tisdag, juni 15, 2010

Fortfarande STOR skepsis om invandringen.

"En inte så ringa del av Sveriges ledarskribenter, däribland Kristianstadsbladets (25/5), jublade i kör över en ny rapport från SOM-institutet vid Göteborgs universitet som presenterades på Dagens Nyheters debattsida den 24/5.

Den skulle enligt artikeln i DN bland annat visa att endast 36 procent av Sveriges befolkning tycker att det "finns för många utlänningar" i Sverige. Intrycket man får av artikeln är att resterande 64 procent tycker tvärtemot.


När jag tittade närmare på undersökningen (Tack till SOM-institutet som skickade den till mig) så visade det sig att det inte var så enkelt. 36 procent instämde alltså helt eller i stort sett i påståendet "Det finns för många utlänningar i Sverige".

31 procent instämmer delvis vilket Marie Demker på SOM-institutet av någon underlig anledning glömmer bort att nämna i sin artikel. 33 procent instämmer inte alls. "

"Trots att andelen som anser att "det finns för många utlänningar i Sverige" har minskat sedan 1993 så är det ändå en majoritet, 62 procent, som helt eller delvis anser detta. Är det bra eller dåligt?

Jag anser att det är bra om det är ett uttryck för en sund skepsis mot en vansinnig invandrings- och flyktingpolitik (jag ämnar återkomma till den sistnämnda). Kristianstadbladets ledarskribent delar inte denna skepsis utan förordar ökad invandring för att "Sveriges välfärd ska kunna räddas för framtiden".

Argumentet är att cirka 30 procent av befolkningen väntas vara över 60 år 2050. Färre ska då försörja allt fler som det heter och därför behöver Sverige fler invandrare enligt ledarskribenten.

Om dessa får jobb eller inte verkar vara av sekundär betydelse. Först ska vi alltså ha invandring, sedan ska man försöka hitta jobb till de som kommer. Inte tvärtom, vilket borde vara det självklara."

Text: Markus Nyberg, Lund


Läs HELA artikeln på Kristianstadsbladet


/Fröken Sverige

Inga kommentarer: