onsdag, oktober 06, 2010

Anhöriginvandring från Somalia stoppas


"Anhöriginvandringen från Somalia har så gott som stoppats sedan Migrationsverket börjat tillämpa en ny praxis. Detta trots de konventioner som Sverige har undertecknat om att familjer som splittrats i krig ska få återförenas.
"

"En av dem är Suad Abde Ige i Örebro. Själv har hon uppehållstillstånd, men hennes 6 barn lever nu i Etiopien. Barnen är rädda, säger de i telefon till henne. Skälet till att hon, liksom alla andra, får avslag beror på att kravet om pass skärptes i mars månad av Migrationsverket.

SR

"Vi älskar profeten mer än vi älskar vår familj...
"

/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se

Inga kommentarer: