söndag, augusti 30, 2009

Seminarium om islam 6 september

Den 6 september anordnar Sverigedemokraterna ett seminarium i centrala Malmö som kommer behandla frågan om islamisering. Kent Ekeroth, Sverigedemokraternas internationelle sekreterare kommenterar:

- Vid seminariet kommer två talare medverka som utifrån olika perspektiv ska ta upp frågan om islamiseringen som pågår runt om i världen, inte minst här i Europa.

- En av talarna är Mrutyuanjai Mishra, som har en europeisk magister i mänskliga rättigheter och demokrati, är styrelsemedlem i danska Trykkefrihedsselskabet och skribent för Jyllandsposten. Han har rötter i Indien men bor numera i Danmark. Mishra ska tala om islamiseringen av Indien och relatera detta till den islamisering som nu pågår i Europa.

- Den andre talaren är Alan Lake, civilingenjör från England och aktiv inom counter-jihadrörelsen. Han är speciellt intresserad av den strategiska överblicken och har skapat ett verktyg på internet för att länka samma aktivister och organisationer som jobbar emot islamiseringen. Utöver det har han hållit föredrag vid demonstrationer och konferenser. Lake kommer tala om islamiseringen ur ett globalt perspektiv och analysera dess styrkor och svagheter och presentera förslag på hur man kan motverka detta.

Varför anordnar du detta seminarium?

- Det finns ett skriande behov i Sverige av information som visar annat än den tillrättalagda bild som naiv svensk media visar av islam, där man gång på gång går ur sin väg för att skönmåla denna ideologi. Detta seminarium är det första steget och planen är att fortsätta och utöka dessa seminarium allt eftersom.

När hålls seminariet?

- Seminariet hålls den 6 september i Malmö och dörrarna öppnas kl 11.00. Den första föreläsningen startar kl 11.30 och seminariet beräknas vara avslutat senast kl 14.00. De som anmäler sig har förtur till de begränsade platser som finns. Anmälan görs genom att skicka mig ett email på kent.ekeroth@sverigedemokraterna.se då du också får ytterliggare information. Föreläsningen ges på engelska.

http://kentekeroth.se/

/Fröken Sverige


Inga kommentarer: