söndag, mars 23, 2008

Förskolebarn (i problemområdena) får inte det stöd de behöver

"Vart fjärde förskolebarn i Fosie behöver särskilt stöd. Men många blir utan."

"– En del av barnen har pappor som åker in och ut ur fängelser, säger Silvia Cronberg som ett exempel. "

"– Problemen kryper ner i åldrarna. Vi hör pedagoger som säger att de inte klarar av barnen, trots att det handlar om förskolor för åldrar mellan 1 och 5 år, säger hon. Svårast är det med pojkar, enligt enkäten. De är helt dominerande i alla typer av problem utom medicinska. "

Sydsvenskan

"..åldrar mellan 1 och 5 år..."

Om och om igen upprepas detta i Sveriges invandrartäta områden. Om inte folk klarar av dessa barn när är de är 1-5 år....hur ser det då ut när de är 10 år? 20 år?

Fosie är det området där en 16-årig flicka knuffades ut från en balkong nyss.

2005 på SR: Otrygghet i Fosie speglas i polisenkät

Våld stänger Malmöskola

Inga kommentarer: