onsdag, december 15, 2010

Sjuklövern fegar som alltid: Ingen extra terrordebatt i riksdagen

Björn Söder, Sverigedemokraterna:

"Idag har jag skickat in en begäran till talmannen om extra riksdagsdebatt om våldsbejakande islamistisk extremism. Begäran kommer att behandlas vid morgondagens gruppledarmöte, men redan nu har de övriga partierna sagt nej.

Samtidigt visar det sig att Sverige helt saknar konkreta initiativ för att förebygga den våldsamma islamistiska extremismen som har fått fotfäste i vårt land. I våra grannländer Norge och Danmark däremot har man redan nationella handlingsplaner."

Men i Sverige pratar man som vanligt inte om problemen. Inte ens om det gäller "problem" som på sikt kan innebära att hundratals, kanske tusentals kommer att dödas.

Så nu meddelas det:

Sverigedemokraterna krävde i dag att riksdagen ska hålla en extra debatt om terrorism, mot bakgrund av helgens sprängdåd i Stockholm, men övriga partier är avvisande. SR

/Fröken Sverige Ge bidrag

Inga kommentarer: