söndag, mars 30, 2008

Gå av bussen - jag måste be

En muslimsk bussförare i London chockerade och förargade sina passagerare, när han sa till alla att de skulle lämna bussen, så att han fick be.

"The white Islamic convert rolled out his prayer mat in the aisle and knelt on the floor facing Mecca.

Passengers watched in amazement as he held out his palms towards the sky, bowed his head and began to chant.

One, who filmed the man on his mobile phone, said: “He was clearly praying and chanting in Arabic.""

The Sun genom källan: Exposing Islam

När mannen bett färdigt ville ha släppa in passagerna på bussen igen. Men dessa såg en ryggsäck ligga kvar på golvet och de blev rädda, så de vägrade gå in i bussen igen...

Inga kommentarer: