torsdag, december 03, 2009

Merit Wager: Vi börjar nu se en rädsla bland de yngre, de som är under 18 år, på asylboendet: ”Vem skyddar oss från de vuxna som bor här?”

"Nu är det inte bara miggorna som rapporterar. Här följer en rapport från en anställd på ett boende för asylsökande ungdomar:

Jag har följt inläggen på din blogg angående ensam kommande asylsökande barn under en tid. Jag jobbar på ett HVB-hem för ensamkommande barn. Det finns stora problem med hanteringen av dessa barn. Ett problem är att majoriteten inte är barn. Ett annat är att kommunerna har ansvaret för boendet istället för staten.

Det vi ser på boendet jag jobbar på, där regler och rutiner är framtagna för barns bästa, är att unga män i 20-års åldern delar boendet med pojkar som verkligen är barn. Detta är resultatet av att deras åldrar klassificerats helt godtyckligt av Migrationsverket."

"Slutligen, vem tar ansvar för de fåtal barn som verkligen bor på dessa boenden och som far illa och inte får den tid de behöver med personal som tvingas ta tolksamtal med vuxna om regler och rutiner de inte vill följa?

Vi ska följa Finlands exempel och återinföra åldersbestämning i Sverige också. Det är ju 100% mer rättvisare och säkrare än den fullständigt godtyckliga ålderbestämningen som Migrationsverket gör just nu."

Merits kommentar: "För innan någon dödats eller våldtagits på ett sådant här boende kommer ingen att lyfta ett finger. Inte ens trots rapporter som redan föreligger om våld och knivhot och sexuella trakasserier från de asylsökande männen (av Migrationsverket och media kallade ”ensamkommande barn”) mot personalen."

Läs mer på Merit Wagers utmärkta blogg!

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: