måndag, november 30, 2009

Nicolai Sennels: Tredje världskriget: Så blir det


Fritt översatt av Fröken Sverige:

Tredje världskriget. Så blir det

Den. 29.11.09, 13:06
Av: Nicolai Sennels

Kulturklyftan.
Detta är inte en skräckhistoria. Detta är inte alls så här, som jag hoppas att saker och ting kommer att utveckla sig. Men det är så här som jag tror att framtiden kommer att bli.

Weekendavisen skriver om mitt blogginlägg om Tredje världskriget (Orginalinlägg: 3. Verdenskrig) vilket jag postade här på JP den 22/11. Inlägget fick fler än 300 kommentarer och tillsammans med det efterföljande omtalandet i media, så ger det mig en bra anledning till en fördjupning
Innan jag går vidare, så ska jag berätta att rädslan för en våldsam konflikt mellan den muslimska världen och västvärlden är fullkomligt normal. Enligt en Gallupundersökning som gjort för World Economic Forum citerar att i rapporten “Islam and the West: Annual report on the state of Dialogue” tror upp emot hälften av befolkningen att denna konflikt är oundviklig. Även om många menar att det endast är en fråga om tid, innan en sådan världsomfattande konflikt bryter ut, så är det förmodligen få, som har en idé om hur konflikten rent faktiskt kommer att se ut - och hur den kommer att upplevas av den enskilda människan.
På bakgrund av den insikt jag har fått i den muslimska miljön, genom mitt psykologiska arbete med flera hundra våldsamma och radikala muslimer, så vill jag nu komma med ett bud på hur konflikten kommer att utveckla sig framöver.

Eftersom det är mitt näst sista blogginlägg (på JP, FS anm), så kör jag bara på - det kommer att bli långt...
Etniska spänningar
Det står idag klart att integrationen av muslimer inte har lyckats i tillräckligt omfång, och inget tyder på att utvecklingen kommer att vända. Tvärtom. De människor som under de sista århundradena kämpade förgäves mot att öppna gränserna för människor från den muslimska världen, har fått rätt i stort sett allt som de varnade för: Drivande grupper av våldsamma muslimer; långsam kvävning av välfärdssamhällets ekonomi och trygghet; terror; laglösa parallella samhällen; hotande islamister som står och skriker utanför våra regeringsbyggnader; instutioner, grundskolor, sjukhus och mentalsjukhus, kommuner, vårdhem, offentliga löner, polisen och fängelser osv, som dukar under ekonomiskt och manskapsmässigt, på grund av muslimernas brist på förmåga och vilja att ta åt sig danska och västliga kulturnormer.
Men detta är bara toppen på ett isberg - det är det förgångna och nutid. För de etniska spänningarna i Europas städerna stiger fortfarande, och laglösa muslimska områden växer upp i mängder europeiska städer varje år. Det enda som hotar världens framgång mer än de stadigt ökande konflikterna mellan muslimer och oss andra, det är förmodligen överbefolkning.


Tredje världskriget (3. Verdenskrig ) blir inte ett konventionellt krig, där länder slåss över gränserna. Det blir ett krig mellan muslimer och ickemuslimer i våra egna städer. Det kommer inte att finnas en front, så att civila kan leva relativt tryggt och oberört av kampens elände om de bara håller sig på säkert avstånd från från krigshandlingarna - för det kommer att ske på våra egna gator och områden. Otryggheten och faran kommer därför att drabba den enskilde betydligt hårdare.

Integrationen har förlorat, men vem vinner? Västliga makter har aldrig vunnit ett krig mot gerillastyrkor - varken i Vietnamn, Afghanistan, Irak eller på några andra ställen. Skulle vårt sekulära, humanistiska och demokratiska system gå ut som segrare, är det dessvärre en stor risk för att vi har kompromissat med vår egen humanism, mänskliga rättigheter och demokratiska värden. Sådana är vi människor: Blundar man för problemen, för att man inte vill se dem i ögonen eller om man hoppas att de löser sig själva - så riskerar man att överreagera när det sista tålamodet är slut. Må gudarna förbjuda det, men vi har kanske inte haft den sista kristallnatten under vår tid.

Muslimskt kontrollerade områden
Motståndet mot ickeislamiska auktoriteter såsom polis, brandväsende, ambulansfolk och landets lagar är stigande.

På flera ställen i Västeuropa har man idag så kallade no-go zoner. Här varnas ickemuslimer mot att skylta med ickemuslimska religiösa symboler och icke-islamska auktoriteter blir ständigt bortjagade genom stenkastning. Frankrike har 751 officielle no-go zoner, som kännetecknas av, att franska myndigheter helt har förlorat auktoriteten och kontrollen där. I England har man ett liknande tillstånd. Även i lilla Danmark har idag muslimskt dominerade områden, där polisen är tvungen att alliera sig med imamer och visa passivitet för uppenbar kriminalitet, om de inte vill riskera att provocera till kravaller och våld. Det samma gäller i flera områden i Holland, Belgien, Tyskland osv. I Malmö där minst 25 procent af befolkningen är muslimer är brandväsendet tvungna att bära skottsäkra västar, beskyddande masker och armera sina fordon, när de rycker ut till de muslimskt dominerade områden
Fox News: Kort filmreportage från Malmö:

Framtiden kommer att bli, att länderna totalt förlorar kontrollen och makten i dessa områden. Vi kommer på detta sätt till slut ha en lång rad av Gazaremsor som ligger i konflikt med sina ickemuslimska omgivningar runt om i Europa. Danskarna kommer att uppleva dagliga nyheter om väpnade kamper mellan muslimer och polisen; att de ibland måste köra en omväg, för att området på väg till arbetet är spärrat eller osäkert, att vi själva eller våra nära vänner eller familjemedlemmar upplever konflikten mot oss själva ( brand i bostadsområdet, bombhot i områden, fysiska hot, misshandel, skadegörelse på egendom osv); periodvis brist på varor i mataffären, för att lastbilarna med varor inte kan komma fram eller har blivit rånade, arbetslöshet, dåliga löner och väsentligt försämrad offentlig service, för att oron skapar ekonomiskt krig; ilska, vanmakt och en tryckande otrygghet.Dessa självutnämnda muslimska mini-stater kommer ha sin egen tre-deling af magten
1) Koranen och imamer som den lagstiftande makten.
2) Imamer, gängledare och klanledare som den dömande makten.
3) Vanliga troende och meniga gängmedlemmar som kommer att utöva den sociala kontrollen, patrullering och bestraffningen. Områdena kommer att vara lika fattiga på pengar, som de kommer vara rika på barn och radikala muslimer, precis som i de palestinska områdena. Största delen av ekonomin kommer att bestå av donationer från muslimska länders oljepengar, (den planerade moske i Københavns Nordvest-kvarter financieres f.eks. fra Saudiarabien) )och - precis som idag - staten.

Europa har idag hundratals av muslimska områden, som är nästan hermetiskt tillslutna gentemot landets västliga kultur och där kriminalitet, offermentaliteten, radikala strömningar och motståndet mot det omgivande samhället växer år efter år.

Inbördeskrig

Dessa muslimska områdena kommer att fortsätta att uppleva pressen på integration som ett angrepp på deras muslimska kultur och religion: "Varför får vi inte leva som vi vill? Tror ni, att er danska kultur med supande, narkotika, nakna danska tjejer, korvkiosker och dåliga pubar är bättre än vår? Ni ska inte ens försöka att ta vår kultur från oss. Vi har växt upp i Danmark och Danmark är vårt land precis lika mycket som det är ert!" Myndigheternas inblandning och polisen patrullerande uppfattas som provokation, rasism, trakasserier och arrogans - vilket ger näring till offermentaliteten, som i muslimsk kultur är en legal grund till aggression och hämnd.
Exempel: I Oslo går muslimerna besärk över en fredlig demonstration till fördel för Israel:

Men det är en sak när staten mister kontrollen över områden innanför landets egna gränser. En annan sak är det när konflikterna mellan dessa områden och deras omgivning börjar att blossa upp. En olycklig anhållelse; ökad polispatrullering i området, en ny; skärpning av invandringslagarna, danskt deltagande i krig i muslimska länder; gripande av imamer eller gängledare - är allihopa olika exempel på, vad som skulle kunna bli droppen.
Droppen som kommer att få radikala imamer, gängledare och den allmänna folkstämningen i de muslimska områdena att koka över. Hämnd-attacker på polisstationer, rättsbyggnader, infrastrukturen eller andra symboler på statens makt; en handgranat på Ströget, systematiska hot, trakasserier och mord/mordförsök på poliser, politiker och islamkritiker, soldater eller deras anhöriga; nerbrända stadsdelar - och självklart det vi alla fruktar: Terrorbomber
Vi såg det under vinterlovet 2008, då de första muslimska kravallerna såg dagens ljus i Danmark. Hundratals påsatta bränder och stening av polis och brandväsen - för att muslimerna på Nörrebro kände sig hetsade av polisens ökade patrullering, ett lite för grovt gripande av en äldre muslimsk man nära Blågaards Plads och återpubliceringen av Muhammedteckningarna några dagar senare.
Som psyskolog pratade jag för övrigt med en del av de brandstiftarna, så jag har en god inblick i den kulturella och religiösa motivationen för de våldsamma upploppen (läs mer om episoden i min bok “Blandt kriminelle muslimer. En psykologs erfaringer fra Københavns Kommune.“).
Vecka 7, 2008, blir inte det sista muslimska upproret i Danmarks historia. Den stigande invandrarkriminaliteten, det stadigt ökande antalet vapen på gatan och den allt större kulturklyftan mellan de muslimska områdena och det danska Danmark är en säker garanti för, att det inte heller var det minsta upproret. När det sker igen, och polisen rullar ut spikmattan, staten förklarar undantagstillstånd och militären måste hämtas in för att kompensera för polisens utarmade resurser, då kallas det för inbördeskrig.
En negativ spiral av hämndauktioner, gisslantagande och generellt okontrollerbar oro kommer att känneteckna både stora och påminner om orter, där det finns muslimska områden. Statens ekonomi, aktiemarknaden, välfärdssamhället och tryggheten kommer att bli slagen till oigenkännlighet.
Det största problemet är: Det kommer inte att sluta.
Tvärtom så kommer det att eskalera mer och mer. En av grunderna är, att man inom muslimsk kultur har svårt att ha likhet och olikhet vid ett och samma tillfälle. Vi ser detta kulturpsykologiska drag på det sättet som många muslimer betraktar icke-muslimer på och på sättet muslimer skiljer på kvinnor och män. Man är antingen över eller under: Man kan vara likadan och lika mycket värd, man kan vara olika och olika värd - men man kan inte vara olika OCH likvärdiga. Många muslimer upplever idag att de är underlägsna Danmark och danskarna - och de längtar efter att slippa ifrån den rollen. Skulle Danmark en dag bli muslimsk, så kommer danskarna av samma anledning att bli sedda som mindre värda. Grundläggarna av det Muslimska Brödraskapet, Sheikh Hassan al-Banna utrycker denna antingen/eller-tankegången helt klart: Det er islams natur at dominere, ikke at blive domineret.
Om du vill ha en bild av dessa tillstånd, så se detta korta nyhetsrepotaget från Malmö:
[youtube 94Wyrxj7qvg Fox reportage om muslimske Malmø]
Danska områden
Precis som i muslimskt kontrollerade omården, så kommer det att uppstå ickemuslimska områden, där danskar och ickemuslimska invandrare bygger upp hela bostadsområden omgivna av säkerhetsmurar, övervakningskameror och komplicerade låssystem. Ett nutida exemepel är Hejredalskollegiet, som ligger rakt framför det muslimska ghettot Gellerupparken i Århus: : “Det tre meter höga staketet har taggtråd och de studerande ska använda nyckelkort med kod för att komma in, så att området är helt avspärrat... Det blev uppsatt i december för att förhindra inbrott efter att pansarglas, vakter, hundar och videoövervakningen hade testats - utan att effekt.”
Dessa områden vill på sikt upprätta deras egna privata dagis och skolor, som drivs av invånarna. Möjligheten att arbeta via dator osv minskar invånarnas behov att gå utanför muren. Vi kommer också att se, hur otryggheten vid att lämna deras säkra områden, ekonomiska kriser och ostabila leveranser kommer ständigt att få flera att börja utnyttja sina trädgårdar och altaner för att odla sina egna grönsaker osv. Det yttre hotet kommer att stärka sammanhållningen innanför staketet: Lusten att lära känna sin granne, värdesätta vänskap och gemenskap ökar.
Missunnande, ilska och den självrättfärdiga lusten att stjäla från de rika kommer att göra de säkra områdena till ett favoritmål för muslimska gäng och andra mindre lyckade medborgare. Behovet av säkerhet kommer att göra säkerhetsfirmor till en en guldkantad affärsverksamhet. Invånarna kommer i stigande grad att undvika den risk, som är förbunden med att bidra till patrulleringen i sitt eget grannområde.


Medborgargarden och milis

Vi kommer att se en ökande mängd av medborgargarden bland danskarna. Det kommer att vara en blandad flock, men alla kommer att vara motiverade av önskan att "göra något!". Graden av politisk insikt och att vara parat till att använda våld, kommer att variera.
a) De fredliga medborgarinitiativen blir de tillfällen, då man i ett kvarter upprättar grannsamverkan, där man beslutar sig för att bidra till polisens patrulleringar vid att själv "gå rundor" tillsammans med ett par grannar. Dessa grupper kommer att vara lagliga. Huruvida de kommer att använda sådana vapen, som idag är olagliga, det kommer att visa sig - för vapenlagen kommer utan tvivel att bli ständigt diskuterad i allt snabbare takt med att befolkningens trygghet rasar.
b) Andra initiativ kommer att vara mer aggressiva. Dessa medborgargarden kommer i första hand att bestå av unga män - men säkert också av en och annan extra rå kvinna - som tränar styrketräning och tränar kampsport mot varandra hemma i trädgården eller på gården. Det kommer vara normalt, att de patrullerar med vapen och begår härverk mot moskéer och muslimska företag. Polisen kommer att jaga dem, men allteftersom polisens resurser blir mer knappa, och den vanliga polismannen upplver att medborgardena är på "hans sida", så kommer de kunna operera allt mer fritt. Italien, som har ett överväldigande problemen med kriminella invandrare, har länge haft olovliga italienska medborgargardem. Dessa grupper har nu blivit förklarade lagliga av regeringen, för polisen inte själv klarar av uppgiften - inte ens fastän militären redan är inkallad.
c) Till slut kommer det att bildas paramiltära styrkor, som kommer att använda skjutvapen och som inte bara kommer att patrullera, utan aktivt söker upp sina fiender. Man kommer att få se våldsamma skottlossningar i tätbebyggda områden mellan dessa styrkor och de muslimska grupperna. Detta sker faktiskt redan idag, när både invandrargäng och och danska grupper som AK81 (Hells Angels stödgrupp/marktrupp) värvar sina medlemmar genom att använda rasistiska undertoner -och inte med löfte om pengar. Bägge lägren vill bli större, utveckla sin bli taktik och beväpna sig tyngre (olaglig vapenförsäljning är en annan affärsverksamhet, som kommer att växa i lilla Dannevang).
Det är bara frågan om ett par år, innan fanatiska muslimer finner varandra och bygger upp sina egna grupper, som ber för kamp, gör bakhålls-attacker på patrullerande poliser i ghettona i Ishøj, Kalundborg, Ålborg, Holbæk, Odense, Ikast, Århus, København, Brønshøj. Med andra ord: Den ideologi, som i dag dyrkas af våldsamma muslimer i Irak och Afghanistan i dag, har kommit till Danmark. Det är bara en fråga om tid, innan vi börjar höra nyhetsuppläsarna berätta om en "obehaglig utveckling i gängkrigen".
Militären och Hemvärnet sätts in
Polisens resurser kommer bli utarmade. Stress, dålig ekonomi och personalbrist kommer köra ut polisen på ett sidospår, där de inte längre orkar med de stigande utmaningarna. Man kommer därför att vara tvungen att se sig om efter permanenta förstärkningar. De närmste år så ska Danmarks polisstyrka ökas på med 300 flere poliser, som bl.a. skall användas för att bekämpa de muslimska gängen (de så kallade invandrargängen, som i Sverige kallas ungdomsgäng). En ny undersökning från Københavns Kommune visar, att dessa gäng kommer att få 700 nya medlemmar varje år! På sikt så har polisen inte minsta lilla chans att för att ens bromsa upp kriminaliteten bland muslimerna utan hjälp. Militären kommer därför att bli inkallad i arbetet, och precis som man har börjat att använda Hemvärnet i kampen mod våldsamma muslimer i Afghanistan, så kommer de också att bli använda mer aktivt här hemma - som stöd till polisen.
Redan idag har kommuner med många muslimer tvingats sätta in privata väktarföretag till till shoppingcentrum, stationer och platser ( en stor del av de anställda är också muslimer - för erfarehet visar, att muslimer har svårt vid att respektera icke-muslimer).Det kommer vi att se mer av. Hemvärnet kommer att bli inkallat allt oftare - förmodligen för att samarbeta med polisen som nu vid klimattoppmötet COP 15 i december 2009 (polisen tar hemvärnsfolk med på patrullering, för kontroll av ingångar och visitation av personer och bilar osv.). Jag har för övrigt själv varit i det hemvärnskompani, som levererade HJV-soldater till Afghanistan förra året: Fina unga vältränade kvinnor och män med gott humör, bra självförtroende, rejäla handtryckningar och ärlig blick i ögonen.

De stora slagen

Inget land kan bestå, om det har områden med mer eller mindre självstyre, som uppför sig aggressivt mot landets lagar och invånare. Därför kommer de västliga länderna - antingen koordinerat eller efter det som passar landet - förr eller senare bli tvungna att ta konflikten med de muslimska områdena:
Politikerna kommer att beodra polisen och militären att gå in i områdena och anhålla häktade personer, förstöra samlingställen för kriminella och potentiella terrorister och tömma området på vapen osv. Det är helt enkelt oundvikligt. En stat kan inte hålla med ett eget litet Waziristan med maktfulla fanatiske imamer, lager av vapen och terrorbomber, terrorister, och stora organiserade grupper av våldsverkare Och vapen finns det massor av: “Knap 1.000 unge er under våben og registreret som organiseret kriminelle hos Rigspolitiet. Man kan formentlig gange det tal med ti, hvis man vil vide, hvor mange disse organiseret kriminelle kan trække på.
Det kommer att bli våldsamt.
Föreställ dig, vad som skulle hända, om polisen och Skattemyndigheterna imorgon beslutade sig för att genomsöka hela Nørrebro för vapen, hälerivaror, narkotika, illegala invandrare och ekonomiskt bedrägeri. Det skulle bli ett ramaskri bland muslimer i hela Danmark. Anklagelser om hets, rasism, trakasserier och provokationer skulle explodera. Kejdor av SMS-meddelanden skulle flyga genom luften och motståndet skulle bli beväpnat med vapen, nedbränningar, våldsamma demonstrationer och vedergällningsattacker på offentliga byggnader.Radikala imamer -och dem har vi månge av i Danmark - skulle elda upp under retoriken, och moskéerna skulle inte längre bara vara till för bön. De skulle fungera som samlingställen för imamer och deras tillhörare, där skulle de vräka ur sig en storm av skällsord mot Danmark och danskarna från predikstolarna. Precis som i århundranden innan idag, så skulle moskérna användas som samlingssteder for muslimer med voldelige hensigter.
Hizb uth Tahrir (alias: Hit med Shariaen) i København
Hizb uth Tahrir (alias: Hit med Sharia) i København
Föreställ dig då, att politikerna väntar 10-15 år med att gripa in mot kriminaliteten i dessa områden?
Då kommer det att bli MYCKET våldsamt. De muslimska upploppen i veckan 7 under år 2008, röjningen av "pusherstreet" på Christiania och Ungdomshuset på Jagtvej kommer att likna ett barnkalas i jämförelse.
Utfallet av en sådan operation kan bli två saker:

1) Antingen kommer den danska staten att kämpa klart kampen - oavsett antalet döda och sårade och de samhällsmässiga och ekonomiska omkostnaderna. Antalet muslimer, som under den tiden kommer att bli häktade för kriminalitet i samband med konflikten, kommer att vara enormt. Fängslerna kommer inte att räcka till - och vart ska man då sätta folk? I läger? På en öde ö? Skicka dem till flyktingläger i kring mellanöstern? Eller låta dem gå fria och ta deras fängelsedomar i omgångar? Personligen tror jag, att de västliga länder kommer att gå ihop och köpa upp områden (troligen inte i västvärlden), dit man kommer deportera kriminella och radikala muslimer.

2) Staten drar sig tillbaka av hänsyn till det stigande antalet döda och sårade, de ekonomiska konsekvenserna osv. Förhandling med imamer och gängledare skulle också kunna ge en tillfällig frist. Men varaktig fred skulle vara omöjlig - som Sheikh Hassan al-Banna och jag är eniga om, så ärr det “islams natur at dominere, ikke at blive domineret.“: Muslimska områden kommer inte acceptera att leva under ett icke-islamiskt herredöme på sikt.

De muslimska länderna kommer in i konflikten
Både officiella och oofficiella muslimska organisationer kommer självklart följa angreppen på de muslimska områdena i högsta alarmberedskap. Solidariteten bland muslimer är stor - också över landsgränserna. Heliga krigare, vapen, pengar, vetskap och moraliskt stöd kommer att flyta in till de muslimska områdena i Europa. På samma sätt kommer de muslimska länderna försöka att lägga press på de västliga styrande genom lobbyarbete, mediakrig och ekonomiska och politiska sanktioner - och genom att hota med fysiska attacker på västliga intressen både i och utanför västvärlden.
Vid det laget är Europa bara en skugga av sitt forna jag. De mänskliga och samhällsmässiga värdena som vi försöker att försvara, kommer vara på väg att brytas ner. Som sagt: Tittar man bort från ett allvarligt problem alltför länge, så kommer man förr eller senare att över reagera och för att klara av att rätta upp problemet så kommer man vara tvungen att göra saker, som man har lovat sig själv att inte göra.
Välfärdssamhället med den sociala säkerheten kommer att vara borta. Folk som kommer sakna pengar, mat och boende, måste förlita sig på vanliga människors godhet. Skolor, sjukhus, offentlig administration kommer att fungera nödtorftigt. Arbetslösheten kommer att explodera, och detsamma kommer vreden, rädslan och frustrationerna - allt av det är saker som som ödelägger människors livskvalitet.

Alla västliga länder, som har mer än ett par procent muslimer, kommer få ha en konstant oro och otrygghet, och krigsretoriken mellan den muslimska världen och Västvärlden kommer att öka. Så är det redan i många muslimska länder - och i moskéer i västliga länder. Upp mot hälften av befolkningen i västliga länder, tror inte att denna konflikt kan undvikas. Men i motsats till fanatiska muslimer, så önskar vi den inte. Men är det nu oundvikligt med denna konflikt, så hellre förr än senare.

Tidigare i bloggen av Nicolai Sennels:

091124: Nicolai Sennels: Islam vs västvärlden. Tredje världskriget


Nicolai Sennels i Jyllands-Posten

YouTube: Nicolai Sennels debatterar med Nikolaj Lang om integration och muslimska invandrare
YouTube: Nicolai Sennels debatterar med Lise Egholm om muslimer som slår sina barn

Islamisering och ”no go zones” « Kent Ekeroth

No-go areas” – snart ett område nära dig « Ted Ekeroth


I Mitt Sverige...: GE OSS SVERIGE TILLBAKA! (Uppdaterad -nya ...


Och sedan lite påminnelse om Sverige idag:

.
.
Jag tänker be för Sverige - Text Simon Ådahl (börjar 4:14 in på videon ovan)
Ser du den där mannen som sover under bron?
Hemlös och ensam med smutsiga skor
och kvinnan som samlar på burkar och skräp.
Det är Sverige just idag.
Ser du inte alla dessa trasiga hem?
När mor och far är skilda kommer barnen i kläm.
Och andra som lever i övergrepp och hot.
Det är Sverige just idag.
Mellanspel
Ser du alla män i maktens korridor.
Som sliter åt sig fallskärmar och lämnar öppna sår.
Vad hände med pratet om etik och moral?
Det är Sverige just idag.
Ser du inte våldet på gator och torg.
Ta en titt på Malmö, Stockholm, och Göteborg.
Man sparkar och dödar, tar det aldrig slut?
Det är Sverige just idag.
Refr.
Jag tänker be för Sverige, be med mig.
Jag tänder ljus för Sverige, tänd med mig.
Säg mig vad som hänt, mitt kära fosterland?
Jag tänker be för Sverige, bed med mig.
Mellanspel
Biskopar och präster som inte längre tror
att Jesus är Guds son, att Gud han är stor.
För kristendom är bara ett vackert ideal
Det är Sverige just idag.
Grupper och sekter förvränger bibelns ord.
Predikar ut sin falskhet och synden blir till mord.
Frukten av trädet som kallas ”Kristi brud”
Det är Sverige just idag.
Refr.
Jag tänker be för Sverige, be med mig
Jag tänder ljus för Sverige, tänd med mig.
Säg mig vad som hänt mitt kära fosterland.
Jag tänker be för Sverige, be med mig.
Tiden den är mogen, och nu ska det ske!
Har du kvar din tro, så ropa ut och be.
Det känns som en eld som blir till en brand!
Det är Sveriges enda hopp.
Refr.
Vi tänker be för Sverige, be med oss
Vi tänder ljus för Sverige, tänd med oss.
Det är något som hänt vårt kära fosterland.
Vi tänker be för Sverige, be med oss.
/Fröken Sverige

Hjälp mig att kunna spendera mer tid med bloggen, genom att skänka ett bidrag till
Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS".

söndag, november 29, 2009

Islamisternas motto: "Den som dödar en polis kommer till paradiset"

Kravaller, stenkastning mot ambulans och brandkår,
nedbrända skolor, rån och misshandel av svenska
ungdomar, stadsdelar som kontrolleras av islamist-
gäng och, nu senast, en 12-årig(!) våldtäktsman....
Varför tycks allt gå åt h-e i Sverige.....??
***

Norska TV gjorde för två månader sedan ett tänk-
värt reportage från Göteborgs förorter.
På den förslummade skolans vägg har gängen målat:
DEN SOM DÖDAR EN POLIS KOMMER TILL
PARADISET.
Jag tänker inte spekulera mera kring orsaker och
varför ingen tycks reagera....
Se istället filmen och läs några tidigare artiklar i
ämnet JIHAD mot det västerländska samhället.
Fundera sedan. DU kanske drar några slutsatser ?
***

Hela inlägget lånat av eminenta bloggen Jihad i Malmö. LÄS DEN!

/Fröken Sverige

lördag, november 28, 2009

Äntligen glada nyheter: 57 % i Schweiz säger nej till fler minareter

"Med över 57 procent av rösterna i söndagens folkomröstning sade invånarna i Schweiz nej till fler byggen av minareter – muslimska bönetorn – i landet.

Det preliminära beskedet lämnades av den schweiziska nyhetsbyrån ATS. En sammanräkning av rösterna i alla 26 kantoner tydde på att 57,5 procent av schweizarna hade röstat ja till ett föreslaget förbud mot byggen av fler minareter. Fyra minareter har byggts i Schweiz och en femte planeras."

"Av Schweiz omkring sju miljoner invånare är mellan 300 000 och 400 000 muslimer. De flesta av dem kommer från Bosnien, Kosovo eller Turkiet. Islam är därmed landets största religion efter kristendomen.

– Vi vill bara hejda fortsatt islamisering av Schweiz, och då menar jag politisk islam. Att folk utövar sin religion är inget problem, sade Walter Wobmann, ordförande i förslagets stödkommitté, till nyhetsbyrån Reuters.

– Minareterna är en maktsymbol för politisk islam och sharialagar."

GP
DN
Dagbladet
Politiken

Politiken
Roskilde får stor moske

Højreparti kræver minaret-forbud

Läs mer, lär och diskutera islam på www.forummotislamisering.org

/Fröken Sverige

fredag, november 27, 2009

Rekordstort stöd för Sverigedemokraterna : 4.7%

"Sverigedemokraterna når en rekordnotering och skulle bli invalda i riksdagen om det vore val i dag, enligt DN/Synovates novembermätning."

"Det är första gången som
Sverigedemokraterna får över 4 procent i DN/Synovates mätningar. Uppgången till 4,7 procent är inte statistiskt säkerställd, men partiet har fått stigande siffror hos de flesta opinionsinstitut efter Aftonbladets publicering av partiledaren Jimmie Åkessons debattinlägg för en månad sedan där muslimer pekades ut som ett hot mot Sverige.

– Sverigedemokraterna verkar ha parkerat sig på en något högre nivå, som ligger närmare 4 än 3 procent, säger Synovates opinionsanalytiker Nicklas Källebring."

DN

Mona Sahlin öppnar för styre med C och FP.


/Fröken Sverige

torsdag, november 26, 2009

12-åring misstänks för våldtäktsförsök

"En kvinna i Borås utsattes på torsdagskvällen för ett våldtäktsförsök. Den misstänkte gärningsmannen är gripen. Han är 12 år gammal.

Polisen fick klockan 19.15 larm om att pojken överfallit och försökt våldta en ung kvinna vid Myråsskolan i stadsdelen Brämhult.

Kvinnan, som är 19 år, och pojken hade åkt med samma buss. När hon gick av åkte pojken vidare till nästa hållplats. Där steg han av och började gå mot kvinnan.

När de möttes tog tag han tag i henne och slog henne med knytnäven i ansiktet. Sedan drog han ned hennes byxor till knäna och sade att han ville ha sex."

"Tre flickor eller unga kvinnor har blivit överfallna eller ofredade på ett par dagar i närområdet.

En 15-årig flicka blev i tisdags överfallen i en gångtunnel på Hässleholmen och kort därefter blev en 18-årig kvinna attackerad på Ekgatan i Brämhult Hon var på väg från bussen när en pojke kom ikapp henne. Vid bägge tillfällena pratade personen om sex, samtidigt som han slog och sparkade sina offer."

GP

GP

"Pojkarna, 12 och 13 år, gick på två olika skolor i samma stadsdel och är kompisar enligt uppgifter till GP."

GP

Misstänkt för sexövergrepp.

Flashback

/Fröken Sverige

Jihad I Malmö: Malmö, Sveriges Gaza - antisemitiskt, islamistiskt
Malmö kallas nu allmänt Sveriges Gaza - och lever tyvärr upp till namnet.....
***
Pogromen på Stortorget, Hizballahs stormtrupper på gatorna, brandbomber mot judiska begravningsplatsen,
ökande och allt våldsammare antisemitism i skolorna och den Israelfientliga kommunledningen.
Det var sådant som uppmärksammades mest under året, men långt farligare för Malmöborna är den
smygande, långsiktiga islamistiska offensiven.

Malmö är nu Europas mest muslimtäta storstad med över 30 % muslimer. Det allvarliga är att en ökande
andel av dessa står under inflytande av de mest extrema islamisterna: salafister, wahabister, Hamas,
Hizballah och iranska ambassadens mullor….

***

Nu har polisen skrapat lite på ytan och konstaterar:

MALMÖ. Hatbrotten mot judar har ökat kraftigt i Skåne. Under hela förra året anmäldes 33 sådana brott. I år var siffran uppe i 76 antisemitiska brott fram till oktober.

I december 2008 begick två unga islamister ett hatmordpå en homosexuell man. Mordet blev snabbt uppklarat.
Mördarna är dömda.

Det handlade om ett hatbrott mot en homosexuell, men hade också en tydlig religiös/
politisk bakgrund.

Vi kunde snabbt påvisa kopplingarna mellan
mördarna och såväl den kosovaalbanska
islamistgruppen Al Nour Drita som till Hamas.

Efter dådet överlämnade mördarna sina mord-vapen till Al Nours moské, där de tydligen skulle
förvaras som troféer från pojkarnas jihad....

Läs mer på eminenta Jihad i Malmö, där ni också bör läsa dagens inlägg:

"Sju av tio muslimska invandrare i Danmark är antisemiter. Det visar en ny undersökning
som offentliggörs på fredag, berättar tidningen Kristeligt Dagblad.

Utbrett judehat bland muslimska invandrare i Danmark


/Fröken Sverige

Leif GW försäger sig om kriminella invandrare i EfterlystI senaste avsnittet av Efterlyst, som sändes i TV3 igår kväll, råkar bisittaren Leif GW Persson vara riktigt politiskt inkorrekt vad gäller en grupp unga invandrarkillar som misshandlat, knivhuggit och rånat en person på en tunnelbanestation.

I slutet av programmet känner sig därför programledare Hasse Aro nödgad att tillrättavisa Leif genom att påpeka att invandrare begår inte alls brott p.g.a sin kultur utan p.g.a klasskillnader. Statistik ifrån BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) har dock visat att även med hänsyn taget till socioekonomiska skillnader är invandrare generellt sett överrepresenterade i den typ av brottslighet Efterlyst brukar visa.

I samma avsnitt av Efterlyst visades ett inslag om en svarttaxichaufför i Malmö, som beskrivs som den värsta våldtäktsmannen i stadens historia. Han hade gripits för att ha våldtagit en mängd kvinnor. Mörkertalet tros vara stort. Att denna typ av brott skulle bero på att folk har det knapert rent ekonomiskt ger vi på PI inte mycket för. En troligare teori är att kvinnosynen i hemlandet är den enskilt störst bidragande orsaken till gärningsmännens beteende.

PI har t.ex tidigare skrivit om att i Oslo begicks 100%(!) av överfallsvåldtäkterna av icke-västliga invandrare och nyligen skrev norska Dagbladet att Menn med ikke-vestlig bakgrunn er overrepresentert i antallet overfallsvoldtekter og -forsøk i Stavanger.

Se även den klassiska DN Debatt-artikeln av Mauricio Rojas (FP), Kulturarv ligger bakom invandrarnas brottslighet: Mauricio Rojas avslöjar ny Brå-rapport: Förhållandena i Sverige kan inte förklara skillnaderna mellan olika invandrargrupper. På onsdag presenterar Brottsförebyggande rådet rapporten Brott bland svenskar och invandrare. Den visar att invandrarnas generella överrepresentation när det gäller registrerad brottslighet ligger på lite över hundra procent. För grövre brott, exempelvis mord, dråp, misshandel mot obekanta och våldtäkt, är siffran 300-400 procent. Men samtidigt som invandrare från vissa länder inte alls begår brott oftare än infödda svenskar gör invandrare från andra länder det i mycket stor omfattning. Det är bara olikheterna i invandrarnas sociokulturella arv som kan ge en tillfredsställande förklaring till skillnaderna i brottsbelastning mellan olika invandrargrupper. Ämnet har ansetts vara tabu, men måste nu komma upp till ytan, skriver folkpartiets integrationstalesman Mauricio Rojas.

http://politisktinkorrekt.wordpress.c...


Mer av MXCartoons

/Fröken Sverige

Jimmie Åkesson vill ha svar från Reinfeldt om islamistisk riksdagskandidat


[PRESSMEDDELANDE]

Med anledning av de uttalanden som fällts av den moderate riksdagskandidaten Abdirisak Waberi, vill Jimmie Åkesson att Fredrik Reinfeldt gör klart för väljarna huruvida han anser att man kan företräda moderaterna i riksdagen och samtidigt hysa islamistiska värderingar.

Abdirisak Waberi blev nyligen nominerad som ett av Göteborgsmoderaternas toppnamn till riksdagen. I en intervju med medlemstidningen för Riksförbundet för sexuell upplysning år 2006 gav Waberi, som är troende muslim, utryck för islamistiska uppfattningar som att män bör ha särskilda juridiska rättigheter i förhållande till kvinnor, att en man skall kunna ha fyra fruar, att kvinnor skall vara underordnade män och att en man bör ha rätt att slå en kvinna som varit otrogen.

Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson vill nu att Fredrik Reinfeldt tydligt skall klargöra huruvida han anser att man kan företräda moderaterna i riksdagen och samtidigt hysa islamistiska värderingar:

- Att islamisterna i Sverige flyttar fram sina positioner med allianspartiernas hjälp tycker jag är mycket oroande. I förra valrörelsen kunde vi se hur centerpartiet i Stockholm lyfte fram en riksdagskandidat som förespråkade införandet av sharialagar i Sverige och nu lanserar moderaterna i Göteborg en toppkandidat med liknande uppfattningar.

- Med tanke på att statminister Fredrik Reinfeldt under innevarande mandatperiod har uttalat sitt stöd för muslimsk ritualslakt och dömt ut svenskheten som ”barbari”, så är det inte särskilt förvånande att moderaterna kommit att framstå som ett alternativ för islamisterna. Det här är dock en fråga som engagerar många väljare och jag skulle därför vilja att Fredrik Reinfeldt tydligt klargör huruvida han anser att man kan företräda moderaterna i riksdagen och samtidigt hysa islamistiska värderingar, säger Jimmie Åkesson.

För vidare information:

Mattias Karlsson
Presschef
Tel: 0708- 18 07 66

Sven-Olof Sällström
PressekreterareTel: 076-765 22 12

Newsdesk
GP

Om denne man:

Muslimska Friskolan: RFSU avslöjar rektor för muslimsk friskola


GP

Vi somalier kommer inte att gå under
Vi läser och ser med bestörtning vad som nu utspelar sig i spåren av Jyllands-Postens olyckliga publicering av karikatyrerna av profeten Muhammed.

Granskningen av Römosseskolan går vidare
Friskola lade ner hel klass

"Samtidigt som Abdirisak Waberi är besviken på det svenska samhällets rasism och på den svenska skolan har hans egen skola fått ta emot hård kritik. Kritikerna menar att Islamiska skolan bidrar till segregationen. Att den avskärmar barnen från det svenska samhället och låser fast dem i ett utanförskap.

Abdirisak Waberis syn är den rakt motsatta."

2006: Islamiska förbundet hotar utesluta kritiker

"
Också Abdirisak Waberi, talesman för Islamiska förbundet i Sverige, den andra stora muslimska organisationen, berömde statsministerns initiativ."

2002: I Göteborgsförorten Hjällbo går bästa vägen ut i det svenska samhället genom den islamiska Römosseskolan.

Det hävdar i alla fall rektor Abdirisak Waberi:

– Prestationerna är tyvärr väldigt låga på de kommunala skolorna här.

2007: – Detta Sverige finns inte längre, det har fallit sönder på grund av sådana som Tobias Billström, sa Abdirisak Waberi, som inte sparade på orden när han kritiserade migrationsministern.


/Fröken Sverige

tisdag, november 24, 2009

FOMI - Forum mot islamisering

Läs, lär och diskutera om islam på FOMI: www.forummotislamisering.org


/Fröken Sverige

Nicolai Sennels: Islam vs västvärlden. Tredje världskriget

22 november 2009

Av: Nicolai Sennels

Islam vs västvärlden

Analysföretaget Gallup har gjort en världsomfattande undersökning av den muslimska världens förhållande till västvärlden - och tvärtom. Undersökningen består av 24 länder, tolv muslimska och tolv västliga (bland annat Danmark).

Danmark och danskarna utmärker sig rejält på flera ställen i undersökningen:

Danmark

Danmark ligger på förstaplatsen när det gäller befolkningens oro för hur förhållandet mellan västvärlden och den islamska världen utvecklar sig

Danmark ligger på förstaplatsen (79%), när det gäller om man tycker att mer kontakt med mellan väst och den islamska världen är negativt.

Topp 3 över länder som tycker att det är ett dåligt förhållande mellan västvärlden och den islamska världen:

1. USA (88%)
2. Danmark (85%)
3:. Israel och Palestina delar tredjeplatsen (83%). Det är intressant att Danmark ligger över Israel!

22 av 24 länder i undersökningen tror, att förhållandet mellan den islamska världen och västvärlden kommer att bli mer negativt i framtiden.

Får vi ett tredje världskrig?

I slutet av rapporten ställs frågan: "Tror du att att man kan undvika en våldsam konflikt mellan den muslimska världen och västvärlden?

Den största delen av befolkningen i de 24 länderna tror att en våldsam konflikt KAN undvikas. Optimismen är störst i Italien, Belgien och Spanien, där tror tre av fyra att en konflikt kan undvikas. Pessimismen är störst i USA, Israel, Egypten och de palestinska områdena, där tror hälften att en våldsam konflikt mellan de två delarna av världen är oundviklig.

Några tror att man kan undvika det, andra tror inte det går. Gallup-undersökningen visar, att det inte är på något sätt extremt att tro att världen kommer att hamna i krig. Vad tror du?

Så här blir det

En våldsam konflikt mellan västvärldens länder och den islamska delen av världen KAN undvikas. Men hur stor är chansen? Personligen anser jag att den redan har startat, och att det bara är en tidsfråga:

Inom fem år kommer vi att ha riktiga inbördeskrig i våra storstäder med skottväxlingar mellan muslimska grupper och västliga myndigheter. Vi kommer att se frontlinjer och barrikader, döda poliser, hämndaktioner med självmordsbomber, militären kommer att gripa in, våldsamma självförsvarsgrupper på båda sidorna och vi kommer få våra egna gazaremsor, där mer permanenta undantagstillstånd är en verklighet. Tryggheten, välfärdssamhället, ekonomin och framtidstron kommer att vara skjuten i sank. Samtidigt kommer mer eller mindre officiella organisationer i den muslimska världen stötta sina "bröder" med vapen, folk och politisk- och ekonomisk press.

Dessa saker låter självklart skrämmande, men det mesta av det är faktiskt redan en realitet i många av Europas städer - och i ständigt större skala.

Tredje världskriget har startat

Fritt översatt till svenska av FS. Sennels blogginlägg på danska kan ni läsa här:

Nicolai Sennels i Jyllands-Posten

YouTube: Nicolai Sennels debatterar med Nikolaj Lang om integration och muslimska invandrare
YouTube: Nicolai Sennels debatterar med Lise Egholm om muslimer som slår sina barn

/Fröken Sverige

SD 5,7% - då tar TV4 bort SD´s stapel


SD fick idag härliga 5.7% i United Minds senaste mätning. Aftonbladet undviker att skriva om det, men inflikar att SD har tappat vågmästarollen. Detta under ett foto på en förvånad Jimmie Åkesson.

Men TV4 går steget längre, och tar helt enkelt bort stapeln med SD´s siffror! De är alltså fullständigt säkra på att folk vill att TV4 ska bestämma vilka nyheter de ska rätt att få? Sluta titta på den bedrövliga kanalen.

Det går för bra för SD - då väljer de att enbart rapportera om partierna i Riksdagen. Patetiskt, minst
sagt!

Sprid gärna att TV4 omyndigförklarat svenska folket.

/Fröken Sverige

Politiskt Inkorrekt: Polisen efterlyser slöja för bankomatbedrägeri – med bild


"Blir det demos mot rasism nu? Får SD skulden? Vad säger DO om detta? Kommer de sedvanliga klyschorna att hagla över kåren? Rasistnazister, islamofober, brunskjortorna, värdegrundsmotståndare!! Blir det morgonsoffan för alla proffstyckare från vänstern, och Bengt Svensson, polischefen, som ska be om ursäkt å Skånepolisens vägnar? Blir det anarki på Rosengård? Kommer alla tänkbara islamologer få tycka till om detta i media? Kommer Leffe Kielan få blossande röda kinder som matchar hans fez? Kommer olika ”lärda” imamer att rasa? Blir det SVT Debatt? Men framför allt, kommer media ringa Jerzy Snickesnacki för hundrade gången detta året för hans kommentarer a la busstreck?"

Läs detta på Politiskt Inkorrekt

Källa: Polisen Skåne

Vem är kvinnan på bilden? Tips lämnas till Polismyndigheten i Skåne på telefonnummer 114 14 eller via e-postadress: tipsapolisen.skane@polisen.se

Polisens ärendenummer är: 1200-K172603-09

/Fröken Sverige

Sänkt straff för muslimsk friskoleägare

"En förskolechef med eget företag som dömts till fem års fängelse för att ha lurat staten på 13 miljoner kronor har fått sänkt straff i Svea hovrätt."

Hovrätten dömde på tisdagen henne till fängelse i tre år och sex månader för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Näringsförbudet på tio år sänktes till åtta år. Domstolen sänkte även straffen för tre män som på olika sätt hjälpt kvinnan att genomföra svindlerierna. Som skäl för att sänka straffen skriver hovrätten att den inte funnit straffvärdet av brotten lika högt som tingsrätten.

Kvinnan ägde ett bolag som drev flera förskolor i Rinkeby och Tensta i nordvästra Stockholm. Bolaget fick under flera år stora bidrag av Stockholms stad för att bedriva barnomsorg.

Från mars 2005—januari 2008 stoppade hon 18,5 miljoner kronor av bidragspengarna i egen ficka. Hon tog ut pengarna som svart lön till sig själv och skickade det mesta till utlandet, troligen till Dubai och Somalia.

Eftersom pengarna gick in i bolaget och kvinnan tog ut dem som lön ska pengarna redovisas och beskattas, men det skedde aldrig. Av det skälet bedöms gärningen som ett skattebrott och inte ett vanligt bedrägeri. Genom förfarandet undanhölls staten 13 miljoner kronor i skatt.


Terrorutpekad vid Bismilahi muslimska förskolor hade karta över Vilks hus

MILJONRULLNING I RINKEBY

Fem år för förskoleägare

Muslimsk fritidshem förlorar sina tillstånd
Kusiner tar över muslimska terrorförskolor

Bismilahi terrorförskolor litar inte på svenskar

Bismilahi muslimska förskolor i rätten


/Fröken Sverige

Falsk insamling till Somliaresa i Svenska Kyrkans namn

Bilden: Svenska Kyrkans somaliaresa för ungdomar? ;)

"
En bedragare som påstår sig bedriva en insamling i Svenska kyrkans namn härjar i Landskrona. Mannen uppger att han samlar in pengar till en resa för ungdomar till Somalia. Men någon sådan insamling finns inte."

"Den falska insamlingen kom till kyrkans kännedom i söndags.

Då berättade en äldre dam för kyrkopersonal att hon lämnat 200 kronor till en man som ringt på hennes dörr och sa att han samlade in pengar till en resa för ungdomar till Somalia i Svenska kyrkans regi. Någon sådan insamling bedrivs inte av kyrkan."

HD

/Fröken Sverige

Det Nya Sverige: Fucking svenneFucking svenne del 2
Fucking svenne del 3

/Fröken Sverige - SD 2010

Politiskt Inkorrekt: Djurskyddsföreningar: Invandrarbarn måste lära sig respektera djur

Bilden ovan på två igelkottar som blivit uppeldade levande på problemområdet Kroksbäck i Malmö.


"
Djurskyddsföreningar i hela Värmland har skrivit till regeringen. Kravet: lär invandrarbarnen att vara snälla mot djur.

När folkpartiets landsmöte precis avslutades avgick integrationsminister Nyamko Sabuni med förlust. Hon fick inte med sig partivännerna på en medborgarskapsutbildning för invandrare som vill bli innehavare av svenska pass.

Men djurskyddsföreningarna i Värmland har hon med sig. De vill till och med gå ännu ett steg längre. Och lära invandrarbarn att vara snälla mot djur.

– De måste få lära sig empati. Det är inget man föds med utan det är något man får lära sig. Om man kommer från krigszoner är det inget man fått naturligt. Man har sett så mycket hemskheter som det bara går. Då kan det vara bra för dem att veta att i Sverige respekterar vi inte bara människor utan också djur, säger Katinka Ridde-Coffey, pr-ansvarig för Djurskyddet i Kristinehamn, till Nyheter24.

Men är det verkligen ett större problem bland invandrarbarn än svenska ungar?

– Det är just den typen av frågor som jag inte vill svara på för man kan inte peka ut någon. Men man hör och ser och läser också hur en del behandlar katter, hur man sparkar igelkottar som bollar. Vi får ständigt indikationer på att det är väldigt viktigt, säger Barbro Palm, sekreterare vid Djurskyddet i Kristinehamn, till Nyheter24.

Djurskyddsföreningarnas skrivelse till regeringen bemöttes av en vänlig men bestämd hänvisning till den statliga utredningen i frågan om etableringsinsatserna för nyanlända invandrare. Men på annat håll har djurskyddsföreningarnas krav väckt ont blod.

– Jag vill inte peka ut någon. Ändå ser vi att de inte har den här förståelsen. Inte bara barn, utan också vuxna. I fredags var en ledare för en somalisk invandrargrupp på Värmlandsnytt och sa att det här var så onyttigt. Det behövs ingen sådan information. Och det säger ju allt, att han tycker att det inte behövs.

Mkyabela Sabuni – verksamhetschef på CMR (Centrum mot rasism, som väl mest gjort sig (ö)kända genom sin ”Nogger”-glasshistoria) – och farbror till integrationsminister Nyamko Sabuni – är inte heller eld och lågor över djurskyddets krav på att invandrarbarn ska lära sig vara snälla mot djur. Han ifrågasätter att svenskar skulle vara så mycket mer empatiska.

– Jag undrar vad folk i Sverige kan om djurskydd. Vem är det som kan något om djurskydd? Det känns inte nödvändigt alls, det här förslaget.

– I så fall ska man ha en allmän utbildning för alla. Det här är bara absurt.

Hela inlägget lånat av eminenta: Politiskt Inkorrekt

Nyheter24
SD-Djurskydd

Några tidigare inlägg i bloggen om djurplågeri HÄR - LÄS DEM!


/Fröken Sverige