onsdag, juni 16, 2010

Minst sex tvångsgiftermål i Göteborg


"Förra året tvingades minst sex ungdomar i Göteborg gifta sig mot sin vilja, men de kan vara fler.

Det framgår av en undersökning Göteborgs-Posten gjort bland Göteborgs högstadie- och gymnasieskolor.

Fem flickor och en pojke giftes bort. Tre av flickorna var 18 år medan pojken och två flickor var omyndiga. De sex ungdomarna, som skolorna känner till, hade rötter i Mellanöstern, Sydasien och Balkan.

-Sex elever är sex för många, säger Ann Lundgren (S), kommunalråd med ansvar för utbildningsfrågor. Hon konstaterar att allvarliga fel har begåtts i skolorna. Personalen borde slå larm när en elev uttrycker oro för tvångsäktenskap."

GP

"Förra året bodde 40 flickor från Göteborg på vårdföretaget Grynings skyddade boenden på grund av tvångsgifte eller hot om att giftas bort."

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: