lördag, maj 15, 2010

Kent Ekeroth: Utvecklingen helt i linje med islamiseringsprocessen som pågår"Posted on by kentekeroth

(Artikeln nekad av Newsmill)

Överfallet på Lars Vilks är bara ytterligare bevis på att den utveckling vi islamkritiker varnat för fortsätter. Attacken är hittills den kanske mest tydliga händelsen, eller i alla fall mest uppmärksammade, men dessvärre bara en del av islamiseringsprocessen. Polisens agerande mot Herslow i Malmö med anledning av en Muhammedteckning, censur av tecknade serier, svenskar och judar som flyr Malmö, etnifierat våld (se även här), krav på sharialagar, muslimska enklaver och mycket mer är andra sådana tecken. Men istället för att äntligen inse problemet haglar återigen ursäkter och bortförklaringar vilket göder nuvarande negativa utveckling."

"Psykologen Nicolai Sennels, som har arbetet i danska fängelser där stor majoritet av de intagna var muslimer, kom fram till slutsatsen att aggressivitet, våld och hot är långt mer accepterat bland muslimer än bland danskar, vilket han redogjorde för i sin bok ”Bland kriminella muslimer”. Sennels har bl a skrivit följande:

Vi danskar menar, att en person har tappat ansiktet och förlorat diskussionen, om denne blir arg och hotfull. I den muslimska världen är det omvänt. Om man inte reagerar våldsamt när man känner sig trampad på uppfattas man i muslimska kretsar som svag och utan ära. Av samma anledning uppfattas dansk polis och rättsväsende som svagt och utan auktoritet för att de inte slår till hårt direkt och visar sin makt i de muslimska gettona."

Läs HELA artikeln på Kent Ekeroths blogg

Intressant att läsa av Nicolai Sennels:

Nicolai Sennels: Muslims think differently: in their culture it is the dog that barks the loudest that becomes the boss.

Nicolai Sennels: Tredje världskriget: Så blir det

091124: Nicolai Sennels: Islam vs västvärlden. Tredje världskriget

YouTube: Nicolai Sennels debatterar med Nikolaj Lang om integration och muslimska invandrare
YouTube: Nicolai Sennels debatterar med Lise Egholm om muslimer som slår sina barn

FrontPageMag -Among Criminal Muslims
/Fröken Sverige

Inga kommentarer: