fredag, april 25, 2008

Ny fritidsgård: Inga andra män än flickornas pappor får tillträde

"Det finns närmare 200 unga kvinnor med invandrarbakgrund i Umeå som inte tillåts gå på en fritidsgård som är öppen för både pojkar och flickor. Av oro och personlig osäkerhet säger deras föräldrar nej. Nu finns ett förslag som kanske kan ändra på detta, Tjejgården."

"- Problemet är stort och påverkar många familjer, säger Annika Zschau som via invandrarföreningen Medborgarservice vill få till stånd ett projekt som ska visa om det finns behov av en fritidsgård i Umeå enbart för tjejer.

Problem och behovMedborgarservice är en förening som specialiserat sig på problem och behov som uppstår för invandrare. I organisationen finns ett tiotal personer med stark förankring i olika invandrargrupper vilket skapat en unik kontaktyta. "

"Verksamheten på Tjejgården kommer inte att skilja sig från andra fritidsgårdar, utom på en punkt.


- Inga andra män än flickornas pappor får tillträde, säger Annika Zschau.

Målet är även att flickor med svensk bakgrund ska lockas till Tjejgården och därför är det tänkt att personalen, när verksamheten kommit igång, består av kompetenta fritidspedagoger och lärare som representerar både muslimska och svenska värderingar."

Läs och kommentera i Västerbottens Kuriren

Tack för tipset, Johan!

"representerar både muslimska och svenska värderingar"

Det verkar som att en del inte fattat att Sverige INTE är ett muslimskt land där man tillåter könsapartheid och förtryck av kvinnor och barn. När ska våra politiker vakna och reagera? Snart är det försent...

Sprid detta på era bloggar!

Kontakta gärna muslimen Annika Zschau´s parti (hon är politiskt aktiv i UMEÅ) och berätta vad ni tycker om att hon förordar könsapartheid

Centerpartiet Umeå
Besöksadress: Storgatan 87903 33 Umeå
Telefon: 090- 77 66 55
Fax: 090- 77 56 87

KretsordförandeEric Bergner 070-675 73 30 eric.bergner@centerpartiet.se

Inga kommentarer: