torsdag, mars 27, 2008

Ny avslöjanden om en moské....

Ett par brev har ramlat in till Muslimska Friskola om en moské:

"Ingenting av de inkomna medlen går till själva ändamålet, utan går direkt ned i ..s ficka och redovisas aldrig. Varje fredagsbön lockar mellan 500-1000 deltagare. Nästan alla lämnar kollekt, i storleksordningen 500-3000 kr. Vid muslimska högtider är kollekten avsevärt större.

Säg, för rimlighetens skull, att varje kollekt inbringar 500 besökare x 200 kr (lågt räknat). Det är 100 000 kr/kollekt. Ta summan x 52 veckor (någon vecka går bort, men eftersom muslimska högtider inbringar avsevärt större belopp jämnar det ut sig) och du får 100 000 x 52, dvs 5.200.000 kr. Summan låter osannolik, men är helt rimlig. Ingenting av detta redovisas till Skatteverket, utan omhändertas helt av ... "

Om bränderna i moskén:

" Moskén har ett antal kameror placerade runt moskén. Det saknas dock en kamera vid ett fönster på moskén. Just detta fönster krossas vid det första följande brandattentatet och man slänger in en flaska med brandfarlig vätska, vätska som enligt SÄPOs utredning inte var tillräckligt stor för att åstadkomma någon egentlig skada. Dessutom landade flaskan på moskéns mattor, som är extremt kortklippta (s k stubbade) och där elden omöjligt kunde få fäste. Därför blev det en rökutveckling, där branden aldrig utgjorde någon fara för att på allvar skada moskébyggnaden eller sprida sig. Naturligtvis blev det rubriker i tidningen. En kort tid därefter var det dags igen. Ett nytt brandattentat. Även denna gång krossas just det fönster som saknar kamerabevakning."

Läs hela blogginlägget om vad som bara kan vara Islamic Center, på Muslimska Friskolan

Inga kommentarer: