315 studerande och färdigutbildade muslimska kvinnor.


Bland de utfrågade bar 140 slöja. Och av dem svarade 98% att inte de inte kommer ta av sig slöjan för att en arbetgivare kräver det. De var hellre utan jobb.


Vid förfrågningen sa också över 65% av de muslimska kvinnorna att de funderade på att flytta utomlands efter avslutad utbildning.
Återigen så förväntas alla andra försörja folk som inte kan jobba, för att slöjan/religionen är viktigare...... eller som inte kommer jobba - för att deras man vill ha en hemmafru som föder barn och lagar mat dygnet runt....

Kan det bli så mycket tydligare än så här? Islam och västvärlden är som olja och vatten - fullständigt okompatibla!!

Unge muslimer overvejer at flytte

Det Nya Sverige: En 16-årig pojke skjuten i halsen

"En 16-årig pojke har skjutits i halsen i centrala Västerås.
Enligt polisen handlar det om mord- eller dråpförsök.

Larmet inkom till polisen 20.35.

Pojken satt på en parkbänk på Östermalmsgatan i centrala Västerås och lyssnade på musik när en maskerad man kom fram till honom. Mannen ska ha skjutit fyra skott. Ett gick genom halsen, ett genom axeln. "

"En maskerad man i grå munkjacka som uppfattats som smal har setts springa från platsen.

Aftonbladet
söndag, maj 25, 2008

Dano Acar krävde 10 000 i månaden av knarklangarna


"OG-ledaren Dano Acar krävde de framgångsrika langarkusinerna på 10 000 kronor/månad.

Strax innan narkotikapolisen slog till och stoppade "haschbutiken" i Bergsjön avlyssnades samtal från Acar till ligans huvudman.

- Ja alltså tio, tio är det inte för mycket för dig eller?, säger OG-ledaren i ett av samtalen. "

Tack för tipset, Systemfel!

Anders Linder, SvD: Försvara mer och övervaka mindre

"I juni ska brevhemligheten avskaffas. Lex Orwell ska klubbas i riksdagen och Försvarets radioanstalt (FRA) ges rätt att gå igenom vår korrespondens i mobilen och e-posten. Man ville egentligen slå till redan i fjol men tack vare grundlagens minoritetsskydd i fri- och rättighetsfrågor blev beslutet uppskjutet. Tyvärr har inte allianspartierna använt betänketiden till att tänka efter, utan man tycks fast besluten att låta statsmakten snoka i enskilda människors kommunikation utan att det finns några misstankar mot dem. Det är bedrövligt att det ska vara borgerliga partier som öppnar för denna kränkning av privatsfären."

"Det är som i försvarspolitiken. I lugnare tider cirklar den gärna kring regementen, försvarsindustri eller ekonomistyrning. Ingetdera är oväsentligt, men i slutänden väger de lätt jämfört med värnet av vårt nationella territorium – och integritet."

"Runt om i landet växer oron, och partifolket i länsförbunden blev knappast lugnare när Fredrik Reinfeldt i onsdags kommenterade tumultet i försvarspolitiken med en fras: ”Vi har inte ambitionen att vara det parti vi en gång var.” Man vet att medlemmar och väljare tar mindre lättsinnigt på rikets säkerhet.."

"Tänk om regeringen kunde bestämma sig för att skruva upp försvaret av medborgarna samtidigt som man skruvar ned ambitionen att övervaka dem."

Läs hela ledaren av Anders Linder i SvD

Bilbrand i Malmö vart tredje dygn

"I snitt var tredje dag brinner en bil upp i Malmö. Och brinnande bilar är ett tecken på att det finns folk som är beredda att göra värre saker. "

"Brandkåren anställer nu en brandingenjör med ansvar för underrättelsearbete och analys, för att kunna förutse värre katastrofer och gripa in i tid. Fortsätter bilbränderna i samma takt under resten av året kommer cirka 110 bilar att brinna i Malmö 2008. Nästan rekord, år 2001 brann 113 bilar i stan. 1996 var siffran 61. "

"– Elfel som brandorsak är över huvud taget mycket sällsynt. Nej, det är ungdomar, gäng, som eldar. "

Sydsvenskan

Lägg gärna till "invandrargäng", för detta är INGET som svenska ungdomar vanligtvis pysslar med!

Och vill man gå ett steg längre och analysera vilka ungdomarna är, så ta och fundera på vart du såg några som eldade saker i tv-nyheterna. Ja, just det - i mellanöstern och Afrika.

Så mysigt det är med mångkultur, och så bra det funkar med en kravlös invandring...eller hur Måna och Dhimmifeldt?

En person slogs medvetslös med påle i Ängelholm

Ett gäng på omkring tjugo personer gick till attack mot en grupp människor i natt. Som tillhygge använde de träpålar.

Misshandeln inträffade vid tvåtiden natten mot söndagen på Storgatan i Ängelholm.

Inga personer har gripits misstänkta för misshandeln. En person skadades så svårt att han blev medvetslös och fick föras till sjukhus. Ytterligare några personer skadades men omfattningen på skadorna är inte kända.

HD och VK

22:52 Helsingborg Misshandel i centrala Helsingborg
19:57 RAMLÖSA Tågpersonal fick avstyra misshandel
18:12 HELSINGBORG Den råa verkligheten mitt i city
24/5 HELSINGBORG Flera fall av misshandel i Helsingborg
24/5 HELSINGBORG 14-åring misstänks för inbrott

Tack för tipset, Paraflex!

lördag, maj 24, 2008

"Argument för arbetskraftsinvandring har inte varit främst samhällsekonomiska"

"Realtid.se följer idag upp sin artikel om de ekonomiska konsekvenserna av invandringen till Storbritannien.
I artikeln fortsätter Migrationsminister Tobias Billström (m) sin vana att svara undvikande på alla frågor. I artikeln säger professor Jan Ekberg att invandringen kostar landet cirka 40 miljarder om året.

- sådana uträkningar är nödvändiga, menar den svenska socialdemokratiska samhällsdebattören och statsvetaren Stig-Björn Ljunggren.

Men migrationsminister, Tobias Billström, Moderaterna undviker frågan. Han erkänner att beslutet att införa en i det närmaste fri arbetskraftsinvandring inte beror på att det är bra för samhällsekonomin:
– Moderaternas argument för arbetskraftsinvandring har inte varit främst samhällsekonomiska, utan har byggt på dels företagens behov av arbetskraft som det idag inom vissa yrken och sektorer råder brist på och dels på vår grundsyn om att människor som vill arbeta bör vara välkomna till Sverige."

Kent Ekeroth, sdblogg: Det moderna slaveriet

"Slaveriet som praktiserades av Europa och USA är väl känt och är samtidigt ett av fundamenten i Vänsterns inställning om västerlandet som dåligt och ont.

Den perioden symboliserar för Vänstern mer än något annat hur omoraliskt och inhumant det kapitalistiska västerlandet är. Slaveriet har dock avskaffats. Det var dessutom kristna i England och USA som gick i framkanten för slaveriets avskaffande.

Vad som sällan eller aldrig framkommer är dock det slaveri som pågått under längre tid och varit mer utbrett än det västerländska slaveriet. Det praktiseras dessutom till denna dag. Vad talar jag då om? Jo, det handlar om det muslimska slaveriet.

Från Muhammeds dagar då han krigade och erövrade tills idag har muslimer tagit icke-muslimer och även afrikanska muslimer som slavar. De praktiserade slaveri långt innan Väst skickade skepp till Afrika och när den tiden väl kom var det ofta en muslimsk slavhandlare som erbjöd färdiga slavar. Skickades de inte till Väst så hamnade de i Mellanöstern - förslavade av araberna."

En intressant observation innan vi fortsätter är att det arabiska ordet för “slav” är “abd”. Gissa vad det arabiska ordet för afrikaner är? Just det, ordet för slav, fast i plural; “abid”. Läs gärna den här artikeln om hur det arabiska massmordet i Sudan tar sig uttryck och användandet av just ordet abid (i det här fallet gentemot en ung svart kvinna).

"Den arabiskt/muslimska slavhandeln påbörjades i och med Muhammed, som nämnt ovan, själv nyttjade slavar. Detta slaveri har därefter pågått och existerar de facto till denna dag, bland annat i Sudan. Med andra ord har den arabisk/muslimska slavhandeln nyttjats i omkring 1400 år. Detta kan sättas i kontrast till den trans-atlantiska slavhandeln, som “endast” varade i cirka 300 år."

Läs hela det utmärkta blogginlägget av Kent Ekeroth på sdblogg

Varför bär inte fler skolelever slöja om det nu är så trevligt?

"Tidningen City Malmö/Lund har idag tisdag på sin förstasida en skolflicka i slöja. Det är TV-serien klass 9 A från Johannesskolan i Malmö som blivit krönikörer. Först ut har valts Hanin Assi i slöja. Hon säger i sin krönika att hon representerar något så fint som islam.

Naturligtvis skulle tidningen sätta en muslim i slöja som första krönikör. Man vill väl visa upp det typiska nya Malmö. Det här är ju framtiden som väntar alla de lärarkandidater som snart ska undervisa i Malmö.

Märkligt nog rapporterar muslimska friskolor att de har svårt att rekrytera lärare som vill arbeta hos dem. Hur kan det komma sig att lärare drar sig för att söka arbete på skolor där eleverna bär slöja, om det nu är så fantastiskt trevligt?"

I Danmark framförs idag protester mot att undervisningsministern kallar landet för mångkulturellt. Det är fel menar partikamraterna eftersom moskéer inte tillåts.

Politiken- DF vill förbjuda slöjor i skolorna

Läs mer på Muslimska Friskolan

Anställda vid moskéns skola uppmanas att lämna Svenska Kyrkan

"Den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Centers moské i Malmö uppmanar lärare att gå ur svenska kyrkan.

Själv berättar den ena skolledaren om hur hon gått ur svenska kyrkan.

I lärarrummet tas ämnet upp ganska ofta om medlemsskap i svenska kyrkan. Det är lätt för lärare att känna pressen att gå ur kyrkan när det framhålls som ett ideal för att inte stöta sig med muslimerna runt Islamic Center och skolans muslimska elever.

Nyanställda tillfrågas om de är medlemmar i svenska kyrkan av skolledningen.

Skolledningen motiverar detta med att de måste veta för skattsättningens skull.

Det framhålls även som meningslöst att vara medlem i svenska kyrkan.

Det här är långt från den bild Ögårdsskolan med Islamic Center vill visa upp utåt när de deltar i interreligiösa gudstjänster på Möllevångstorget och Stortorget i Malmö."

Läs mer på Muslimska Friskolan och sprid detta!

Polis om intifadan i Malmö: – De får utlopp för sin leklusta

"Rosengård brinner och orsaken är de fullproppade lägenheterna. Polisen ser en tydlig koppling mellan de anlagda bränderna och att stadsdelens barn lever i särklass mest trångt i stan.

38 procent av Rosengårds fyraåringar lever trångbott. I särklass mest i Malmö. Ungdomarnas törst efter utrymme får dem att varje vår välla ut på gårdarna mellan höghusen. Samtidigt tar bränderna vid. Hittills 90 stycken i år.

– De får utlopp för sin leklusta. Om något brinner så kommer polisen och det händer något, säger närpolischefen Börje Aronsson."

Aftonbladet

Är han verkligen så naiv, Börje Aronsson? Låt oss hoppas att inte alla av poliserna i dessa områden är det bara...

Jag skulle vilja säga: Om något brinner så kommer polisen och då får vi chansen att kasta sten på dem...

Muslimska Friskolan: Blomstertid ratas på Ögårdsskolan

"Den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Center i Malmö brukar ha sin sommaravslutning inne i moskén eller på innergården mellan skolan och moskén.

Arabiska sånger brukar framföras.

Biträdande rektor vill helst att några klassiska svenska skolavslutningspsalmer ska få plats. Lärarlaget har gemensamt enats om att Den blomstertid nu kommer samt I denna ljuva sommartid också ska sjungas.

Detta har stött på problem. En bosnisk lärare presenterade förslaget för sin klass. Lärarens elever kommer att vägra sjunga dessa två svenska psalmer med hänvisning till att de är muslimer. Läraren stöder sina elevers uppfattning."Läs mer på Muslimska Friskolan

Islamist spränger bomb på restaurant i Exeter

"En ung islamist försökte vid lunchtid (i torsdags) spränga Restaurant Giraffe i Exeter ca 30 mil från London.

Mannen försökte armera en bomb på toaletten där den exploderade i ansiktet på honom. Svårt skadad sprang han då ut och försökte utlösa en andra bomb bland förbipasserande utanför restauranten.
**
Gärningsmannen greps omedelbart av väktare och polis. Enligt uppgifter från polisen är det en 22-årig engelsman, som konverterat till islam. Bomben var tillverkad av ett hemmagjort sprängämne och "förstärkt" med spikar.
**
Daily Telegraph
The Times"

Läs mer på Jihad I Malmö

Uppdatering:

"Nicky Reilly, 22, gick i torsdags in på en krog i Exeter i London och utlöste en spränganordning.Ingen skadades av spikbomben förutom Reilly själv.'

När han greps av polis var Reilly förvirrad och pratade om att muslimer var förtryckta i världen.

Nu uppger brittiska tidningar att Nicky Reilly har Aspergers syndrom, en form av autism som gör honom extra sårbar för indoktrinering och hjärntvätt.

Muslimska extremister misstänks ha utnyttjat att Reilly har Aspergers syndrom för att få honom att spränga krogen."

Expressen

Återigen får man ser hur kall och hänsynslös den "fredliga och kärleksfulla" religionen är....gång på gång använder man utsatta, sjuka, utvecklingstörda eller handikappade för att nå sina mål.

Kroatiska bomber var avsedda för Sverige

"Zagreb. Polisen i Kroatien har avslöjat en liga som ägnat sig åt vapensmuggling med förgreningar till Sverige. I huvudstaden Zagreb med omnejd har 15 personer gripits"

"Kroatisk tv uppgav att de gripna misstänks för att ha tillverkat sprängämnen och olagligt sålt vapen i Kroatien och i Västeuropa. Polisen hittade handeldvapen, automatvapen och sprängämnen vid razzior i torsdags"

"Enligt kroatiska medier har "Operation Viking" genomförts i samarbete med svensk polis. Operationen inleddes efter ett tips om att två bomber som tillverkats av ligan var avsedda för ospecificerade attacker i Sverige."

DN

Tack för tipset, Anonym! Man undrar i sitt stilla sinne om det var en tillfällighet att han på Oskarshamn var kroat?

Den "fredliga och kärleksfulla" religionen igen...

Ett år efter att Nour Miyati, 24 år, från Indonesien, under 2004 hade kommit till Saudiarabien för att arbeta i en familj där, så hamnade hon på sjukhus med skador på syn och hörsel, en utslagen tand och kallbrand i både händer och fötter.

Skadorna var resultatets av hennes arbetsgivares systematiska misshandel som till slut tvingad henne att få amputerat både tår och fingrar.

Många tusen gästarbetare i Saudiarabien blir utsatt för samma omänskliga behandling. Allt från rent slavarbete och inspärrning till misshandel och våldtäkter och även mord.

Det finns cirka 1,5 miljon utländska tjänstefolk i Saudiarabien som kommer från i synnerhet Indonesien, Filippinerna, Sri Lanka och Bangladesh. Utöver dettta, så sker detta förtryck i många andra länder i Gulfområdet. Historierna är tusentals.

I ett av de mer bisarra fallen så var det ett par i Kuwait som blev frikända för tre veckor sen, för ett mord av deras tjänsteflicka

Politiken

Städare stal lyxvaror för över 300 000

"Städaren på ett varuhus i centrala Malmö smög ner märkeskläder och parfymer för en tredjedels miljon i sin städvagn. Stölderna var beställningar som han mottog via sms från sina uppdragsgivare.

Den 37-årige mannen jobbade extra som städare i ett varuhus i centrala Malmö. Mannen började på varuhuset i höstas och började efter ett par månader stjäla hem enstaka varor från sin arbetsgivare. Efter hand blev det säckvis. Hans egen förklaring är att han är girig och kleptoman, han försökte sluta – men kunde inte lägga av med stölderna. Sammanlagt uppgick stöldgodset till 320 000 kronor."

Skånska Dagbladet

Det Nya Sverige: Jugoslavisk handgranat användes vid sprängning

Malmö:

"Trapphuset är översållat av småhål, pepprat av splitter. Spår efter en handgranat tillverkad i det forna Jugoslavien som kastats in på sjunde våningen till lägenhetskomplexet på Tulpangatan. Den kunde ha dödat en människa som stått i närheten. "

"Men inte heller innanför säkerhetsdörrarna av stål var det riskfritt. Splitter flög igenom två av dörrarna på våningsplanet – en till den lägenhet som var det förmodade målet för dådet, en in till en granne. Båda dörrarna är genomborrade och enligt en hantverkare, som är på plats för att röja upp, har splitter fortsatt vidare genom en innerdörr för att sedan fastna i lägenhetsväggen. Hålet i säkerhetsdörren sitter i maghöjd på en vuxen människa. "

Sydsvenskan

Det Nya Sverige: Spår hittade efter explosion i Malmö

"En större explosion inträffade i närheten av Lodgatan i Malmö vid ettiden natten mot lördagen. Inledningsvis visste inte polisen exakt var explosionen skett.

Men vid 8.30-tiden på lördagsmorgonen har spår efter en explosion synts på en företagsbyggnad på Lodgatan."

Sydsvenskan

Det var en fruktansvärd smäll som hördes i halva Malmö!

Det börjar bli som att leva i en krigszon här. En natt brann ett flertal bilar på gatan utanför mitt hus.

Intifadan fortsätter: Fem bilbränder i Malmö i natt


"Brandkåren har i natt fått släcka fem bilbränder i Malmö. Vid en av dessa höll elden på att sprida sig till lägenheter i närheten."

Saknad 19-åring mördades

"Den 19-årige man från Lidköping som försvann efter en fest för en vecka sedan har mördats. Det berättar kriminalkommissarie Thord Haraldsson på länskriminalen i Västra Götaland för Dagens Nyheter på fredagskvällen. "

"- Vi vet nu att han har bragts om livet. Det har varit spaning här under veckan sedan han försvann, vilket resulterat i att fyra personer på fredagen har hämtats in till polisstationerna i Skövde och Lidköping, säger Thord Haraldsson.

Åklagaren anhöll senare på fredagen en man, misstänkt för mord, samt två män misstänkta för medhjälp till mord och en kvinna misstänkt för skyddande av brottsling. Den mördade 19-åringen har ännu inte återfunnits. Men polisen har hittat hans bil, en vit Volvo 740, och vet på grund av de fynd som har gjorts i bilen att han har mördats."

DN

14-åring våldtagen i Motala

"En 14-årig flicka har anmält en våldtäkt i Motala. Flickan överfölls sent i fredagskväll när hon var på väg hem från en fest.

Enligt polisen våldtogs hon vid en gångväg i centrala Motala. Flickan fördes chockad till sjukhus, rapporterar SR Östergötland"

SvD

fredag, maj 23, 2008

Till Göteborgarna och andra kloka svenskar: Nej, till moské vid Ramberget!

Fem år för åldringsrånare

"Fem år i fängelse. Det väntar en 29-åring från Hjällbo (Sebastian Burianski), som idag fälldes av tingsrätten i Göteborg för en serie rån och grova stölder riktade mot äldre kvinnor, flertalet fyllda 80 år."
"29-åringen fälls på samtliga tolv åtalspunkter, en fall av grovt rån, åtta fall av grov stöld, ett fall av rån och två fall av försök till grovt rån. Ett av åtalen omfattade också misshandel.
Samtliga brott utom ett har riktats mot äldre eller handikappade, människor som befunnit sig i ett mer eller mindre försvarslöst tillstånd. Det äldsta offret var en 92-årig kvinna i Västra Frölunda. I det sista udda ärendet rörde det sig om brutalt pistolöverfall mot en anställd i konfektaffär i Gamlestaden i januari 2007.29-åringen härjade förutom i Göteborg även i Strömstad, Varberg, Mölnlycke och Kinna. "

Tidigare artikel om Sebastian Burianski:

Tack för tipset, Systemfel!

Sabotagemisstänkt med många brott bakom sig

Den "etniske svensken", som egentligen är kroat och som hade några "mindre brott" bakom sig har hela dagen gråtit ut i svensk, dansk och norsk media.

Nu har Barometern avslöjat lite mer om honom och jag blir skräckslagen av tanken på att sådana personer har tillgång till våra kärnkraftsverk!!

53-åringens alla domar

2005: Narkotikabrott – 40 dagsböter.

2002: Misshandel, grov misshandel, stöld, övergrepp i rättssak – 18 månaders fängelse.

2001: Trafikbrott (bilbälte) – 300 kronor i böter.

2001: Brukande av falsk urkund, olovlig körning – villkorlig dom och 60 dags-böter.

1995: Vapenbrott – 6 månaders fängelse.

1994: Grov stöld, grov vårdslöshet i trafik – 12 månaders fängelse.

1992: Häleri, brott mot knivlagen – 1 månads fängelse.

1988: Misshandel, olaga hot, varusmuggling – dagsböter.

Tack för tipset, Skånepåg!

Rutor krossade på Åsele kyrka

"Ännu en gång har kyrkfönster krossats på kyrkan i Åsele. I fredags upptäckte personalen två sönderslagna fönsterrutor.

Det ena fönstret var sönderskjutet med ett luftvapen och den andra hade krossats med hjälp av en sten. Det är andra gången på tre veckor som rutor krossas på kyrkan."

VK

Intifadan sprider sig i landet.

Är de bara jag som reagerar på alla de angrepp som görs mot svenska kyrkor, kyrkogårdar och begravningar NUMERA?

Taxichaufför gripen för mord på svensk

"43-årige Kjell Palmqvist arbetade tillfälligt i Norge när han hittades död på en gata i Oslo i påskas. Svensken hade svåra skador på huvud och överkropp.

- Värst är det nog för min mor, säger hans bror till Expressen.se. Nu har en taxichaufför gripit misstänkt för mordet som norsk polis beskriver som ett brutalt dåd. "

Skriver Expressen...

...men glömmer något som norska Dagbladet inte gör..

Den 56 år gamle drosjesjåføren som tidligere i dag ble siktet for forsettlig drap på svensken Kjell Åke Palmqvist (44), som ble funnet død på Alnabru i Oslo i påska, er tidligere dømt for å ha kjørt på en syklist.

"Mannen ble dømt til ubetinget fengsel i 24 dager og til å betale 12.000 kroner i bot. I tillegg måtte han dekke saksomkostninger på 2000 kroner.

56-åringen har bodd i Norge i nærmere 20 år. Da dommen falt i 2003 hadde han arbeidet som drosjesjåfør i fem og et halvt år. "Tack för tipset, Spitfire!

Värsta bombvågen i Malmö hittills

För andra gången på mindre än en månad utsattes ett flerfamiljshus i Malmö under onsdagskvällen för ett bombattentat.

Enligt polisen har det aldrig varit så många sprängattentat som nu i Malmö. Tillgången på sprängmedel och ammunition är också ovanligt stor.

Tulpangatan i Malmö dagen efter attentatet. Åttavåningshuset inbäddat i grönska och blå himmel. Men väl uppe på sjunde våningen vittnar en grop i betonggolvet och granatsplitter i skyddsdörrarna om en kraftig detonation. Polisen tror att det rör sig om en hämnd i kriminella kretsar.

- Vi ser mycket allvarligt på den här grova kriminaliteten. Vi jobbar mycket med det för att Malmöborna ska kunna känna sig trygga i sin stad, säger polisens pressansvariga Carin Brange.I början på maj briserade en bomb i ett femvåningshus på Falsterbogatan i Malmö. Det var en annan typ av sprängladdning, inte så mycket splitter utan mer en enorm sprängkraft som blåste ut både dörrar och fönster. Polisen ser inget samband mellan de bägge sprängningarna men bekräftar att tillgången på sprängmedel är ovanligt stor just nu.

- Jag har jobbat i många år i Malmö och jag kan säga att så många sprängningar som vi åker på nu har vi aldrig åkt på tidigare, säger kriminalinspektör Hans-Inge Johansson. Jag tror det beror på tillgängligheten. Det är mycket sprängmedel och militär ammunition i omlopp och man använder det för att skrämma upp folk, säger han.

Exakt vad ökningen beror på vet man inte, men mycket tyder på att en hel del sprängmedel och militär ammunition smugglas in från utlandet. Och om gärningsmännen bakom sprängningarna säger polisen så här:

- Det är ju människor som måste vara totalt likgiltiga för andra människors liv.

Hade någon varit i den här trappuppgången hade de varit ordentligt skadade, säger Hans-Inge Johansson.Sändes: 2008-05-22

Tack för tipset, MX!

Det Nya Sverige: Asylsökande försökte gruppvåldta 13-åring i Åsele


"Den flicka som i går utsattes för ett våldtäktsförsök i Åsele var bara 13 år gammal.

Flickan går i årskurs sex och hade nyligen fyllt 13 år.

Enligt uppgifter till VK lyckades hon lämna platsen innan våldtäkten var fullbordad. Två män, 22 och 26 år gamla, är anhållna efter våldtäktsförsöket. "

VK
Båda gärninsgmännen är muslimer. Den ena har tolkbehov på turkiska och den andra på sydkurdiska. Häktingsframställans nummer: AM-83584-08

Våra politiker tänker uppenbarligen inte göra något åt de systematiska gruppvåldtäkterna på småflickor - så det är dags att våldsmännen blottas.
Jag antar att det är fler än jag som tycker att det är offret - inte gärningsmännen - som det är synd om?

Tidigare problem i lilla Åsele detta året:

"Tre män anhölls under måndagen misstänkta för att ha medverkat i den skadegörelse och misshandel vid en pizzeria i Åsele förra lördagen."

"De anhållna männen är tre av de cirka 100 asylsökande flyktingar som har kommit till Åsele de senaste månaderna."

SVT

Tack för tipset, Paraflex!
UPPDATERING: Åseleborna börjar tröttna läs mer på Åsele.nu (Tack för tipset, A!)

Robert Wiström - mannen som bland annat kallar en kroat för "etnisk svensk"

SVT, Robert Wiström : Beskrivningen "etniska svenskar" var genomtänkt

""Beskrivningen var genomtänkt"
INBLICK Att vår reporter Robert Wiström valde att beskriva de män som misstänks för sabotage mot kärnkraftverket i Oskarshamn som "etniska svenskar" var ingen tillfällighet... "

Tack för skärmdumpen, Anonym! (Kalla dig gärna något namn när du skriver här.)
Här kan man läsa mer om detta på SVT och här kallas de "etniska svenskar"

TERRORIST BLOOPERSTack för tipset, Lasse!

Alf Ronnby: Europa under attack

Nu har jag letat efter Alf Ronnbys email i över en timme. Tänkte jag skulle fråga om jag fick lov att lägga in hela hans krönika från Skånskan.

Hittar ingen email, så nu gör jag det ändå. Den är alltför viktig för att folk ska missa den! Alf Ronby, läser du detta och motsäger dig att jag lagt i hela din krönika, så maila.

Besök gärna Alf Ronnbys hemsida här OCH LÄS HELA KRÖNIKAN NEDAN!


"2008-05-22 23:59

KRÖNIKAN. Europa har i århundraden utsatts för invasioner av muslimska härar och folk. Därför är det inte underligt att det finns en stor misstänksamhet mot muslimer.

Politisk religion. Muhammed instiftade doktrinen om "det heliga kriget" jihad år 610. Hans efterföljare blev framgångsrika i heliga krig. Tio år efter Muhammeds död 632 hade de islamska härarna under Abu Bakr och Omar erövrat större delen av det gamla romerska riket i Nordafrika och Mellanöstern. Islam blev en världsmakt.

År 711 gick muslimerna över Gibraltar sund och erövrade större delen av Pyreneiska halvön. 732 hade de nått långt upp i Frankrike, men besegrades av Karl Martells armé vid Poitiers. Muslimerna upprättade kalifatet al Andalus i Spanien. Det hade sin storhetstid under 900-talet. På 1000-talet började den kristna återerövringen och 1492 faller Granada, den sista islamska bastionen i Spanien. Men en återerövring av al Andalus hägrar för vissa muslimer idag. Se islamistiskt våld i Spanien i detta ljus.
I öst var Bysans i 800 år utsatt för ständiga attacker från islamska härar, till det slutligen gick under 1453 och hela Sydösteuropa islamiserades. Den islamska expansionen fortsatte sedan in i Europa, men den muslimska belägringen av Wien 1683 misslyckades. Det blev en vändpunkt och därefter började kristna arméer rulla upp det muslimska väldet i Östeuropa. Islam är dock fortfarande dominerande i vissa regionen på Balkan. I hela det osmanska riket är det bara Spanien och Portugal som inte längre är muslimsk.

Islam beskrivs som en religion vilken förbjuder våld. Men detta är en sanning med modifikation eller rent hyckleri. I Koranen förbjuds våld å ena sidan, samtidigt som å andra det heliga kriget hyllas. Detta är en dubbelmoral som Muhammed själv red på, när han försvarade det våld, som gagnade hans egna intressen och erövringar. Allah beskrivs som den store dräparen av de ogudaktiga.

Idag är det inga islamska trupper som tränger in i Europa. Invasionen tar sig andra former. Europa har de senaste 20 – 30 åren utsatts för ett islamskt tryck. Stora invandrar- och flyktingströmmar har kommit från islamska länder. I boken The third Islamic Invasion of Europé, sägs att det är ca 30 miljoner muslimer i Europa idag – och de fortsätter att komma i stora skaror. Om 20 år är de kanske dubbelt så många.Är det något problem med det? Det behöver det kanske inte vara, men vi har sett att en del muslimer inte trivs i våra samhällen. Ja, ibland till och med föraktar de vår kultur och vill förgöra den. Islamistiska terroristattacker runt om i Europa är uttryck för detta.

Men på sikt finns det kanske ett mycket större problem med den muslimska invandringen. Det som gör islam specifik som religion, är att islam i sig är tydligt politisk. Islam är inte "bara" en religion. Islam skiljer inte på civilsamhället och staten. Det islamska samfundet är också staten och politiken. Islam skiljer heller inte på det andliga och det världsliga. Alla allmänna såväl som privata angelägenheter faller under den heliga lagen, Sharia. Islam är i hög grad traditionsbärare och därför politiskt konservativ, vilket är uppenbart i muslimska samhällen.

Att vara muslim är inte en privatsak. Religionen och dess levnadsregler genomsyrar det muslimska samhället och kommer till uttryck i religiöst grundade lagar. I enlighet med dessa principer kan ingen rättrogen muslim integreras i ett icke-muslimskt samhälle. Här har vi en av anledningarna till att sanna muslimer tex i England kräver att sharialagar ska gälla för dem, med hänvisning till alla människors lika värde och samma rättigheter. Det skulle betyda att muslimerna ska leva i egna enklaver eller i parallellsamhällen. Muslimskt förakt för västerländsk demokrati grundas också i detta förhållande.

Mot detta kan invändas att de flesta muslimer, som kommer till Europa, har flytt från islamskt förtryck och de är inte ortodoxa. För dem är det inte svårt att acceptera vår kultur. Samtidigt är det inte alltid deras barn gör det. De känner sig besvikna på förväntat välstånd och flyr till fundamentalistisk islam, som de tror är bättre. Och de söker hämnd, som vi sett i London och Madrid. Det är en allvarlig fråga vad som väntar ett framtida Europa, med Turkiet och en stor muslimsk befolkning.

Alf Ronnby "

Tack för tipset, V!

Från svenska kungahuset till Qatar


"Snart byter Elisabeth Tarras-Wahlberg det svenska hovet mot emiren i världens rikaste land. - Jag är en nyfiken person och tackade ja direkt när jag fick erbjudandet, säger hon till DN.se "

"Det var en internationell headhuntingbyrå som kontaktade Elisabeth Tarras-Wahlberg angående jobbet. Efter en urvalsprocess föll valet på den svenska kronprinsessans närmaste medarbetare. Uppdraget innebär att Elisabeth Tarras-Wahlberg blir rådgivare när det gäller internationella relationer åt emiren Hamad bin Khalifa Al Thani i Qatar."


"Även om Qatar drog sig ur striden kring OMX har emiratet visat intresse för Sverige som investeringsland vid flera tillfällen. Bland annat har infrastruktur som svenska vägar, järnvägar och hamnar lockat. Nyligen öppnade också Qatar Airways en direkt flyglinje mellan landets huvudstad Doha och Stockholm.
- Det finns flera saker som tyder på ett ekonomiskt intresse för Sverige och Qatar är ett framtidsland i en oerhört dynamisk del av världen, säger Elisabeth Tarras-Wahlberg, som kommer att flytta till Doha efter sommaren."

"Hon vill ännu inte uttala sig om Qatars ekonomi, demokrati eller syn på mänskliga rättigheter. "

Tack för tipset, UltraV!