måndag, december 20, 2010

SÄPO:s rapport om våldsbejakande islamism - del 1 och 2
SÄPO:s rapport om våldsbejakande islamism - del 2 av 2


Fler länkar om Säpo-rapporten:
Reinhards artikel på PI:
http://politisktinkorrekt.info/2010/1...
http://robsten.blogspot.com/2010/12/e...


Säpo klargör att "antidemokratiska handlingar såsom att inte erkänna alla människors lika värde, men utan att använda eller stödja våld" kan vara "problematiska ur andra perspektiv", men det är inte Säpos uppgift att bevaka detta. Formuleringen om alla människors lika värde är förstås intressant -- sharia tillämpar könsapartheid, påbjuder angreppskrig mot icke-muslimska stater, och bestraffar äktenskapsbrott, utlevd homosexualitet och byte av religion med döden, och är således inte kompatibel med varken Sveriges grundlag, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna eller Europa-konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Det bör man ha i åtanke när man hör islamister förespråka tillämpning av sharia, om än endast i vissa frågor. De islamister som vill att sharia skall tillämpas i äktenskapslagstiftningen gör samma sak som al-Qaida: de kämpar för sharia; förvisso andra aspekter av sharia, men systemet är detsamma i båda fallen.

Personligen menar jag att de demokratiska islamisterna -- de som "accepterar och arbetar politiskt inom existerande parlamentariska system" -- är långt farligare än jihadisterna, eftersom de till skillnad från dessa uppfattas som relativt ofarliga. Det Muslimska brödraskapet, världens mäktigaste islamistiska organisation, arbetar för att med demokratiska medel införa sharialagar och islamisera västvärlden. (De muslimska riksdagsledamöterna Mehmet Kaplan och Abderisak Waberi har båda samarbetat med FIOE, det Muslimska brödraskapets europeiska samarbetsorganisation.)
Al-Qaida sitter inte i Sveriges riksdag; i Sveriges riksdag sitter däremot personer som öppet samarbetar med det Muslimska brödraskapet, vars chefsideolog, Sayyid Qutb, formulerade den moderna jihadistiska ideologin och vars väpnade gren heter Hamas.

Det torde vara uppenbart vilken av dessa organisationer som representerar det allvarligare hotet mot Sveriges demokrati.


/Fröken Sverige Ge bidrag

Inga kommentarer: