måndag, mars 31, 2008

Hämnd lika med rätt i många kulturer

"Människor har en drivkraft att vilja bestraffa bedragare, enligt många studier. Men nya rön visar att straffet inte ger önskat resultat i vissa kulturer. Där hämnas i stället bedragaren på bestraffaren."

"Resultatet blir att samarbetet mellan medborgarna minskar kraftigt i hela samhället. Färre människor bidrar till ekonomin och allas inkomster stagnerar eller sjunker."

"Den nya studien, som publiceras i tidskriften Science (080307), visar att så inte är fallet i vissa kulturer. En anmärkningsvärt hög andel av deltagarna från Grekland, Turkiet, Ryssland, Vitryssland, Saudiarabien och Oman tog omedelbart hämnd på sina bestraffare.."

"Studien visar tydligt hur vår rättskänsla kan ta sig helt olika uttryck. Den visar också vilka enorma mentala hinder som måste undanröjas för att vissa länder ska kunna utvecklas rättsligt och ekonomiskt."

DN

Inga kommentarer: