måndag, mars 31, 2008

Socialistparti i Belgien införde slöjförbud

FOMI skriver:

"I Antwerpen är det sedan förra året förbjudet för kommunalanställda som har kontakt med allmänheten att använda slöja. Dessutom är det förbjudet att bära ansiktsslöja på gatorna. I skolorna gäller inget generellt förbud, i stället har myndigheterna överlåtit åt de enskilda skolorna att besluta om slöjan ska tillåtas eller inte.

I dag är det bara ett par skolor som tillåter slöjan. En mycket bra lag, ett sätt att sätta käpparna för islamisk fundamentalism och ett sätt att ge muslimska kvinnor stöd genom lag.

"– Det är också svårt att få arbete med slöja. Det finns ingen lagstifning om att du inte får använda slöja men ofta måste du ta av dig den för att få ett jobb.

– Du får böta 150 euro om du täcker ansiktet på gatan. Det leder bara till att de kvinnor som vill täcka ansiktet stannar hemma, säger en annan."

"Det var Socialistpartiet som lade fram lagen om förbudet av slöjan."

Läs mer och diskutera islam på FOMI.NU

Källa: Arbetaren

Inga kommentarer: