fredag, februari 26, 2010

Vi är så bra!!!!! - SD 5.6 procent!!!
"
Sverigedemokraterna får 5,6 procent i den här mätningen, mot 4,1 i januari. Det är den högsta nivån hittills för partiet i en DN/Synovate-mätning, även om förändringen inte är statistiskt säkerställd.

– Partiet har nu legat över riksdagsspärren i fyra mätningar i rad och verkar ha etablerat sig på en ny nivå, säger Nicklas Källebring."

DN

Väljarsympatier för Sverigedemokraterna


/Fröken Sverige


Mattias Karlsson, SD: Illmar Reepalu blåljuger angående information om antisemitism

"Illmar Reepalu blåljuger angående information om antisemitism

Efter att ha fått utstå berättigad kritik i rikstäckande medier för sina ignoranta och djupt olustiga uttalanden om det växande judehatet i Malmö försöker sig Illmar Reepalu idag på en halv pudel. Enligt Svenska Dagbladet hävdar Reepalu att han hittills inte vetat tillräckligt om den judiska befolkningens utsatthet i Malmö, men efter att idag ha fått information om detta är han nu beredd att vidta åtgärder.

Att Reepalu nu slutligen tycks vara beredd att göra åtminstone en mindre omvändning under galgen är förvisso positivt. Påståendet om att han hittills saknat information om den judiska minoritetens utsatthet i Malmö är dock en ren lögn.

Även om det nu mot förmodan skulle vara så att Reepalu inte läser någon av de Malmöitiska lokalmedier som vid upprepade tillfällen rapporterat om den växande antisemitismen inom kommunen, så har han ändå blivit informerad om situationen vid flera tillfällen. Sverigedemokraterna i Malmö har nämligen upprepade gånger väckt frågan både i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Jag har personligen sett att Reepalu varit närvarande när SD väckt dessa frågor och han har själv deltagit i debatten kring ämnet.

För att friska upp Illmar Reepalus minne publicerar jag nedan de skrivelser som SD Malmö lämnat in till kommunfullmäktige i ärendet de senaste åren:

Motion inlämnad i januari 2008:

Motion angående åtgärder mot antisemitism bland Malmös skolungdomar

Efter att under en längre tid ha fört en relativt undanskymd tillvaro, tycks antisemitismen i Sverige åter vara på frammarsch, vilket bland annat manifesterat sig i attentat mot synagogor, trakasserier och våld mot enskilda judar och en allt större hotbild mot judiska institutioner.

Polariseringen och de etniska motsättningar, som följt i spåren av massinvandringen, har skapat nya, unga rekryter till de nynazistiska organisationerna och inom de vänsterextrema organisationerna tycks kritiken mot Israels politik allt oftare slå över i antisemitism. Flera rapporter, från bland annat Forum för levande historia och Brottsförebyggande rådet, pekar dock på att den nya antisemitismen har sitt starkaste fäste bland arabiska och muslimska invandrargrupper och att de antisemitiska tendenserna visar sig redan i unga år.

I rapporten ”Det förnekade hatet”, som tagits fram av Svenska kommittén mot antisemitism, vittnar lärare, från bland annat Malmö, om återkommande problem på skolor, där framförallt arabiska och muslimska elever vägrar delta i undervisning om judendomen och Förintelsen, framhåller Adolf Hitler som ett föredöme eller helt förnekar att Förintelsen av Europas judar har ägt rum. Rapporten visar också att, beträffande de antisemitiska incidenter där man kunnat knyta förövaren till en viss grupp, så står den muslimska gruppen för en nästan dubbelt så stor andel som de höger- och vänsterextrema grupperna tillsammans. Så gott som samtliga lärare som konfronterats med antisemitiska yttringar vittnar också om att det saknas kunskap kring frågan och att agerandet ifrån ledningen på de berörda skolorna lämnat mycket i övrigt att önska.

Om det är korrekt att antisemitismen är mer utbredd bland muslimska invandrargrupper är det av yttersta vikt att just Malmö, som en stad med en mycket hög andel invånare ifrån dessa grupper, snarast möjligt uppmärksammar och erkänner problemet.

Oavsett varifrån hatet kommer, måste Malmö kommun förbättra sin kunskap och sedan vidta åtgärder för att förhindra att antisemitismen får ökat fotfäste i vår stad.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår sverigedemokraterna kommunfullmäktige att besluta:

att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att en utredning skall tillsättas i syfte att kartlägga antisemitismens karaktär och omfattning bland Malmös skolungdomar samt föreslå lämpliga åtgärder för att motarbeta denna avskyvärda idéströmning.

Enkel fråga väckt 2009-02-11:

Enkel fråga till skolkommunalrådet Agneta Eriksson angående nya åtgärder för att motverka antisemitism

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i augusti 2008 behandlades en motion ifrån Sverigedemokraterna angående att genomföra en kartläggning av antisemitismens omfattning och karaktär i Malmös skolor. Syftet med kartläggningen skulle vara att finna mer effektiva strategier för att bekämpa antisemitismen. Som grund för motionen låg en rapport från svenska kommittén mot antisemitism, där skolpersonal från bland annat Malmö vittnade om en omfattande antisemitism bland vissa elevgrupper. Även andra rapporter från bland annat Brottsförebyggande rådet och Forum för levande historia talade för att Malmö, genom sin befolkningssammansättning, kunde löpa stor risk för att drabbas av omfattande antisemitism.

Svaret från vänstermajoriteten och Agneta Eriksson var då att inga nya åtgärder behövdes och att det redan existerande, allmänna värdegrundsarbetet var fullt tillräckligt.

Under den senaste tiden har den judiska minoriteten i Malmö drabbats av en rad attacker med antisemitiska förtecken. Situationen har nu gått så långt att judiska ungdomar medvetet börja dölja alla kopplingar till sitt ursprung för att inte drabbas av överfall.

Med anledning av dessa senare händelser vill jag ställa följande fråga till skolkommunalrådet Agneta Eriksson:

- Vidhåller du din tidigare uppfattning om att inga nya åtgärder behöver vidtas för att stävja antisemitism bland Malmös unga?

/Sten Andersson (SD)

Enkel fråga väckt 2010-01-26:

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Illmar Reepalu angående vänstermajoritets strategi för att bemöta den växande antisemitismen

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i augusti 2008 behandlades en motion ifrån Sverigedemokraterna angående att genomföra en kartläggning av antisemitismens omfattning och karaktär i Malmös skolor. Syftet med kartläggningen skulle vara att finna mer effektiva strategier för att bekämpa antisemitismen. Som grund för motionen låg en rapport från svenska kommittén mot antisemitism, där skolpersonal från bland annat Malmö vittnade om en omfattande antisemitism bland vissa elevgrupper. Även andra rapporter från bland annat Brottsförebyggande rådet och Forum för levande historia talade för att Malmö, genom sin befolkningssammansättning, kunde löpa stor risk för att drabbas av omfattande antisemitism.

Svaret från vänstermajoriteten var då, liksom senare, när vi ställde en enkel fråga med anledning av en serie attentat mot judiska byggnader och sammankomster, att inga nya åtgärder behövdes och att det redan existerande, allmänna värdegrundsarbetet var fullt tillräckligt.

Sedan frågan senast diskuterades i kommunfullmäktige har flera medier rapporterat om att situationen förvärrats ytterligare och nu blivit så allvarlig att Malmös judar, i synnerhet barnfamiljerna, i allt högre utsträckning väljer att fly från staden. Enligt Skånska Dagbladet 2010-01-25 uppger polismyndigheten att hatbrotten mot judar i Malmö har fördubblats det senaste året.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Illmar Reepalu:

- Är du nöjd med vänstermajoritetens hittillsvarande strategi för att bemöta den växande antisemitismen?

Ridå!

/Fröken Sverige


torsdag, februari 25, 2010

Morten Uhrskov Jensen: Måtte det gå riktigt illa för Labour

Bilden lånad av www.uriasposten.net

Fritt översatt av Fröken Sverige

Måtte det gå riktigt illa för Labour

Dato: d. 23.02.10, 21:58
Af: Morten Uhrskov Jensen

I oktober 2009 så framkom det genom en av Tony Blairs tidigare rådgivare Andrew Neather, att Labour under 2001 ville genomföra en aldrig tidigare skådad massinvandring till Storbritannien. Enligt Andrew Neather ville man »rub the Right’s nose in diversity«, alltså »doppa högerns näsa i mångfald«.

Andrew Neather berättade även att Labours ministrar inte ville prata högt om detta, då de fruktade att en sådan politik skulle skrämma deras kärna av arbetarväljare.


Det blir ännu värre

Idag har det kommit fram, genom ett dokument som tillbakahållits av inrikesministeriet, att Labour ville ha »social förändring« i Storbritannien, trots vetskapen om att väljarna skulle vara emot det.

Man fick veta att kriminaliteten skulle stiga, men man lät bli att berätta detta för väljarna.

Dokumentet berättar vidare om att ministrarna blev tillsagda att endast dåligt utbildade och personer, som aldrig mött en invandrare, skulle vara motståndare av massinvandring. Om man skulle visa oenighet med den förda politiken, så skulle man stämplas som rasist. Enligt tidningen Daily Mail, så slutade Labour att strö runt anklagelser om rasism efter att de börjat förlora väljare till det rasistiska partiet British National Party.

Sir Anthony Green från Migrationwatch säger, att Labour troligtvis har trott att de skulle ha nytta av invandrarnas röster (utan tvivel ett korrekt antagande) utan att att bli av med sina arbetarröster (en inte så riktig antagelse dock).

Mycket ska man höra…

Jag kan minnas en del smutsiga trick under de tio år som jag har följ denna debatt här hemma och i Europa. Jag kan minnas minns korkade uttalanden, lallande bortförklaringar och klumpiga försäkringar.

Men hitintills så tar Labours priset för i fulhet. Med en kynism, som väl trots allt måste vara ovanlig, har den brittiska socialdemokratin förhoppningsvis grävt sin egen grav. Måtte det gå riktigt illa vid det parlamentsval, som enligt planen ska hållas senaste den 3 juni i år."

Läs orginaltexten av Morten Uhrskov Jensen på Jyllands-Posten

/Fröken Sverige


"Är du rasse eller? Fucking svenne."


Politiskt Inkorrekt hittade jag detta:

"I Sverige har fenomenet tonåriga bloggerskor haft ett massivt genomslag. Blondinbella, Kenza, Kissie mfl huserar på topplistorna vilket kan framså som tämligen oförståeligt då substansen i deras bloggande lämnar mycket övrigt att önska.

Nu har dock ett välkommet undantag presenterat sig. Den 17-åriga Paulina Danielsson som driver bloggen Paow har i ett mail från en invandrare kraftigt ifrågasatts vad gällande hennes åsikter om den massiva ”kulturberikning” som Sverige och svenskarna via det mångkulturella experimentet utsatts för. Paow blir inte svaret skyldig…..Hennes inlägg har lästs av över 30.000 personer.

Hon skriver bl a:

Samtidigt så tycket jag att det är illa när en s.k. blatte, som enligt mig är en tjej eller kille som går runt och bråkar och pratar ”bre jalla abo jao” o.s.v. Eftersom jag nästan aldrig blivit bemött på ett bra sätt av en s.k. ”blatte” så har jag svårt att ändra min åsikt.


Läs inlägget på Paulinas blogg

Vänliga hälsningar

/Fröken Sverige


Hotade med själmordsbomb på polisstation i Kristianstad


....och svensk stormedia skriver om Melodifestivalen istället...?

" (Uppdaterad 13:30) Två män tog sig natten till torsdagen in i polishuset i Kristianstad och hotade att spränga det i luften. Strax före fem på torsdagsmorgonen gav de två unga männen självmant upp - båda är nu hörda och anhållna. Bomben visade sig senare vara en attrapp.

De två männen kändes igen som runt 23-24 år gamla och tidigare skyldiga till våldsbrott och eventuellt vapenbrott."
"- De har nämnt att de är missnöjda med samhället och polisen. Men de har inte varit mer konkreta än så, vad jag vet, säger Peter Martinsson."

SKD

Men dansk media skriver:

"To mænd truede i nat med at sprænge sig selv og politistationen i luften. De opgav dog til sidst."

"Bombelignende genstand

»De havde en bombelignende genstand i hånden og et bælte på maven. Med den lille viden, jeg har, er der ingen grund til at betvivle, at udstyret er ægte«, sagde Anders Wiklander fra det svenske politi til Sydsvenskan ved aktionens begyndelse. "

Politiken
GP

/Fröken Sverige


Indonesien idag, Sverige imorgon - Shariapoliserna spöstraffar offentligtFler videos av MXCartoons

/Fröken Sverige


Gaddafi hetsar mot Schweiz


"Libyens ledare Muammar Gaddafi manar den muslimska världen till ”heligt krig” mot Schweiz. Han beskriver Schweiz som en otrogen stat som förstör moskéer.

BENGHAZI. Libyens ledare Muammar Gaddafi manar den muslimska världen till ”heligt krig” mot Schweiz. Han beskriver Schweiz som en otrogen stat som förstör moskéer.

– Varje muslim, oavsett var i världen, som samarbetar med Schweiz är en avfälling, emot Muhammed, Gud och Koranen, sade Gaddafi på torsdagen i hamnstaden Benghazi i samband med högtidligheter på profeten Muhammeds födelsedag."

Sydsvenskan


Libyan Leader wants Islam to take over the worldVäl värt att se igen, nu när Muammar al-Gaddafi är på tapeten igen...


/Fröken Sverige


Många fler ensamkommande ankarmän


"I en ny prognos tror Migrationsverket att andelen bifall på asylansökningar kommer öka i år. Samtidigt väntas cirka 3 000 barn utan vårdnadshavare söka asyl i Sverige i år – en kraftig ökning från förra prognosen.

– Det är situationen i Afghanistan och Somalia, som är fortsatt svår, som ligger bakom, säger Dan Eliasson, Migrationsverkets generaldirektör, till TT.

I fjol kom 2 250 barn och ungdomar under 18 år till Sverige utan vårdnadshavare och söker asyl, en ökning från 1 510 barn året innan."

Sydsvenskan

/Fröken Sverige


Per Gudmundson: Judarna flyr Malmö och Reepalu ser på"
Det har inte förekommit några attacker mot judar, och om judar här vill flytta till Israel är det ingen angelägenhet för Malmö.

Lägg de orden på minnet.

Malmös socialdemokratiska kommunalråd Ilmar Reepalu har haft många chanser att förklara sig alltsedan Skånska Dagbladet inledde en artikelserie om antisemitism med tre starka texter (Judehatet får dem att lämna Malmö, Klasskamrater skulle ”halalslakta” Jacob, samt Polisen: Hatbrott mot judar har fördubblats, 25/1)."

Läs hela Per Gudmundsons ledare i SvD

Läs artikeln i Sunday Telegraph här

Läs också:

Ledarbloggen | Stor debatt efter SvD:s ledare om Reepalu

LEDARE: Våg av attacker. Malmö är oförmöget att handskas med antisemitismen.

Federley (C) om judarnas situation. ”Malmö på väg att bli en förlorad stad”.
REPLIK | Ilmar Reepalu: Det hela börjar likna en kampanj mot mig personligen
Reepalu i möte med judiska församlingen: Inte tillräckligt informerad om den allvarliga situationen i Malmö.

Sahlin bemöter Reepalu.

GP ,SKD, SKD

/Fröken Sverige


"Invandrad afghan" eller islamist? DN/TT försöker mörka.

Najibullah Zazi - Wikipedia, the free encyclopedia


"En afghansk invandrare erkände på måndagen i en amerikansk domstol att han planerat ett sprängattentat i New Yorks tunnelbana.

"
Den 25-årige Zazi greps den 20 september i Denver, där han arbetade som flygbusschaufför. Åklagarna har i åtalet beskrivit hur han och flera andra försökte ansluta sig till talibanerna i Afghanistan i augusti 2008. I stället värvades de av al-Qaida i Pakistan och fick lära sig att använda vapen och sprängmedel. De uppmanades sedan att återvända till USA för att genomföra självmordsattentat, vilket de gick med på, skrev justitiedepartementet i ett pressmeddelande."

"Attentatsplanerna var tänkta att sättas i verket i höstas, strax efter årsdagen av 11-septemberattackerna, i protest mot kriget i Afghanistan."

"USA:s justitieminister Eric Holder sade att sammansvärjningen som Zazi ledde utgjorde det allvarligaste terrorhotet mot USA sedan 11 septemberattackerna 2001."

DN

Fantastiskt att kunna skriva en hel artikel om kräket, utan att nämna "islam" och "muslim" en enda gång. Afghansk invandrare...


/Fröken Sverige


tisdag, februari 23, 2010

Norge: 9 personer demonstrerade mot islamist -eller var det mot muhammedteckningarna?

"-Det är dags att ett den samlade muslimska miljön tar avstånd mot islamistens Mohyeldeen Mohammads uttalande", sa Innvandrerrådet i Larvik i Norge.

Som vanligt - när det gäller för muslimer att kritisera islamister, terrorism eller islam - så var det glest med demonstranter.

Nio (9) personer mötte upp.

De NIO bar plakat som bland annat sa: "Vad var målet med att trycka muhammedteckningarna?"

Så har vi fått ytterliggare ett bevis på att det inte finns direkt gott om "moderata" muslimer...

VG

I januari demonstrerade de "moderata" muslimerna i Detroit mot terrorism. Den gången kom det hela 12 (tolv) personer. Det fnns cirka 300.000 muslimer i Detroit.

"The New York Times reported that 12 men and women identifying themselves as Detroit-area Muslims showed (I wonder if they inflated it). This despite major publicity and media attention and pretrial publicity."

Pamela Geller på Athlasshrugs rapporterar:

Detroit: Muslim Anti-Terror Protest is a Bust: 12 Muslims Show ...


Robert Spencer on The incredible expanding rally

/Fröken Sverige


söndag, februari 21, 2010

FULL VIDEO; FDI at CPAC, "Sept 11 was a Tragic Moment in the History of Our Nation, but the Infiltration of Islam is of Equal Concern""JIHAD: THE POLITICAL THIRD RAIL" (Part 2)

Hat Tip Pamela Geller with the great blog Athlas Shrugs

/Fröken Sverige


Asylsökande ska slippa lämna familjen


"Regeringen föreslår att asylsökande som får barn med en svensk medborgare ska slippa åka tillbaka till hemlandet för att lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd."

"– Det här har ju lett till familjesplittring i onödan. Det är en byråkratisk ordning som vi inte ser något mål eller någon mening med. Därför kommer vi nu att ändra det här. Tanken är att vi ska leverera en proposition till riksdagen och att de här nya reglerna kan träda i kraft redan 1 juli i år, säger migrationsminister Tobias Billström.

Barnfamiljer, där en av föräldrarna söker asyl, ska nu slippa splittras för att den asylsökande föräldern måste åka till sitt hemland för att lämna in sin ansökan om uppehållstillstånd. Det kommer att gälla om regeringen får igenom det lagförslag som de presenterar i dag."SR

/Fröken Sverige


Alf Ronnby: Den muslimska sexualskräcken

"Fredrik Reinfeldt har i en debatt med Mona Sahlin haft modet att klart säga ifrån att han starkt ogillar att kvinnor täcker ansiktet. Detta tycker han står i strid med att vi lever i ett öppet samhälle, där vi självklart ska kunna se varandras ansikte. Det finns både frihet och trygghet i detta.

Vi lever numera i ett land där fundamentalistiska, religiösa grupper gärna vill sätta agendan. Med hänvisning till föregivet religiösa regler, vill man ha särbehandling. Men en bra princip är att man bör ta sedan dit man kommer, om man vill undvika trassel och konflikter.

Diskussionen är het kring just religiösa muslimers krav på särbehandling. Vi kan inte ta en rättroende, muslimsk kvinna i hand vid hälsning. Muslimska kvinnor ska akta sig för att fresta männen. Därför ska de vara beslöjade och ha heltäckande, löst hängande klädsel, som täcker hela kroppen från huvudet till tårna, allt för att inte visa sina former. Jag har sett muslimska kvinnor bada i havet med kläderna på.

Döljande av det kvinnliga och rädslan för beröring mellan könen, spökar också i skolan. Pojkar och flickor bör gå i separata klasser och skolor. De får inte ha gymnastik eller gå i simundervisning tillsammans, inte syssla med musik och dans, eftersom detta kan vara eggande. Bild är problematiskt om det visar människor. Det kan vara upphetsande och väcka förbjudna tankar. Muslimers sexualskräck gör att de ständigt ska vara på sin vakt mot sina drifter.

Pojkar och flickor får inte vistas i enrum. De unga får heller inte ha pojk- eller flickvän och det är absolut förbjudet att ha samlag före äktenskapet. En flickas heder står och faller med om det blir blod på lakanet på bröllopsnatten. Har flickan syndat, kan hon möjligen klara sig om mödomen repareras före bröllopet.
Åtskillnaden leder till tidiga äktenskap, vilket uppmuntras av imamerna. Det är ofta föräldrarna som arrangera lämpliga äktenskap. Inte sällan blir det tvångsgifte i unga år mellan kusiner. I den brittiska filmen Bortgift, ser vi att barnen blir rena handelsvaror i släktingarnas intressen. Hederskulturen vilar i botten på släktens ekonomiska intressen. På ytan visas det som moralisk upprördhet. Ser vi det ur ett sådant ekonomiskt släktperspektiv, är det lättare att begripa varför det sker hedersmord.

Också inom äktenskapet krävs åtskillnad mellan man och kvinna. "Mannen ska utföra alla sysslor utanför hemmet. Kvinnan har sina plikter inom hemmet." Mannen är familjens överhuvud och enligt Koranen har han rätt att slå henne, för att tillrättavisa henne om hon uppträder oresonligt. Ett skäl för detta är enligt Ahmed al-Mufty (Sveriges muslimska råd) att "mannen beslutar med förståndet, kvinnan med känslor". En obehaglig sida av detta fundamentalistiska, religiösa tänkande är att kvinnor, som inte följer den islamska normen, kan uppfattas som dåliga, fallna kvinnor och bli kallade för "horor" och riskerar att bli attackerade. Den islamska åtskillnaden av könen gör att män och kvinnor inte kan ha ett avspänt förhållande till varann. När vi får se dessa svarta spöken på stan, är det symbolen för islamismens intåg i vårt land.

Alf Ronnby
Fd docent socialt arbete

Skånskan

Läs också hans krönikor från tidigare:

Alf Ronnby: Europa under attack

Alf Ronnby: Europa under attack, 2

Alf Ronnby: Nya paradoxer i socialpolitiken


Alf Ronnby: Minareternas symboliska kraft


Alf Ronnby: Kalibers journalistiska haveri


/Fröken Sverige


Undercover as Muslim in PragueUndercover as Muslim in Prague (2 of 3)
Undercover as Muslim in Prague (3 of 3)

Muslim population 'rising 10 times faster than rest of society

Missa heller inte klassikern:

(1 of 6) Dispatches - Undercover Mosque
(2 of 6) Dispatches - Undercover Mosque
(3 of 6) Dispatches - Undercover Mosque
(4 of 6) Dispatches - Undercover Mosque
(5 of 6) Dispatches - Undercover Mosque
(6 of 6) Dispatches - Undercover Mosque


/Fröken Sverige


Jihad i Malmö: Imam bakom mordhotet mot Pia Kjaersgaard


Fortsättning på Fem somaliska islamister skulle mörda Pia för halv miljon
***
De fem somaliska islamister som greps av danska säkerhetspolisen i går leds av en 37-årig imam
från Köpenhamn. Imamen har en källarmoské i de s k Nordvestkvarteren. Han är sedan tidigare
välkänd av säkerhetspolisen.

Imamen har kopplingar till terrorgruppen Hisbul Islam, som är allierad till Al Shabaab.
Polisen har tidigare granskat honom i samband med rekryteringen av burkabombaren Abdurrahman Hajji
och yxmannen Muhideen Jelle, som försökte mörda Kurt Westergaard.

Somalier i Danmark har sedan tidigare klagat över att imamen indoktrinerar somaliska ungdomar och försöker
rekrytera dem till terrorism.

Politiet bekræfter dusør i trusselsbrevPolitiet tavs om mulig dusør på Pia K.

Politi leder efter tipper til Pia-trussel

Somalisk talsmand: DF står bag brev

P, P, P, P, P, P, P,
VG, VG, VG, VG,

Hela inlägget lånat av eminenta Jihad i Malmö


Läs också:

Fem somaliska islamister skulle mörda Pia för halv miljon

/Fröken Sverige


onsdag, februari 17, 2010

Islamisten Mohammad anhållen av norsk polis - och släppt igen


Mohyeldeen Mohammad blev idag inplockad av norska polisen för att han har hotat Dagbladets journalister.

24-årige islamisten Mohyeldeen Mohammad har sagt att Norge kan få ett uppleva ett nytt 11 september och har även sagt att stening av homosexuella är bra.

Under onsdagen polisanmälde Dagbladet Mohammed för hot, efter att han under tisdagen hotat tidningens journalister upprepade gånger.

"- Det er folk på vei hit for å skyte dere nå, skal Mohyeldeen Mohammad (24) ha sagt til journalistene."

Mohammad, som enligt sig själv, studerar sharia på Det islamske universitetet i Saudi Arabien, är blev anhållen för brott mot den norskastrafflagens paragraf 227 - detta kan ge mer än 6 månaders fängelse.

Under tiden Mohammad var hos polisen så ransakades hans hus.

Enligt Mohammad - precis som alltid med muslimer - så var det han som var "offret".

/Fröken Sverige


Sunds kött -låter svenskt, men ägs av Al Aqsa

Lades in i bloggen i juni 2009, återpubliceras idag:

En bloggläsare kallad
dl har lämnat en ny kommentar till ditt inlägg "Taverners: Halalsäkrat godis":

En Halalvarning till: Såg en vit skåpbil med kylaggregat i Göteborgsområdet i dag, en Mercedes Sprinter. Bilen var märkt "Sunds Kött & Chark, Helsingborg". Låter väldigt skånskt, svenskt och bra. Bilen hade också dekalen "Meatsson".

Dessvärre satt det också gröna dekaler med texten "alaqsa" i gemena bokstäver på skåpet. Halalradarn hos mig gjorde kraftigt utslag. Hade Helsingborgsbilen tagit turen över Hallandsås och levererat Halalkött i Göteborg? Det verkade så.

Enligt webbplatsen "http://sundskottochchark.com" så styckar man mycket riktigt halalslaktat kött. Dessutom så står det "Sunds kött och chark är mycket stolta över att kunna erbjuda sina kunder högkvalitativa produkter med ursprung från svenska gårdar".

Vad menas? Transporteras svenska djur till utlandet för att halalslaktas? Vilka samvetslösa svenska djuruppfödare säljer sina djur till en sorts slakt som är förbjuden i Sverige? Det låter inte som någon vidare sund lösning, om uttrycket tillåts.

När jag trycker på "kontakt" på hemsidan så träder företaget bakom "Sunds" fram:

Al Aqsa AB
Nygatan 32 34
252 28 Helsingborg

Al Aqsa AB låter inte lika svenskt, så att säga.

"Sunds Kött & Chark" har dessutom två butiker, en i Helsingborg och en i Malmö. Vet någon någonting mer om detta märkliga företag?"


/Fröken Sverige

Ensamstående (?) muslimsk sexbarnsmamma lever gott på britternas skattmedel

"

The four-storey house in Maida Vale has five bedrooms, two bathrooms, a double living room, large fitted kitchen-diner with French doors on to the landscaped garden and a state-of-the art buzzer entry system.

Astonishingly, it is understood Miss Marjam found the house on the internet through a private letting agency, rather than waiting for Westminster council to give her a vacant property on their books.

She then applied to the council for the £1,600-a-week benefit - the maximum amount the council allows./Fröken Sverige -
Nu också på Twitter: http://twitter.com/@frokensverige


Norsk shariastudent säger att homosexuella ska dödas


"Tirsdag gikk den muslimske demonstranten Mohyeldeen Mohammad ut i Klassekampen og støttet drap av homofile. Mohyeldeen Mohammad ble fredag landskjent da han advarte mot et 11. september i Norge.

- Etter det jeg kjenner til var den personen homofil, og det er den straffen han da fortjener. Det er det standpunktet enhver muslim er påtvunget gjennom sin religion, sa 24-åringen fra Larvik da det ble snakk om en henrettelse gjort av somaliske jihadister i gruppen Al-Shaabab."

VG


Jan Simonsens blog Frie Ytringer - LÄS DEN!

Når Mohyeldeen Mohammad vil innføre dødsstraff for homofile ønsker han de samme reglene i Norge som i dag praktiseres i Iran og flere andre muslimske land. I 2005 ble to gutter på 14 og 16 år arrestert i Iran anklaget for å være homoseksuelle. De ble først pisket og deretter torturert til de tilstod homoseksualitet. Tilståelsen gjorde at de ble dømt til døden. I juli 2005 ble de henrettet. Se deres historie her:

Det finnes ingen homofile i Iran, hevder president Ahmedinejad


VG: Iran vil svare på sanksjoner

VG: Advarer Norge

VG: Anmelder muslimer

VG: Et oppgjør

VG: Politiet stigmatiserer meg

VG: Spitter muslimene

VG: Forsvarer drap av homofile

VG: Taliban leder tatt til fange
LLH anmelder drapsuttalelse
Kronikk fra Arfan Bhatti: Et oppgjør med presse og politi
Arfan Bhatti: - Politiet stigmatiserer meg
Homo-uttalelser splitter demo-muslimer
Forsvarer drap på homofile
- Skjønner at de føler seg krenket
Jensen: - Islamiseringen pågår for fullt

/Fröken Sverige