lördag, maj 15, 2010

Det största sveket i vår historia - våldtäkterna i Sverige"I Sverige ble 5 879 voldtekter anmeldt i løpet av 2009
. I følge svensk kriminalitetsforebyggende råds (BRÅ) undersøkelser anmeldes 5 – 10 % av voldtektene. Vårt naboland opplever altså i overkant av 58 000 voldtekter i året. I klartekst betyr det at over 60 % av det som i dag er Sveriges unge jenter kommer til å bli voldtatt i løpet av sitt liv. 10 % kommer til å bli gjengvoldtatt. Vårt naboland er i ferd med å gå inn i en tilstand av ”folkevoldtekt.” Til sammenligning kan nevnes at det i Danmark i 2009 var 431 anmeldte voldtekter.

Første reaksjon for den som leser dette vil sannsynligvis være mistro. ”Dette kan ikke stemme.” ”Dette må være løgn.” Men tallene kan kontrolleres både på svensk statistisk sentralbyrå`s sider og på www.bra.se . Men lettere tilgjengelig er det her; http://affes.wordpress.com Ved å google befolkningspyramid+Sverige vil man også se at årskullene som nå går inn i en alder der de står i fare for å bli voldtatt er på ca 50 000 svenske jenter pr år."

"Human rights service (www.rights.no) skrev i fjor: ”Det er nesten så man ikke fatter hva som skjer i vårt naboland – dertil uten at det vekker nasjonalt ramaskrik. 15 jenter/kvinner voldtas daglig. Ja, du leste riktig – 15 hver eneste dag! Da snakker vi kun om voldtekter som anmeldes. Mørketallene antas å ligge på 90 – 95 prosent av begåtte voldtekter. Og mange av de voldtatte er barn. Atter mange utsettes for gruppevoldtekt.” ………” Sverige vil tydeligvis ikke ha på bordet det som etter alle solemerker er situasjonen: En ekstrem overhyppighet av menn med ikke-vestlige bakgrunn, særlig i overfallsvoldtekter og gruppevoldtekter…”

Iflg. Human rights service er 18 % av voldtektene i Sverige gjengvoldtekter. "

"I 2001 gjennomførte Ann Christine Hjelm en undersøkelse for svensk høyesterett. Blant dømte voldtektsmenn i denne undersøkelsen hadde 85 % innvandrer-bakgrunn. Andelen er sannsynligvis høyere i dag."

Läs mer på ABCNyheter

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: