onsdag, oktober 20, 2010

Allmänna arvsfonden - hjälper till med islamiseringen


"Allmänna arvsfonden är en svensk statlig fond, instiftad av riksdagen 1928, dit medel tillfaller från de dödsbon som inte har någon förmånstagare, alltså när det varken finns någon släkting närmare än kusin eller något skrivet testamente.En organisation som denna gång dragit en vinstlott i bidragslotteriet är Tamam, (OK på turkiska), en perifer ”biståndsorganisation” med under 1000 medlemmar som nu erhåller 900 000 kronor från Arvsfonden för att hjälpa nyanlända invandrarungdomar. Pengarna ska användas i projektet ”Social inkubator för unga idéer.” "

Läs mer på Politiskt inkorrekt


Tidigare i bloggen:

Allmänna arvsfondens pengar...

Afrosvenskarna tar hjälp av svenska arv för att förstöra svensk historia och kultur

I Mitt Sverige...: Afrosvenskarnas krav: Stoppa Tintin!

Här är en del exempel på pengar som delades ut 2006:


Projektet Allahs barn i folkhemmet 290 000 x 2 år
Bosniska Östersjöns Ungdomskommité 240 000
Projektet Att främja Islamsk Fredskultur 870 000 x 3 år
Romska ungdomsförbundet 1 185 000 x 2 år
Babylon Media Föreningen 300 000
Afrosvenskarnas Riksförbund 823 000 x 3 år
Folkets Hus Hammarkullen 395 000 x 2 år
Föreningen Clowner utan Gränser 300 000
Projektet Roma Community Leadership 1 159 000 x 3 år
Projektet Att främja Islamsk Fredskultur 870 000 x 3 år
Kulturföreningen SweSom 44 000 x 2 år
Afrosvenskarnas Riksförbund (ASR) 813 000 x 2 år
Projektet Vägen till arabiska via Sverige 210 000 x 3 år
Somaliska Framtidsföreningen 360 000 x 2 år
Romskt informations- och rådgivningscenter 855 000 x 3 år
Kurdiska ungdomsföreningen i Göteborg 265 000
Projektet Inte utan mitt språk 100 000 x 2 år
Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige 420 000 x 3 år
Projektet Sharaf hjältar 1260 000 x 1 år
Projektet Kulturcirklar bland barn och unga afrosvenskar 300 000 x 3 år
Föreningen Kantele- och Kalevala Vänner 300 000 x 2 år
Romska Ungdomsförbundet (RUF) 495 000 x 3 år
Somaliska Hälsoteamet i Stockholm 133 000 x 3 år

Vi hjälper med andra ord inte endast till att islamisera Sverige genom skatten vi betalar när vi lever - utan också när vi är döda.

Man kan välja att INTE låta sina pengar gå till Allmänna Arvsfonden, genom att skriva ett testamente om man inte har arvsberättigade anhöriga.

/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se

Inga kommentarer: