torsdag, augusti 13, 2009

Muslimsk fritidshem förlorar sina tillstånd

"En förskola och ett fritidshem i Stockholm väntas mista sina tillstånd nästa vecka. Fritidshemmet anklagas för att ha fått bidrag för en verksamhet som inte finns. Nu väntar långdragna rätts­processer – samtidigt som bidragen fortsätter betalas ut."

"Den 23 februari gjorde Stockholms skolinspektörer ett oanmält besök på Stockholms språkskolas fritidshem i Skarpnäck söder om Stockholm. Då var lokalerna obemannade och stängda. När inspektörerna kom igen den 11 mars fanns det inget ”som tydde på att ett fritidshem bedrivits i lokalerna de senaste åren”. "

"Fritidshemmet på Luftskeppsgatan har haft tillstånd att driva fritids för 40 barn sedan 2004. Totalt rör det sig om verksamhetsbidrag på cirka 1 miljon kronor om året"

"Khalid El Mouselhi, rektor för Stockholms språkskola AB, anser att staden sitter på dubbla stolar: dels konkurrerar staden med de fristående skolorna, dels inspekterar den sina konkurrenter. Han hävdar att skolan har drivit tillfredsställande fritidsverksamhet i åtta år. "

SvD

"Stockholm driver redan tre uppmärksammade rättsprocesser mot fristående förskolor: Svenska interkulturella förskolan, Bismilahi förskola AB och Amaana ekonomisk förening. Staden fortsätter trots indragna tillstånd att betala ut bidrag tills domarna vinner laga kraft. "


/Fröken Sverige

Hjälp mig att kunna spendera mer tid med bloggen, genom att skänka ett bidrag till
Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS".

Inga kommentarer: