torsdag, december 03, 2009

Jihad I Malmö: Minareten som maktsymbol

Förra gången islam expanderade ut över Europa utspelades samma sak i tusentals städer och byar, från Konstantinopel till minsta bosniska bondby.

Erövrarna kom och markerade sitt nya revir med några halshuggningar och våldtäkter. Sedan följde det viktigaste: de kristna dhimmis skulle läras vad underkastelse, d v s islam, var genom att uppföra en moské med minaret.

Det handlade givetvis inte om något plötsligt behov av en muslimsk gudstjänstlokal för en kristen befolkning. Det handlade enbart om en maktsymbol för de nya härskarna. Dhimmis skulle ständigt ha härskarnas symbol framför ögonen....

Den gången stoppades expansionen på Kahlenberg utanför Wien 1683. Sedan dröjde det århundraden
innan nästa minaret byggdes i Centraleuropa...
***
Idag byggs det minareter i europeiska städer som aldrig förr. Olika sekter tävlar i att uppföra
nya stormoskéer: London, Köln, Köpenhamn, Marseille, Berlin och nu senast är Århus på gång.....
Handlar det om ett våldsamt behov av nya gudstjänstlokaler, när det redan finns över 10.000 i
Europa....?

Läs ALLT på Jihad i Malmö

svd, dag, sds, nd, nd, pol, pol, pol, pol, hd, db, vk, gp, svd, skd, nsk, hd, hd, smp, bar, kt, nd, blt, r24, vl, vl,


/Fröken Sverige

Inga kommentarer: