söndag, juni 06, 2010

Sverigedemokraterna uppmanar till bojkott av mångkulturella nationaldagsfiranden

Sverigedemokraterna uppmanar till bojkott av mångkulturella nationaldagsfiranden

2010-06-05 08:18

Ett stort antal av Sveriges kommuner har en så stark mångkulturell prägel på sina officiella nationaldagsfiranden att den svenska kulturen riskerar att hamna i skymundan. Sverigedemokraterna menar att nationaldagen är en dag då svensk historia, svensk kultur och svensk identitet borde stå i centrum, därför uppmanar man nu allmänheten att bojkotta de mångkulturella nationaldagsfirandena.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson kommenterar:

- Nationaldagen är en dag då svensk historia, svensk kultur och svensk identitet borde stå i centrum. Vi vill inte förbjuda någon att visa upp- eller ta del av företeelser som kurdisk folkmusik, albansk mat eller afrikansk dans, men vi vänder oss emot att det sker i offentlig regi på Sveriges nationaldag.

- Varje år vid den här tiden blir vi kontaktade av ett stort antal ledsna och besvikna medborgare, av både svensk och utländsk härkomst, som upplever att den svenska kulturen trängts undan till och med på landets nationaldag. Tyvärr verkar dock de mångkulturella inslagen i nationaldagsfirandet bara bli allt vanligare. Som ett första steg mot en långsiktig förändring och för att sända ut en signal om att denna utveckling inte är önskvärd, uppmanar vi i år alla medborgare, som värnar tanken om att Sverige även i framtiden skall vara en svensk nation, där invandrare anpassar sig till den svenska kulturen istället för tvärtom, att bojkotta de mångkulturella nationaldagsfirandena.

För vidare information:

Pressekretariatet

Tel: 08-50 00 00 55

E-post: presskontakt@sverigedemokraterna.se


www.sverigedemokraterna.se

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: