söndag, december 13, 2009

Västerbotten-Kurirens hetsjakt på Fria Nyheter

UPPDATERAT: Öppet brev till Västerbottens-kuriren

Personlig kommentar: Artiklar i Västerbottens-Kuriren

Tidningen Västerbottens-Kuriren har idag i två artiklar skrivit om mig. De finns inte tillgängliga i sin helhet på Internet och därför har jag ännu ej hunnit läsa dem. Två ”aptitretare” eller vad man ska kalla dem har VK dock publicerat på Internet:

http://www.vk.se/Article.jsp?article=317913

http://www.vk.se/Article.jsp?article=317914

Om mig och Fria Nyheter
Den hemsida man talar om är alltså den du är inne och läser på nu:
frianyheter.wordpress.com
De domar från migrationsdomstolarna som jag personligen tagit initiativ till att vi ska införskaffa och lägga upp fritt tillgängligt på Internet så att allmänheten kan bringas klarhet i vad det är som pågår finns samlade under:

frianyheter.wordpress.com/statistik/migrationsdomar

I sammanhanget kan jag säga att läser man igenom de migrationsdomar som kommer ut är det lätt att få en bild utav att vissa asylsökande far med osanning i sin strävan efter permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Jag har mycket stor förståelse för att någon enstaka asylsökande kan slira lite med sanningen, det är ett ekonomiskt rationellt beteende. Sen kan man olika uppfattningar om att migrationsdomstolarna fungerar som de gör.

Om mig och ”Immigrationsfakta”
Det flygblad VK refererar till har jag titulerat ”Immigrationsfakta – Samhällsinformation till hushåll”. Detta flygblad finns i lite olika versioner på olika ställen på Internet, möjligen finns det även någon version redigerad av någon annan än mig. Den version som bäst överensstämmer med den version jag senast delat ut i Umeå ligger under:

http://www.bahnhof.se/wb704147/massinvandringsfakta.pdf

I den variant som delats ut har dock viss information bytts ut mot sådant som främst är intressant för förhållandena i Umeå, som t.ex personaltätheten på ett av Umeås två ensamkommandeboenden och information hämtad från Umeå kommuns hemsida om vilket antal asylanter Umeåregionen tecknat avtal med Migrationsverket med för perioden 2007-2010. VK har skrivit om detta flygblad vid två tillfällen tidigare:
http://vk.se/Article.jsp?article=249954
http://www.vk.se/Article.jsp?article=222520

Kommentarsmöjligheterna i VK på nätet
Man skulle kunna tänka sig att VK i anständighetens namn skulle släppa lite på sin vanligtvis stenhårda censur och låta mig kommentera de artikelstumpar, med visst fokus på mig som person, som VK lagt upp på Internet. Så är nu självklart inte fallet. Före klockan åtta i morse la jag in en kommentar på vardera av de artikelstumpar VK lagt upp. Bägge tycks ha blivit censurerade. En senare och något mer intetsägande kommentar blev godkänd. Jag försökt lägga in mina kommentarer igen mitt på dagen idag. Följande kommentar försökte jag lägga in klockan 12.13 idag:

”Det vore kanske klädsamt om vk tillät mig att kommentera artikeln ni skrivit som handlar om mig?
Siten som hänvisas till finns alltså tillgänglig på:
frianyheter.wordpress.com
och en sammanställining av domar från migrationsdomstolarna finns tillgänglig på

http://frianyheter.wordpress.com/statistik/migrationsdomar/

De asylanter jag ägnar mig åt att hänga ut där har alltså till hundra procent utländsk bakgrund. Det beror dock främst på att det är få svenskar som får sina ärenden avgjorda vid migrationsdomstolarna än på ett medvetet skevt statistiskt urval.”

Klockan 12.49 idag skrev jag följande meddelande i kommentarsfältet till den andra artikeln:

”Jag upprepar vad jag tidigare skrivit här men som fallit bort i cencuren.

Hemsidan som hänvisas till finns alltså tillgänlig på frianyheter.wordpress.com och domarna från migrationsdomstolarna, som är mitt personliga skötebarn, på http://frianyheter.wordpress.com/statistik/migrationsdomar/

Flygbladet som nämns finns på:

http://www.bahnhof.se/wb704147/massinvandringsfakta.pdf

I den variant som delats ut var viss information utbytt mot lokal information som t.ex omfatttningen på det asylantavtal Umeåregionen tecknat med Migrationsverket. ”

Jag har fått två mail från VKs webbredaktion med följande ordalydelse:

”Tack för din medverkan.
Din kommentar har dock ej godkänts för publicering då den strider mot våra grundregler, vilka finns beskrivna
på vk.se.”

Dock släpper VK:s censurfunktion igenom en kommentar från signaturen Monkey_man som lyder:

”Jaha, vad är det som känns oklart med denna artikel? Han verkar ju inte göra några ansatser till att dementera uppgifterna som vk publicerat, alltså kan man sluta sig till att denna sida myntet är den rätta. ”

Det är inte så jävla enkelt att försvara sig i Vks kommentarsfunktion när Vk censurerar allt man skriver. Jag ser ingen anledning att göra förnyade försök, det är meningslöst.

Redigerat bildmontage bredvid bild på mig i Vk
Jag heter som jag heter och jag ser ut som jag ser ut och att Vk publicerar namn och bild på mig har jag egentligen inga problem med. När man plockar bilder från tidningar utan att fråga om lov brukar de bli sura och vilja ha betalt. Jag stör mig dock ganska mycket på att de publicerat mitt namn och bild intill ett redigerat fotomontage.

I fotomontaget har de tagit bort texten ”publicerat av Fria Nyheter Norrland” under min text och ”Publicerat av Fria Nyheter” under texten ovanför. Dessutom har de gjort ett fotomontage genom att plocka ut en del av högerspalten där det finns en bild på en moske. Denna del har de ersatt den korrekta delen av högerspalten till höger om artikeln med. Dessutom har de strukit texten ”antiislamiseringsfonden” som egentligen skall finnas under moskebilden.

Vk har alltså gjort ett fotomontage av två skärmdumpar och redigerat bort tre texter från montaget.

Det är helt otroligt som de håller på.

Mer
Jag kommer att få anledning att komplettera denna artikel senare, detta är dock allt jag orkar skriva just nu.

Jag ser för övrigt gärna att så många som möjligt länkar till den här artikeln i olika sammanhang så att inte VK:s beskrivning blir alltför dominerande.

Tack för att du tog dig tid.
/Henrik Agerhäll

Hela inlägget är kopierat från Henrik Agerhälls inlägg på Fria Nyheter

/Fröken Sverige

http://sv-se.facebook.com/people/Froken-Sverige/100000522671925

Inga kommentarer: