söndag, augusti 23, 2009

Kasper Støvring, JP: Vi närmar oss det molekylära inbördeskriget

Som tidigare sagt: I Danmark har man en fri media och man har riktigt yttrandefrihet.

Och därmed kan man ofta läsa sådant som man aldrig hittar i svensk PK-media. Har här fritt översatt Kasper Støvrings blogginlägg från Jyllands-Posten 090821, då jag tycker folk måste få läsa det som aldrig får skrivas i Sverige...nämligen det som "vanligt folk" tycker.

Vi nærmer os den molekylære borgerkrig

"Med de senaste dagarnas skottlossningar så har samhällsutvecklingen nått nya extrema höjder. Poliser som utför sina arbeten och utsätts för livsfara på Nørrebro och i Vollsmose.

Och det finns inga tvivel om den dystra målsättningen. Det som en fanatisk gängmedlem uttalade i till Ekstra Bladet i mars månad - nämligen att barn, kvinnor och poliser riskerar att bli dödade - det kan uppenbart inte längre avvisas.

Märker vi bara dessa förändringar i början? Vänjer vi oss vid förråelsen?

Då jag skrev min första bok under 2004 om den multikulturella utvecklingen som går mot ett konfliktfyllt samhälle var skärningspunkten historien om ett överfall på brandmän, som skulle släcka en brand i Vollsmose. Det var verkligen chockerande - den gången.

Men överfall på räddningsfolk är vanliga idag och får knappt en notis i tidningarna. Och det har hänt mycket mer på senare tid. Låt mig bara snabbt nämna:

Gängkrig, mordhot mot och planer på att mörda dem som kränker islamiska dogmer, överfall på sexuella minoriteter, antisemitism, ghetton som står utanför lag och ordning; islamska rättsystem (blodpengar och kollektiv skuld); överfall på universitetslärare, attentatsförsök på en före detta integrationsminister, bilar och egendom som sätts i brand, gängens visiteringar av vanliga samhällsmedborgare, “drive by shootings”" och så till slut skott mot polisen.

Allting förflyttar sig

Att allting förflyttar sig betyder, att allt eskalerar, och att kulturkonflikter som ovanstående när som helst kan bryta ut igen. De latenta konflikterna och den konflikt som kommer nästa gång, blir värre än den föregående. Oroligheterna under vinterlovet förra året, då man satte eld på all man kunde, har nu övergått till gängkrig..

Det har också kommit ett etniskt element in i konflikten. Söndringen mellan "dem" och "oss" har blivit helt tydlig, och grupper har börjat att värva ut ifrån dessa kriterier. Hells Angels skrev sitt beryktade, men välartikulerade Sjakalmanifest med stor känsla för konfliktens kulturella karaktär.

Manifestet spelar på, att bestämda invandrare länge har hatat "oss" och vår livstil och vårt land. "Dem mot oss" har alltså varit känt länge. Men det allvarliga med konflikten är, att många nu väljer sida, för de kan identifiera sig etniskt och kulturellt med en av grupperna.

Vi riskerar därför att får en "oss mot dem"-konflikt, som polisen med rätta farar för. Det kommer nämligen bli en kamp mellan majoriteten och minoriteten.

Områden utanför lag och ordning

Angår konflikten då bara de kämpande parterna? Nej, det kan man inte säga. Det ska troligtvis bara till ett litet mindretal, som har viljan att föra krig, för att att göra ett civiliserat umgänge omöjligt för de stora massorna av människor.

Vår tids krig i de västliga städerna har inte gripit massorna, som den tyske kulturkritikern Hans Magnus Enzensberger skrev en gång. De är helt enkelt "molekulära inbördeskrig".

Nu lämnar fler och fler dessa utsatta områdena, eller så stannar man och låter bli bli att uttala sig av rädsla för att utsättas för övergrepp.Ja, dessa områden är snart på väg att utveckla sig till områden som står utanför vanlig lag, rätt och ordning. Pressen, räddningstjänsten vågar inte rycka in. Vi ser det i Gellerup, Vollsmose och på det inre Nørrebro.

Där styr oro, censur, utpressning, ja, till och med något så gränsöverkridande som gäng, som upprättar visitationszoner. Självförsvar råder, det är "våra" områden, som då grönländarna blev jagade ur från Gellerup.

Det är nu "befriade" områden - befriade från lag och ordning och allmän rättssäkerhet. Undrar om inte gängen redan har sina egna säkerhetspatruller i dessa ghetton?

Grupper av i synnerhet ointegrerade invandrare med muslimsk kulturbakgrund är på väg att ödelägga landets större städer. Vi är några som tagit konsekvenserna av det och flyttat ut på landet."

JP

Skudepisoder i København
Politiken

Läs även om detta på eminenta bloggen Snaphanen, där man även skriver om hur svenska journalister nu har en orgie i ramadanfirande i svensk media. :D Ja, man kan undra när svensk media ska göra detsamma vid judiska och andra religiösa högtider?

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: