tisdag, mars 25, 2008

Polisen ska bli bättre rustade mot hedersvåld

Polisen måste bli bättre på att upptäcka och utreda hedersvåld. Det menar Rikspolisstyrelsen som håller på att ta fram nya arbetsmetoder.

Svenska myndigheter har idag inte kunskap om hur utbrett hedersvåldet är.Det senaste året har minst åtta unga kvinnor skadats eller avlidit efter fall från balkonger.

-Vi håller på att ta fram en metodhandbok för brott i nära relationer. Där är hedersvåld en del. Där tittar vi på bra och effektiva metoder för att vi ska bli bättre på att utreda den här typen av ärenden, säger Stefan Eurenius, sektionschef på Rikspolisstyrelsen.

Ingen myndighet verkar veta hur omfattande hedersvåldet är. Det är Brottsförebyggande rådet som ska samla in statistik om dom svenska brotten. Men hedersvåldet har man inga uppgifter om. Socialstyrelsen gjorde en enkätundersökning om hedersvåld förra året, men den inleds med konstaterandet att kunskapen är dålig. Så nu kan polisen få göra en egen kartläggning.

Tack för tipset, MX!

Inga kommentarer: